Ostrów i okolice w malarstwie, rysunku i grafice

Pod takim tytułem odbyła się  ostatnia w tym roku szkolnym – 26 czerwca –  lekcja muzealna. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 2a wraz z wychowawczynią Beatą Olszak,  mamą Kornelii – Justyną Karpowicz oraz ciocią Ani – panią Beatą Herbik.

Wystawa zawiera około 80 prac, z których znaczna część jest własnością Ostrowian. Obrazy przedstawiają nasze miasto, jego najciekawsze budynki oraz zakątki. Znajdziemy tam więc ostrowską farę oraz kościół pod wezwaniem św. Antoniego, kościół Najświętszej Marii Panny, plac 23 Stycznia i mieszczącą się na nim „Gajgowę”, domy na rynku czy ostrowski ratusz. Tematem prac jest nie tylko Ostrów, ale również jego okolice, np. Pałac Myśliwski w Antoninie. Prace wykonane są  różnymi technikami – w drzeworycie, linorycie, są prace malarskie, rysunki oraz grafika.

Po wystawie oprowadzała nas pani Kasia Bielawska – artystka plastyk. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się naszemu miastu oraz zmianom, jakie w nim zaszły w przeciągu dziesięcioleci.

Następnie uczniowie sami zamienili się w artystów i przy użyciu pasteli olejnych stworzyli przepiękne prace, ukazujące nasze miasto.

Spotkanie w muzeum zamknęło cykl zajęć pod hasłem „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego”. Następne odbędą się już w przyszłym roku szkolnym.

DSCN9257   DSCN9260

DSCN9263   DSCN9266

DSCN9276   DSCN9267

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 1

Podsumowanie konkursu plastycznego „Portret Koziołka Matołka”

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, a jej organizatorem Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem dzieci było samodzielne wykonanie portretu postaci literackiej Koziołka Matołka – bohatera utworów Kornela Makuszyńskiego.

 Dnia 30 maja o godzinie 15.00 w Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Dyplomy i nagrody wręczał dyrektor biblioteki pan Włodzimierz Grabowski oraz kierownik Filii nr 7 pani Mariola Grabarczyk.

Miałam przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości wraz ze swoimi wychowankami. Troje moich uczniów otrzymało wyróżnienia. Była to Nikola Pinkowska, Amanda Pabiszczak oraz Tobiasz Spigiel.  Miejsce trzecie otrzymał Dawid Cieszyński. Wszystkim laureatom wręczono książkę oraz dyplom. Na koniec dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia, a z rąk pani Marioli otrzymały słodką niespodziankę.

 

20140530_150442   20140530_151542

            20140530_150610                       20140530_150635

                                                    20140530_151103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

Szkoła z klasą 2.0 – zakończenie projektu

Prezentacja naszego projektu przybrała formę gry miejskiej. Przygotowania w mojej klasie trwały już od połowy marca 2014 r. W dniu 12 marca odbyliśmy wycieczkę klasową do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku oraz odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Niektórzy uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli również w spacerze „Wielkanoc z Przyrodą” 1 kwietnia. Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców.

Na bazie wiadomości i umiejętności – zgromadzonych dzięki wycieczkom, spacerom oraz spotkaniom z liderem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Pawłem T. Dolatą – uczniowie klasy 2a wraz ze mną przygotowali treść gry miejskiej „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – część przyrodnicza.

Pomysł na grę związany był z faktem, iż w tym roku nasze miasto obchodzi 300-letnią rocznicą relokacji, czyli ponownego nadania praw miejskich. Miasto to jednak nie tylko budynki, ale i przyroda, w szczególności „oazy zieleni”, czyli miejskie parki. Choć znajdują się one tak blisko nas, to niestety mieszkańcy mało je znają. Dlatego zadaniem gry było zapoznanie – poprzez zabawę – najmłodszych uczniów naszej szkoły, a także nauczycieli i rodziców, z trzema parkami miejskimi w centrum Ostrowa, ich patronami, walorami przyrodniczymi i ciekawostkami. W czasie spaceru po parkach uczniowie m.in. odnajdywali pomniki przyrody, szukali budek lęgowych, zapoznawali się z patronami parków, zwracali uwagę na żyjące w nich ptaki, uczyli się orientacji w terenie.

