Edukacja regionalna na dwóch kółkach

Jednym z założeń procesu dydaktyczno – wychowawczego  jest realizacja treści programowych szeroko rozumianej edukacji regionalnej. Nauczyciele mają dużą swobodę w wyborze form organizacyjno – metodycznych jakie mogą stosować w celu podniesienia poziomu wiedzy uczniów, dotyczącej  środowiska lokalnego w aspekcie historycznym, geograficznym, przyrodniczym czy kulturowym. Założenia te korespondują z celami realizowanej w naszej szkole całorocznej ścieżki turystyczno-regionalnej. Przypomnijmy, że zadaniem tej formy oddziaływań edukacyjnych  jest: „ …wspieranie ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej. Długofalowym celem jest wzmocnienie identyfikacji uczniów z regionem (patriotyzm lokalny) i nauka odpowiedzialności za niego”. Jednym z bardziej lubianych przez naszych uczniów sposobem poznawania regionu są rowerowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Mając to na uwadze, postanowiliśmy wziąć udział z zaplanowanym na 7 maja  II rajdzie rowerowym szlakiem Ottona Warpechowskiego. Organizatorzy imprezy, którymi były: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Stowarzyszenie ”Pomóżmy Sobie Razem” z Brzozowa zaplanowali przebieg trasy rajdu przez  miejsca związane z życiem zasłużonego dla regionu archeologa.

DSC_7941DSC_7869indeks

 Miejscem zbiórki uczestników był oddalony o 3 km od  Sokołowa, Brzozów. Po kilkunastu minutach jazdy ścieżką rowerową byliśmy na miejscu. Do godz. 10.00 zebrali się wszyscy chętni, którzy postanowili spędzić tę sobotę na rowerach. Byli uczniowie z innych szkół z opiekunami, pasjonaci z Sokołowskiego Towarzystwa Cyklistów i inni amatorzy dwóch kółek. Uczestników zgromadzonych przy pomniku patrona rajdu powitał dyrektor Muzeum Zbrojowni w Liwie p.Roman Postek. W kilku zdaniach przedstawił ideę imprezy. Zapewnił, że organizatorzy dopięli wszystko na ostatni guzik, zamawiając nawet  słoneczną pogodę i wiatr w plecy.

DSC_7866DSC_7867

IMG_9756-1000x626

Kilka minut po dziesiątej skierowaliśmy się do Czerwonki Grochowskiej. Na miejscowym cmentarzu złożono kwiaty na grobie Ottona Warpechowskiego. Po krótkim postoju rowerzyści ruszyli w dalszą drogę.  Przez miejscowość Węże udali się do Paczusk Dużych – miejsca śmierci Warpechowskiego.

DSC_7873

DSC_7881DSC_7882

Na terenie „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Paczuskach zaplanowano  dłuższą przerwę. Dla wielu uczestników dużą niespodzianką  było spotkanie z p. Marią Koc, Wicemarszałkiem Senatu RP, która objęła imprezę patronatem honorowym. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem patrona rajdu, w ciepłych słowach wyraziła radość z tak licznego uczestnictwa młodych ludzi w rajdzie i uznanie dla ich chęci poznawania dziedzictwa kulturowego własnego regionu. Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowych fotek z Panią Wicemarszałek.

DSC_7885DSC_7888

DSC_7899

DSC_7902DSC_7903

DSC_7890DSC_7892

Pokrzepieni słodkim poczęstunkiem ruszamy w kierunku Węgrowa. Dużą atrakcją okazuje się kilkukilometrowy przejazd przez malowniczo zadrzewiony rezerwat Kantor Stary.

DSC_7906DSC_7911

Młodzi cykliści, wrażliwi na  piękne okoliczności przyrody narzucili takie tempo jazdy, że zanim się obejrzeliśmy powitał nas Węgrów. Stad już tylko ”rzut beretem” do ostatniego punktu na trasie naszej eskapady. W Liwie czuje się klimat dla rowerów.

DSC_7926DSC_7930

Ścieżką rowerową dojeżdżamy do Muzeum Zbrojowni na Zamku . Jest czas, żeby chwile odsapnąć po trzydziestu kilku kilometrach jazdy i z perspektywy podzamcza popatrzeć na warownię. Jak się okazało, organizatorzy także podzielają pogląd, że impreza turystyczna bez ogniska odbyć się nie może.

DSC_7931DSC_7914

DSC_7919DSC_7920

Ale przecież nie samym chlebem człowiek żyje… Młodym turystom umożliwiono zwiedzanie muzeum i przygotowano prezentację multimedialną poświęconą Otto Warpechowskiemu. Z jej treści uczestnicy rajdu mogli m.in. poznać szczegóły jego życiowej misji polegającej na wprowadzeniu  w błąd niemieckiego starosty w czasie II wojny światowej. Warpechowski przekonał go  , że zamek w Liwie był warownią krzyżacką. Dzięki temu cenny obiekt uniknął planowanej przez Niemców rozbiórki.

DSC_7937DSC_7939

DSC_7934DSC_7932

Ostatnim punktem programu rowerowej wyprawy był konkurs wiedzy dotyczący znajomości faktów z życia i działalności zawodowej  archeologa. Tak jak podczas całej wycieczki nasi uczniowie spisali się na medal, udzielając bezbłędnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Nagrody wręczył senator p.Waldemar Kraska, jeden z patronów honorowych imprezy.

DSC_7942DSC_7944

Wydaje się, że dopiero  wsiadaliśmy na rowery, a już pora wracać do domu. Niektórzy chcieliby zostać dłużej i przekonać się czy  zamkową wieżę nawiedza Żółta Dama. Może jest to dobry  powód , żeby do Liwa przyjechać ponownie. Rowery na przyczepę, my do autokaru, ostatni rzut oka na zamek i w drogę.

DSC_7947DSC_7950Obserwując uczniów podczas realizacji różnych projektów, imprez i innych przedsięwzięć, których celem jest szeroko rozumiane poznawanie własnego regionu, trudno oprzeć się wrażeniu, że „najciemniej jest pod latarnią”. Młodzi ludzie, z autopsji często posiadają lepszą znajomość najdalszych zakątków Europy niż miejsc oddalonych kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Rozbudzanie zainteresowania walorami najbliższej okolicy wymaga zatem znalezienia atrakcyjnej dla nastolatków formuły realizacyjnej. Coraz większa popularność turystyki rowerowej sprawia, że takim sposobem mogą być wycieczki krajoznawcze na dwóch kółkach. Na efektywność naszych poczynań na pewno wpłynie współpraca z lokalnymi instytucjami, celem działalności których jest ochrona i popularyzowanie dorobku kulturowego regionu. Dla nas bardzo ważne jest to, że wycieczki turystyczno – krajoznawcze są doskonałą okazją do popularyzowania aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym jako ważnego elementu zdrowego stylu życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php