Archiwum kategorii: Refleksyjnie

lip 11

Podsumowanie realizacji całorocznej ścieżki turystyczno – regionalnej

 Wprowadzenie Celem realizowanej w ramach programu WF z klasą całorocznej ścieżki turystyczno-regionalnej jest  wspieranie ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej. Zadaniem  długofalowym jest wzmocnienie identyfikacji uczniów z regionem (patriotyzm lokalny) i nauka odpowiedzialności za niego. Założenia tego zadania edukacyjnego  potwierdzają, że wprawdzie  przymiotnik fizyczne w …

Kontynuuj czytanie »

kwi 24

Woda rzeźbi charakter ?

Wielu zwolenników ma pogląd mówiący, że w  szkolnej kulturze fizycznej tkwi duży potencjał do  oddziaływania nie tylko na sferę fizyczną młodych ludzi,  ale także na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i nabywanie  postaw społecznie pożądanych. Problematyka dotycząca wielostronności wpływów aktywności ruchowej na rozwój osobowości dzieci i młodzieży ma długą historię, co potwierdzają liczne publikacje o rozległym …

Kontynuuj czytanie »

kwi 02

Związki języka polskiego z wychowaniem fizycznym

Jednym z głównych założeń  szkolnej edukacji jest  wielokierunkowe oddziaływanie pedagogiczne którego efektem powinien być wszechstronny rozwój młodych ludzi. W różnorodnych  materiałach szkoleniowych  możemy przeczytać, że na efektywność realizacji  zakładanych  celów w istotnym stopniu wpływa współpraca nauczycieli różnych przedmiotów. Dotyczy to szczególnie realizacji  treści programowych o interdyscyplinarnym charakterze. Według podstawy programowej kształcenia ogólnego, jednym z najważniejszych …

Kontynuuj czytanie »

mar 06

Karate ćwiczymy z bratem

Jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową jest możliwie szeroka oferta różnorodnych gier, zabaw, konkurencji i innych dyscyplin sportowo – rekreacyjnych proponowanych przez szkołę. Jednak nawet jeśli zaproponujemy  naszym uczniom atrakcyjne i lubiane  przez nich formy aktywności oraz  zapewnimy szeroką gamę możliwości ich uprawiania, musimy liczyć się z tym, że  nie …

Kontynuuj czytanie »

lut 23

Przewrotna sobota pod siatką

W dyskusjach dotyczących szeroko rozumianej aktywności ruchowej młodych ludzi często możemy spotkać się z różnymi kryteriami dotyczącymi efektywności szkolnego wychowania fizycznego. Jeśli ktoś chce jednym zdaniem określić słaby poziom  sprawności młodego człowieka, często mówi: „on nawet przewrotu w przód nie potrafi zrobić”. Można zadać pytanie, dlaczego akurat to ćwiczenie gimnastyczne traktuje się jako przykład niskiej …

Kontynuuj czytanie »

lut 19

Konkurs

Spełniając życzenie licznego grona  uczniów, organizujemy konkurs wiedzy o szeroko rozumianej  tematyce sportowej. W ubiegłym roku, podobna forma sprawdzenia wiedzy dotyczącej lubianej  tematyki cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zamierzeniem naszym było , aby pytania z dziedziny sportu powiązane były  z innymi obszarami zainteresowań. Część z nich to wieloznaczne określenia, które dawno zostały zapożyczone z innych dziedzin. …

Kontynuuj czytanie »

lut 13

Bałwan poszedł w Polskę

Nasz sportowy bałwan poszedł  w Polskę.  Wybrał drogę , którą wcześniej podążyli nasze:   Piłko – Sumo i Trójpolówka. Trzeba się śpieszyć, bo chyba wiosna już blisko. Bon Voyage !!! Otrzymaliśmy informację, że ostatnio widziano go na Śląsku. Mieli z nim  jakieś  problemy w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu. Podobno dzięki kreatywności tamtejszych uczniów …

Kontynuuj czytanie »

lut 01

Autor widmo

Na blogu głównym programu Wf z klasą przeczytałem wpis w którym zachęca się autorów do, jak to ujęła moderatorka Martyna, pokazania się na blogu.  Należy przez to rozumieć ukazanie swojego „ja”. Blog  nabierze wtedy bardziej osobistego charakteru i…duszy. Piszę trzeci blog, nie podpisuję się imieniem i nazwiskiem, więc to chyba miedzy innymi i do mnie …

Kontynuuj czytanie »

gru 20

Bicie serca, a ocenianie (i vice versa)

Przy  ocenianiu  należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego. W różnych dokumentach podkreśla się zalety tego kryterium, które zdaniem wielu ma wpłynąć także na zmianę postaw młodych ludzi do wychowania fizycznego. Określenie wysiłek cechuje duża wieloznaczność, a  najczęściej stosowane jest do sfery fizycznej. …

Kontynuuj czytanie »

lis 16

Kampania – znajdź sportowe miejsce dla siebie.

Biorąc pod uwagę wyrażane w różnych formach podczas debaty opinie uczniów dotyczące uatrakcyjnienia zajęć  szeroko rozumianej szkolnej kultury fizycznej i wyniki przeprowadzonej  ankiety dotyczącej ich  zainteresowań aktywnością ruchową,  jako zadanie do wyboru postanowiliśmy w tej edycji realizować całoroczna ścieżkę turystyczno – regionalną. Uzasadnienie wyboru i inne bardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczamy w zakładce …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty &laquo

css.php