Gra miała formę spaceru po wybranych ostrowskich ulicach i parkach. Każdy wychowawca klas I-III naszej szkoły otrzymał grę w formie papierowej (plan gry oraz karty zadań) w drugiej połowie maja. Na jej realizację poszczególne klasy miały 10 dni. Przed przystąpieniem do samej gry, uczniowie mieli za zadanie przygotować się do niej, zapoznając się z prezentacją multimedialną „Spacer po ostrowskich parkach”, zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.osw.pl. W przygotowaniu planu miasta, na który naniosłyśmy trasy naszych gier pomógł nam Sławomir Ignaczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Klasy biorące udział w grze musiały przejść wyznaczoną trasę i kolejno wykonywać zawarte w karcie pracy zadania. Swoje działania dokumentowały za pomocą zdjęć i wypełnionej karty zadań, a na koniec przygotowywały sprawozdania z przebiegu gry.

Ponieważ uczniowie mojej klasy wielokrotnie odwiedzali już ostrowskie parki, postanowiłam wybrać trasę turystyczno–krajoznawczą, przygotowaną przez moją koleżankę – Lucynę Łukomską. Jej celem było poznanie zabytków centrum Ostrowa.

Grę miejską „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – trasa turystyczno-krajoznawcza przeprowadziłam 20 maja. Przed przystąpieniem do niej uczniowie mojej klasy zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez koleżankę Lucynę Łukomską „Ostrów Wielkopolski moje miasto” zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.osw.pl. Odbyliśmy wirtualny spacer po ciekawych zaułkach Ostrowa. Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in. skąd wywodzi się nazwa naszego miasta, gdzie mieści się jeden z najstarszych budynków Ostrowa, jak zmieniał się ratusz na przestrzeni dziejów, kim był Stefan Rowiński bądź z jaką ludnością kojarzy się synagoga i lapidarium. Prezentowany materiał bardzo rozbudził naszą ciekawość. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczniów zna swoje miasto. Dlatego postanowiliśmy jak najszybciej wyruszyć w teren.

Dnia 20 maja o godzinie 9.00 wraz z mamą Oli i babcią Iwa wyruszyliśmy ze szkoły, aby odbyć spacer po urokliwych ulicach naszego miasta i odkryć jego tajemnice. Zabraliśmy z sobą aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, notatniki, przybory do pisania, kartę zadań oraz plan gry.

Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy były kamienice nr 2 i 5 na ulicy Kaliskiej. W podwórzu kamienicy nr 2 znajduje się okrągła tabliczka z napisem „KHG Ao 1797” i koroną nad literą H. Podczas remontu znaleziono za tą tabliczką dokument opisujący położenie kamienia węgielnego. Uczniowie wykonali jego fotografię oraz schematyczne rysunki.

Stąd wyruszyliśmy na ulicę Królowej Jadwigi, gdzie znajduje się najstarszy i w całości zachowany budynek w mieście o konstrukcji szachulcowej – kościół Najświętszej Marii Panny. Zezwolenie na jego budowę wydał ówczesny właściciel miasta książę Michał Hieronim Radziwiłł.

Kolejnym punktem naszej wyprawy była ulica Raszkowska i mieszczący się przy niej kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego. Zadaniem dzieci było odczytanie godziny z zegara na wieży kościelnej i oczywiście wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Również na ulicy Raszkowskiej znajduje się wybudowana w stylu mauretańskim i niedawno pięknie odrestaurowana synagoga. Obecnie stanowi centrum kultur i religii. Uczniowie mieli za zadanie policzyć, ile kroków jest od wejścia do ogrodzenie. Była to dla nich niezwykła frajda, a liczba kroków bardzo różna.

