Debata – SOS

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach dyskusja dotycząca problematyki szkolnej kultury fizycznej miała być integralną częścią debaty przedwyborczej do zarządu Samorządu Uczniowskiego.  Jest to z naszej strony jednocześnie próba określenia roli i miejsca wf i sportu szkolnego we współczesnej szkole. Jako koordynator programu „Wf z klasą” i opiekun Samorządu Uczniowskiego uważam, że rozwijanie samorządności uczniów powinno przebiegać w myśl spójnych założeń, które obejmują wszystkie obszary edukacyjne. Poza tym wszyscy kandydaci do Zarządu SU deklarują   zainteresowanie szeroko rozumiana aktywnością ruchową i czynne uprawianie sportu.  Nie wzbudziło zdziwienia, że zagadnienia dotyczące szkolnej kultury fizycznej były ważnym  elementem ich programów wyborczych.

Przygotowania do  szkolnej debaty dotyczącej wychowania fizycznego i sportu szkolnego zaczęły się w od początku października  Nauczyciele koordynatorzy programu „ Wf z klasą” zachęcali uczniów  do konsultacji, których celem będzie wybranie mocnych i słabych stron naszej szkolnej kultury fizycznej.

DSC_4577DSC_4579

Za słabe strony uznano:

 • Za małą ilość pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych
 • Mało wycieczek o tematyce sportowej np. wyjazdów na mecze reprezentacji Polski, lodowisko
 • Za mało lekcji z możliwością wyboru tematyki przez uczniów
 • Małą ilość rozgrywek międzyklasowych i turniejów w grach zespołowych
 • Małą ilość terenowych  gier edukacyjnych
 • Małą ilość imprez turystyczno – krajoznawczych np. rajdów rowerowych

Do mocnych  stron zaliczono :

 • Dobre warunki do uprawiania różnych form aktywności ruchowej
 • Nowe dyscypliny i sporty alternatywne
 • Dużą ilość zajęć w naturalnym terenie
 • Ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności
 • Osiągnięcia uczniów w sportowym  współzawodnictwie międzyszkolnym

DSC_4531DSC_4527

Po takiej diagnozie koordynatorzy  poprosili uczniów o przygotowanie postulatów – pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji wf i innych zajęć sportowo – rekreacyjnych. Każdy uczeń z klas IV – VI naszej szkoły mógł zgłosić swoją propozycję. Uczniowie mogli współpracować w kilkuosobowych grupach koleżeńskich lub dyskutować na forum  zespołów klasowych. Mieli także możliwość indywidualnego składania propozycji. Postulaty były zapisywane na arkuszach papieru jako wspólne dla poszczególnych oddziałów. Po wspólnych konsultacjach z wersji roboczych wybrano po kilka w opinii uczniów najważniejszych   i zamieszczono na jednej dużej tablicy. Podobnie jak w roku ubiegłym uwagę zwracały propozycje czwartoklasistów, którzy po raz pierwszy biorą udział w debacie.  Swoje propozycje przedstawiali hurtowo w dużych pakietach, które można podsumować – „ więcej wszystkiego”.

Debata odbyła  się 16 października w sali gimnastycznej. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klas IV – VI / 180 uczniów/ przedstawiciele klas III i nauczyciele uczący w klasach IV – VI. Moderator krótko przedstawił cele  debaty. Pierwszym punktem była autoprezentacja kandydatów. Wszyscy deklarowali  zainteresowanie sportem. Nie wzbudziło zdziwienia, że zagadnienia dotyczące szkolnej kultury fizycznej były ważnym  elementem ich programów wyborczych.

DSC_4708DSC_4742

W drugiej  części koordynator otworzył dyskusję. Każdy uczeń miał prawo zadać kandydatom pytanie dotyczące realizacji ich postulatów. Magda (VIb)  odpowiadała, jakie ma pomysły na organizowanie dużych ogólnoszkolnych imprez sportowych. Filip(Vb), który  skupił się na wprowadzaniu alternatywnych dyscyplin  i organizacji turniejów sportowych dla drużyn koleżeńskich, pytany był jakie nowe dyscypliny będą popularyzowane w szkole.

DSC_4735DSC_4746

Kacper (Va) – reprezentant interesów najmłodszych członków naszej szkolnej społeczności, domagał się organizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.  Pytany był przez starsze rodzeństwo uczniów klas I – III, jak w trakcie roku szkolnego zaplanować takie zajęcia? Musimy przyznać , że pytania „z sali” często wprawiały w zakłopotanie kandydatów. Pytający dociekali, czy realne są pomysły na rozwiązania organizacyjne dotyczące postulatów innych uczniów. Najbardziej niecierpliwi żądali określania dokładnych terminów realizacji  szkolnych imprez sportowo – rekreacyjnych. Cieszyły postulaty spędzania jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu, organizowania rajdów rowerowych jako formy poznawania regionu, rozszerzenia oferty sportów alternatywnych, a także chęć uczniów do uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa. Po temperaturze dyskusji można wyło wnioskować jak rozkładają się sympatie wyborcze.

DSC_4741DSC_4745

Chociaż  debata była bardzo ciekawa, musieliśmy przestrzegać dyscypliny czasowej. Uczniowie nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich nie zadawali pytań „ a co na to pan dyrektor”? Chociaż nie mógł być obecny na debacie wiadomo było, że możliwość realizacji  wypracowanych  propozycji będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy członkami zarządu Samorządu Uczniowskiego i właśnie dyrekcji szkoły.  Przedstawiciele SU podpiszą z p. dyrektorem  tzw. Protokół Uzgodnień, czyli dokument będący konsensusem miedzy pomysłami  uczniów a szeroko rozumianymi  możliwościami ich realizacji wynikającymi z organizacyjno – prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówek oświatowych.Sekretarze po debacie wybiorą i zredagują te propozycje, które będą przedmiotem ustaleń z dyrekcją szkoły.  Naszym młodym samorządowcom życzymy owocnych negocjacji.

Miło nam poinformować, że w tym roku członkowie Zarządu SU wynegocjowali:

 • trzy wyjazdy na lodowisko do Siedlec
 • aktywne przerwy przy muzyce
 • Dzień sportu
 • zorganizowanie spotkania z trenerem i zawodnikami drużyny rugby tag
 • zwiększenie liczby stojaków na rowery uczniów dojeżdżających do szkoły

Należy dodać do tego komentarz. W przypadku tych propozycji, podobnie jak w latach ubiegłych  dyrekcja szkoły zajmie się stroną organizacyjną: zaplanowaniem terminów i realizacją w taki sposób, żeby nie wpłynęło to na dezorganizację pracy szkoły, a także  ustaleniu z Radą Rodziców dofinansowania wymienionych przedsięwzięć.

Pozostałe propozycje uczniów, które ustalono podczas debaty będziemy realizowali podczas lekcji i sportowo – rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

W następnym odcinku, gdy opadną wyborcze emocje  postaramy się o garść refleksji dotyczących pożytków płynących  z debatowania.

images

Nauki płynące z debatowania

W podstawie programowej kształcenia ogólnego zakłada się,  że jednym z celów celem edukacji jest stopniowe usamodzielnianie się ucznia. Realizacja celów edukacyjnych powinna zatem iść w parze ze stwarzaniem sytuacji pozwalających na udział ucznia w podejmowaniu decyzji i wykonywania wziętych na siebie zadań, a także współgrać z przekształcaniem aktywności społecznej z naśladownictwa i działania na polecenie  …

Pokaż strony »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php