Nauki płynące z debatowania

W podstawie programowej kształcenia ogólnego zakłada się,  że jednym z celów celem edukacji jest stopniowe usamodzielnianie się ucznia. Realizacja celów edukacyjnych powinna zatem iść w parze ze stwarzaniem sytuacji pozwalających na udział ucznia w podejmowaniu decyzji i wykonywania wziętych na siebie zadań, a także współgrać z przekształcaniem aktywności społecznej z naśladownictwa i działania na polecenie  w aktywność wynikającą w własnej inicjatywy. Sportowy Okrągły Stół to ogólnoszkolna debata dotycząca problematyki szkolnej kultury fizycznej. Pozwala nam zdiagnozować opinie uczniów na temat  wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Możemy poznać ich potrzeby i zainteresowania w interesującym nas obszarze edukacyjnym. Umożliwiając uczniom wyrażanie opinii i zgłaszanie swoich  propozycji stwarzamy im okazje do autonomicznych wyborów, a także tworzenia reguł postępowania w fazie realizacji. Na podniesienie efektywności w realizowaniu celów szkolnego wychowania fizycznego na pewno wpłynie tworzenie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu przez obie strony procesu pedagogicznego, czyli nauczyciela i ucznia  różnorodnych działań, których istotą będzie czynne i dobrowolne, a nie wymuszone współdziałanie. Dając młodym ludziom poczucie ,że się współautorami wprowadzanych rozwiązań, możemy  się spodziewać, że z będą się nimi utożsamiać. Takim przykładem może być tzw. lekcje do wyboru. Uczniowie tak określają możliwość proponowania tematyki lekcji. W grupach koedukacyjnych rozwiązuje to problemy wynikające z preferowania różnych form aktywności przez dziewczęta i chłopców,  ucząc jednocześnie akceptowania upodobań innych.. Można to realizować w różnych wariantach. np. podczas jednej lekcji propozycje dziewcząt  wykonują wszyscy uczniowie, a na kolejnej chłopców. Drugim sposobem jest dawanie dziewczętom i chłopcom możliwości zgłoszenia swoich  propozycji na tej samej lekcji i wykonywanie ich na zmianę w koedukacyjnych zespołach. Musimy wziąć pod uwagę to, że uczniowie podczas swojej aktywności pozalekcyjnej często uprawiają atrakcyjne dyscypliny i konkurencje, które trudno realizować w warunkach szkolnych. Debata jest okazją do poszukiwania pomysłów i modyfikowania stosowanych rozwiązań, których efekt zadowoli uczniów, a także nie wpłynie np. przekraczanie zasad  bezpieczeństwa. Uczniowie nauczeni doświadczeniem z lat ubiegłych starają się zgłaszać postulaty możliwe do zrealizowania  w warunkach naszej szkoły. Dlatego nie padają propozycje składane w latach ubiegłych np. budowy ściany wspinaczkowej. Możemy również zauważyć przypadki  dzielenia się zdobytym doświadczeniem przez uczniów, którzy w latach poprzednich pełnili funkcje w Zarządzie SU. Teraz jako członkowie sztabów wyborczych starają się z dobrym skutkiem doradzać obecnym kandydatom.  Widać to w wyważonych propozycjach, merytorycznych odpowiedziach, a przy kłopotliwych pytaniach ze strony konkurencyjnego sztabu wyborczego używanie zwrotu: „to jest nasz pomysł, jeśli uważacie , że jest trudny do zrealizowania to chętnie posłucham waszej rady” lub „ nie należy teraz przesądzać , czy coś da się zrobić, ale skonsultować to z  panem dyrektorem”.

imagesUznajemy proces szkolnego wychowania fizyczną jako ważny i  powiązany z innymi obszarami edukacji  czynnik wielostronnego oddziaływania na rozwój ucznia, dlatego dyskusja dotycząca problematyki szkolnej kultury fizycznej jest integralną częścią debaty przedwyborczej do zarządu Samorządu Uczniowskiego.  Jest to z naszej strony próba określenia roli i miejsca wf i sportu szkolnego we współczesnej szkole. Wychodzimy z założenia , że najlepsze efekty w kształtowaniu postaw daje się osiągnąć wtedy, gdy szkoła jest zintegrowana w swych działaniach wychowawczych.   Jako koordynator programu „Wf z Klasą” i opiekun Samorządu Uczniowskiego uważam, że rozwijanie samorządności uczniów powinno przebiegać w myśl spójnych założeń, które obejmują różne obszary edukacyjne.  W tym przypadku staramy się skorelować nasze działania z realizowanym pod kierunkiem p. dyrektora D.Cybula programem „ Młodzi demokraci”. Podczas  tegorocznej debaty nie padały pytania: „ a jak zamierzacie przekonać pana dyrektora do tych wszystkich rzeczy”, ponieważ w latach ubiegłych wypracowano procedury negocjacyjne. Nowo wybrany Zarząd przedstawia podczas spotkania negocjacyjnego w formie pisemnej uzgodnione postulaty. Podsumowaniem negocjacji jest podpisanie tzw. Protokołu Uzgodnień, który jest kompromisem miedzy pomysłami uczniów a szeroko rozumianymi  możliwościami ich realizacji wynikającymi z organizacyjno – prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówek oświatowych.

indeksMiło nam poinformować, że w tym roku członkowie Zarządu SU wynegocjowali:

  • trzy wyjazdy na lodowisko do Siedlec
  • aktywne przerwy przy muzyce
  • Dzień sportu
  • zorganizowanie spotkania z trenerem i zawodnikami drużyny rugby tag
  • zwiększenie liczby stojaków na rowery uczniów dojeżdżających do szkoły

Należy dodać do tego komentarz. W przypadku tych propozycji, podobnie jak w latach ubiegłych  dyrekcja szkoły zajmie się stroną organizacyjną: zaplanowaniem terminów i realizacją w taki sposób, żeby nie wpłynęło to na dezorganizację pracy szkoły, a także  ustaleniu z Radą Rodziców dofinansowania wymienionych przedsięwzięć.

Pozostałe propozycje uczniów, które padły podczas debaty będziemy realizowali podczas lekcji i sportowo – rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php