Niedaleko synagogi, która kiedyś mieściła się w dzielnicy żydowskiej, na placu 23 Stycznia mieści się lapidarium. Na jego terenie znajdują się fragmenty odzyskanych macew ze zniszczonego przez Niemców żydowskiego cmentarza (kirkutu). Przy wejściu widnieje napis

 I wróci się w proch do ziemi, tak jak nią był a duch powróci do Boga, który go dał”. Zadaniem uczniów było odczytanie i zapisanie pierwszego i ostatniego wyrazu. Dzieci nie znały tego miejsca, z przejęciem wyszukiwały macew, które były najlepiej zachowane. Wykonały również dokumentację fotograficzną.

Przez „ścionkę” (znaczenie tego słowa poznaliśmy podczas lekcji muzealnej na temat gwary wielkopolskiej http://blogiceo.nq.pl/sp5klasy123/) przeszliśmy na ostrowski rynek. Tutaj postanowiliśmy odpocząć w cieniu drzew w towarzystwie pierwszego polskiego burmistrza Ostrowa – Stefana Rowińskiego i napić się orzeźwiającej wody, którą poczęstowała nas pani Ilona Grzela – mama Oli. Po chwili odpoczynku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna w towarzystwie babci Iwa udała się na róg ulicy Wrocławskiej do apteki Pod Aniołem, gdzie znajduje się figurka aniołka, by wykonać fotografię. Pozostała część dzieci miała za zadanie sprawdzić, co oprócz filiżanki znajduje się na stoliku, przy którym siedzi Stefan Rowiński i wykonać zbiorowe zdjęcie.

Następnie ulicą Kościelną udaliśmy się na plac Stefana Rowińskiego pod kamienicę nr 1. Z tablicy pamiątkowej na jej murze dowiedzieliśmy się, że dom ten był „kuźnią kultury polskiej w okresie zaboru pruskiego”. Zadanie jakie czekało dzieci miało charakter matematyczny. Należało obliczyć, ile lat żył Stefan Rowiński. Dla moich uczniów było to niestety zbyt trudne, ale wspólnymi siłami jakoś sobie poradziliśmy.

Przy placu Rowińskiego znajduje się kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika, inaczej ostrowska fara. Największą uwagę uczniów skupiły figury smoków na zakończeniach rynien, potocznie zwane „rzygaczami”, którym dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia. Następnie korzystając ze stoperów w telefonach komórkowych zmierzyliśmy czas, jaki jest potrzebny, aby obejść cały kościół. Przy okazji liczyliśmy, ile jest smoków przy rynnach.

To był ostatni punkt naszej wycieczki. Bogatsi w zdobyte wiadomości i przeżycia wróciliśmy do szkoły, gdzie dokonaliśmy podsumowania. Uczniowie wraz ze mną sporządzili  krótkie notatki, na bazie których w domu mieli opracować sprawozdania z odbytej gry miejskiej.

 W podobny sposób gra miejska przebiegała w pozostałych klasach młodszych. Uczniowie wraz z wychowawcami w wyznaczonym przez nas terminie (między 13 a 23 maja), odbywali spacery jedną z dwóch tras. Ich zadaniem było wypełnianie kart zadań, dokumentowanie za pomocą fotografii, sporządzenie sprawozdania lub przygotowanie albumu.

                                                                             wychowawczyni klasy 2a – Beata Olszak

Poniżej zamieszczam zdjęcia wykonane przez uczniów klasy 2a: Bruna Wojciechowskiego, Igora Wolickiego, Martynę Glapę oraz Nicolę Benedykcińską.

