O programie

indeksProgram WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wierzymy, że to najlepsza droga do zwiększenia aktywność dzieci i młodzieży oraz podniesienia prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach. WF z Klasą to:

 • WF dla każdego: aktywizujemy uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć
 • Sportowy region: otwieramy szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażujemy nauczycieli innych przedmiotów, włączamy rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowymi
 • Sport rzeźbi charakter: sport to również współpraca, zespołowość, zasady fair play; budowanie kompetencji społecznych, kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości
 • Moda na zdrowie: promujemy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie oraz rewolucję w szkolnych sklepikach; wspieramy nauczycieli WF-u w realizacji edukacji zdrowotnej.
  indeks

  Dlaczego to robimy?

  Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego zjawiska. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Nasz program pokazuje, że WF może być przyjemnością dla każdego. Podkreślamy, że wychowanie fizyczne to nie tylko sport, ale również zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. WF to również przestrzeń budowania kapitału społecznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą od kilku lat otwieramy szkołę poprzez WF, włączając społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.

  Co w programie? 

  Wuefiści wspólnie z uczniami mogą wybierać spośród siedmiu zadań i dwóch ścieżek edukacyjnych. Działania zaczynają od SOS-u – Sportowego Okrągłego Stołu, czyli ogólnoszkolnej debaty na temat ulepszenia lekcji WF. Flagowym zadaniem w semestrze letnim jest realizacja Lokalnej Akcji Sportowej (LAS-u), do której włączają rodziców, uczniów, sąsiednią szkołę lub obiekty sportowe z regionu. Każda szkoła w programie prowadzi bloga, na którym publikuje relacje z działań. Zapewniamy scenariusze lekcji, poradniki, katalog dobrych praktyk, bezpłatne szkolenia i konferencje. Do akcji zapraszamy nauczyciela WF, dyrektora oraz nauczycieli innych przedmiotów. W programie promujemy otwartość na współpracę i interdyscyplinarność.

  Zadania szkół w programie:

  1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.
  2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).3. Każda szkoła wybiera jedno zadanie w semestrze (dwa zadania w roku szkolnym) lub jedną całoroczną ścieżkę edukacyjną. Zadania i ścieżki edukacyjne odzwierciedlają cele i misję programu WF z Klasą

  3. Każda szkoła wybiera jedno zadanie w semestrze (dwa zadania w roku szkolnym) lub jedną całoroczną ścieżkę edukacyjną. Zadania i ścieżki edukacyjne odzwierciedlają cele i misję programu WF z Klasą:

  - Rozruszaj rodziców

  - WF dla dziewczyn

  - Ruch na lekcjach i aktywne przerwy

  - Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  - WF dla mniej wysportowanych

  - Odwrócona lekcja

  - Sprawdzaj postępy i predyspozycje

  - TIK na WF-ie

  - WF poza szkołą / salą gimnastyczną

  - Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

  - Sport receptą na sukces

  Nowością w trzeciej edycji programu są ścieżki edukacyjne: zdrowotna i turystyczno-regionalna. To bardziej zaawansowany element programu. Ścieżki będą realizowane w formie projektu edukacyjnego, składającego się z kilku zadań rozpisanych na cały rok szkolny. Są zgodne z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego – dostarczają nauczycielom pomysły i materiały do realizacji jej ważnych elementów. Pełny opis zadań i ścieżek edukacyjnych wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich realizacji znajdują się na stronie programu w zakładce „Dla uczestników”

  4. Dokumentacja działań na blogu. Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy (sportowa kronika szkoły). To promocja dla szkoły, a dla wszystkich źródło dobrych praktyk.  W naszym programie nauczyciel zakłada konto na specjalnej platformie i opisuje podjęte w szkole działania związane z wykonywaniem zadań programowych. Wpisy są komentowane przez innych uczestników. Moderatorzy WF-u z Klasą czytają wpisy, komentują, zamieszczają wskazówki i wybierają najciekawsze z nich, tworząc tym samym zbiór Dobrych Praktyk – rozwiązań zasługujących na szczególną uwagę.

  Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom:

  • dostęp do platformy blogowej, czyli nowatorskiego narzędzia wirtualnych spotkań i dzielenia się pomysłami na lekcje WF z ponad tysiącem nauczycieli z całej Polski
  • dostęp do poradników i materiałów eksperckich
  • bezpłatne warsztaty i szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
  • lokalne spotkania z Liderami programu w całej Polsce
  • tematyczne akcje sportowe
  • Certyfikaty ukończenia programu dla szkół i Dyplomy dla nauczycieli
  • promocję innowacyjnych pomysłów i najaktywniejszych uczestników w partnerskich mediach „Gazecie Wyborczej” i na portalu Sport.pl.
   źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/wf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php