lekcje otwarte z tik

Na 21 marca otrzymaliśmy zaproszenie do SP w Gąbinie na lekcje otwarte. Proszę o podanie ilości lekcji odbywających się w tym dniu oraz jakie przedmioty będą prezentowane. Informacje te pomogą nam wytypować nauczycieli, którzy chcą obejrzeć przygotowane zajęcia. Czekam na odpowiedź od koordynatora z sp Gąbin.