 P5200118   P5200122

IMG_2423   IMG_2425

IMG_2446   IMG_2447

DSC06455   DSC06456

IMG_1726   IMG_1728

 

 

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 2

Motyle cytrynki w naszej klasie

Już od kilku lat mamy okazję prowadzić w naszej klasie obserwację przepoczwarczania się motyli. Dziewięć poczwarek motyla latolistka cytrynka otrzymaliśmy od ich hodowcy – pani Elżbiety Dominiczak z Ostrowa. Pierwsze motyle przepoczwarczyły się we wtorek 27 maja, co wywołało wśród dzieci, jak zwykle, wiele radości. Motyle oczywiście wypuściliśmy na wolność, a teraz czekamy na kolejne.

 Obraz 2482   Obraz 2483

Obraz 2486   Obraz 2487

                                                     Obraz 2488

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 3

O gwarze wielkopolskiej słów kilka

W antrejce na ryczce

Stojom pyrki w tytce.

Przyszła niuda, spucła pyry,

A w węborku myła giry.

 Pewnie tylko najstarsi mieszkańcy Ostrowa przynajmniej w części zrozumieją, o czym mówią te dwa zdania. Wiedzą to także uczniowie klasy 2a, którzy w poniedziałek 12 maja wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz Justyną Karpowicz – mamą Kornelii, odwiedzili po raz kolejny w tym roku szkolnym Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zajęcie poświęcone było gwarze naszego regionu oraz posłużyło objaśnieniu historycznych przyczyn form ostrowskiej gwary. Spotkanie poprowadziła kustosz – pani Barbara Jarosz.

 Uczniowie bardzo żywo, często z uśmiechem reagowali na słowa wymawiane w wielkopolskiej gwarze, np.: lompy (rzeczy), mycka (czapka), świętojanki (czerwone porzeczki), kliber lub kluk (nos), sklep (piwnica) czy blechtać się (kapać się). Wielu z nich znało z domów rodzinnych ich znaczenie, co jest dowodem na to, że język ten jeszcze żyje w naszym społeczeństwie.

W drodze powrotnej do szkoły pani Justyna kupiła szneki z glancem, którymi poczęstowała całą klasę. Namawiamy wszystkich do poznawania historii i tradycji naszego regionu, a ciekawych zachęcamy do udziału w lekcji muzealnej.

 Zajęcia te stanowią cykl spotkań pod hasłem „Poznajemy nasze miasto” w ramach 300. rocznicy relokacji Ostrowa oraz są przygotowaniem do zbliżającej się gry miejskiej.

 Obraz 928   Obraz 929

                                             Obraz 934

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 2

Ostrów Wielkopolski – moje miasto

W sobotę 10 maja podczas MajOSTaszków został rozstrzygnięty konkurs realizowany w ramach projektu  „Citypedia Ostrów Wielkopolski”  -  Ostrów Wielkopolski – moje miasto.

I miejsce w kategorii klas I – III zajęła klasa II B integracyjna, natomiast w kategorii klas IV – VI uczennica klasy VI C Dominika Cielma.

Zadaniem uczestników było  przygotowanie kursu na platformie supermemo.net.pl, na temat „Portrety bohaterów baśni i legend związanych z Ostrowem Wielkopolskim”. Uczestnicy z naszej szkoły opracowali legendę „O ostrowskiej Krępie” wg M. Olejniczaka.

W kursie klasy II B zostały wykorzystane prace plastyczne Oskara Grupy, Nikoli Smagi, Eweliny Hurnej, Gabrieli Rychlik, Oliwii Kukfisz, Karola Jackowskiego, Mateusza Cieszyńskiego, Martyny Florczak, Tobiasza Bizana, Wiktorii Początek, Wiktorii Pietrzak i Jakuba Kociemby. Opisy przygotowała wychowawczyni klasy pani Lucyna Łukomska, a kurs na platformie umieściła uczennica klasy VI A Bogna Marciniak.

Adresy nagrodzonych prac:

http://www.supermemo.net.pl/course/89313

http://www.supermemo.net.pl/course/89943

W konkursie wzięła również udział klasa II A oraz uczennice klas szóstych Hanna Marciniak, Bogna Marciniak , Kinga Kulas i Natalia Koperdowska.

DSC09439   DSC09441

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 3

Kolejne zadanie TIK za nami

Efektem naszej ponad miesięcznej pracy nad kolejnym zadaniem TIK w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0” było stworzenie prezentacji multimedialnej pod tytułem „Spacer po parkach Ostrowa Wielkopolskiego”. Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania wraz z całą klasą dnia 12 marca odbyliśmy wycieczkę do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Za przewodnika posłużył nam Paweł Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem naszej wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku, odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Zajęcie  odbyło się na zasadzie rywalizacji dwóch drużyn – dziewczynek i chłopców. Po powrocie do szkoły nastąpiło omówienie – wykonaliśmy notatkę, w której wymieniliśmy spotkane gatunki ptaków, rozpoznane przez dzieci gatunki drzew, w tym dwa drzewa uznane za pomniki przyrody. Zwróciliśmy też uwagę na wąskotorową lokomotywkę spalinową, która od kilku lat jest ozdobą naszego parku. Dzieci wykonały również rysunki Parku Miejskiego w programie graficznym Paint.Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców. Podzielenie zostali na trzy grupy zadaniowe. Jedna z nich miała za zadanie pójść raz jeszcze do Parku Miejskiego i sfotografować napotkane w nim ptaki oraz  korzystając z różnych źródeł informacji sporządzić krótką notatkę na ich temat.

Grupa kolejna miała odnaleźć i wykonać zdjęcia pomników przyrody oraz innych ciekawych drzew tam rosnących, po czym podobnie jak grupa poprzednia przygotować notatkę. Grupa trzecia miała odwiedzić Park im. Karola Marcinkowskiego i Park im. Emilii Sczanieckiej, które znajdują się w sąsiedztwie Parku Miejskiego. Musieli odnaleźć znajdujący się w nim pomnik z tablicą upamiętniającą doktora Huberta Beckhausa i dowiedzieć się kim był, a także sfotografować rosnące w nim drzewa oraz napotkane ptaki i sporządzić krótką notatkę. Na wykonanie tego zadania dzieci miały miesiąc.

Moja rola polegała na kierowaniu i koordynowaniu pracą dzieci, udzielaniu wskazówek, podawaniu źródeł informacji, z których mogą korzystać podczas sporządzania notatek, pomoc w rozpoznawaniu niektórych gatunków ptaków, a także współpraca z rodzicami. Efektem końcowym było wykonanie prezentacji multimedialnej, która jest „spacerem” po Parku Miejskim, Parku im. Karola Marcinkowskiego i Parku im. Emilii Sczanieckiej w Ostrowie Wielkopolskim, z którą można się zapoznać na stronie http://sp5.osw.pl/szkola-z-klasa-2-0/.

Zakończeniem zadań w ramach projektu była wycieczka z cyklu „Wielkanoc z przyrodą”, która miała miejsce 1 kwietnia 2014r.

 

 

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

Wielkanoc z Przyrodą

Dnia 1 IV 2014 roku czyli w Wielkanocny Poniedziałek w Parku Miejskim w Ostrowie odbyła się kolejna wycieczka z cyklu „Wielkanoc z przyrodą”, zorganizowana przez Południowowielkopolską Grupę OTOP, a będąca kolejną edycją cyklu „Ostrowskie Spotkania z Przyrodą. W spotkaniu tym uczestniczyli również uczniowie klasy 2a wraz z rodzicami, rodzeństwem oraz wychowawczynią.

Wstępem do spaceru była wizyta w Galerii 33 specjalnie otwartej tego dnia dla nas, gdzie odbyło się spotkanie z panią Marią Bielą – artystką ludową. W roku 2012 została ona nagrodzona przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego prestiżową nagrodą „Laur Kultury”. Tematem wystawy była pisanka wielkanocna, ukazana przez artystkę w różnych technikach m.in.: decupage, rytowniczą, malowaną farbami witrażowymi i akrylem, metodą batikową, zdobiona wycinanką itp. Wśród nich były pisanki łemkowskie, huculskie, kurpiowskie, góralskie, zamojskie czy jajka Faberge. Wielkim atutem było omówienie przez panią Marię poszczególnych typów pisanek: ich pochodzenia oraz związków z kulturą ludową różnych rejonów.

Zasadniczą część spotkania stanowił spacer po pobliskim Parku Miejskim. Bez pośpiechu, w spacerowym tempie mogliśmy poobserwować otaczającą nas przyrodę, która pięknie rozkwitła wieloma barwami. Podziwialiśmy kwitnące drzewa i krzewy z kilkudziesięciu rosnących w parku gatunków. Oczarowała nas swym kolorem i zapachem obsypana kwiatem ozdobna jabłoń. Natomiast kwiaty mniszka przyciągały różne owady, m.in. pięknego motyla o trudnej nazwie zorzynek rzeżuchowiec. Obok bujnie rozwijającej się roślinności mogliśmy podziwiać wiele gatunków ptaków oraz ich wiosenne śpiewy. Widzieliśmy oraz słyszeliśmy śpiew kosa, zięby, sikory bogatki i modraszki. Podziwialiśmy głos pierwiosnka oraz dzwońca. Zaobserwowaliśmy pełzacza, kwiczoły, sójkę, srokę. Nad naszymi głowami dwukrotnie przelatywała pustułka. Do budki lęgowej z pokarmem wlatywały szpaki. Widzieliśmy też kilka gniazd z gołębiami grzywaczami, a na jednym z nich prawdopodobnie już potomstwo.

Przypomnieliśmy sobie również niektóre ciekawe gatunki rosnących w parku drzew: platan klonolistny, glediczja trójcierniowa, pomniki przyrody – lipa i klon srebrzysty, przepięknie prezentujący się buk czy smukłe topole.

Spacerując po parku nie ominęliśmy również stawu, po którym pływały kaczki krzyżówki, łyski oraz mewy śmieszki. 

Bardzo dziękuję Ani, Brunowi, Oli, Tosi i Zuzi oraz ich rodzicom i rodzeństwu za obecność oraz chęć poznawania przyrody najbliższej okolicy.

P1180738   P1180748

P1180753   P1180757

P1180759   P1180761

P1180762   P1180767

P1180770   P1180772

P1180773   P1180784

                                            P1180787

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 1

Dziedzictwo kulturowe w pisance

Pod takim tytułem w Galerii 33 przy ul. Wiosny Ludów 17 w Ostrowie, odbywa się wystawa pisanek, palm wielkanocnych oraz obrazów pani Marii Bieli – ostrowianki, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, artystki ludowej nagrodzonej przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego w 2012 roku prestiżową nagrodą „Laur Kultury”.

Ponieważ ważne jest to, aby uczniowie poznawali twórczość artystów własnego regionu, postanowiliśmy  odwiedzić Galerię i osobiście spotkać się z autorką prac.
W środę 16 kwietnia klasy IIa, b, c, d oraz IIIa i c wybrały się na  wystawę, po której oprowadziła nas pani Maria oraz Szymon Wojtak.

Zgromadzone pisanki są efektem dziesięciu lat jej pracy, wykonane zostały różnorodnymi technikami, m.in.: decupage, rytowniczą, malowane farbami witrażowymi i akrylem, metodą batikową, zdobione wycinanką itp. .Wśród nich są pisanki łemkowskie, huculskie, kurpiowskie, góralskie czy zamojskie. Artystka zapytana o to, kiedy najchętniej tworzy, odpowiedziała, że tylko wtedy, gdy jest szczęśliwa, ma dobry nastrój i wiele wolnego czasu. W innym przypadku nawet nie próbuje, gdyż wie, iż efekt będzie niezadowalający.

Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem talentu pani Marii i zachęcamy do obejrzenia jej przepięknych prac.

 20140416_115428   20140416_113612

                                              20140416_114318

20140416_113454   20140416_113448

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 1