1 czerwca -Dzień Dziecka

Światowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci na całym świecie. Dzień Dziecka to rodzinne święto, obchodzone na całym świecie w różnych datach. Kraj, tradycja czy religia sprawiają, że ten dzień obchodzony jest na różne sposoby i w różnych datach. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada. To rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989. ONZ zasugerowało, by każde państwo organizowało obchody Dnia Dziecka w dniu, w którym uzna je za właściwy dla siebie.

W Polsce, krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji i Rosji Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca od 1952 roku. Inicjatorem tego święta była organizacja na rzecz ochrony dzieci, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Na całym świecie dzień dziecka bez względu na datę to dzień, kiedy dorośli zwracają szczególną uwagę na wszystkie dzieci, a dzieci mają dzień w którym dorośli organizują dla nich bale, przedstawienia, a w niektórych krajach dla wybranych dają możliwość uczestniczenia dzieci w pracach Parlamentu, gdzie przedstawiają swoje postulaty w imieniu wszystkich dzieci. To także dzień, kiedy wszyscy rodzice obdarowują swoje dzieci prezentami.

pizap.com14007590827711

Grafika wykonana w Pizap  CC BY – SA 3.0

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a4522e65fa4” style=”display:block;text-decoration:none;position:relative;width:128px;margin:0 auto .4em auto”>preview35 piece

Wycieczka „Szlakiem Piastowskim”

W dniach 22-23 maja ja, koleżanki i koledzy  z mojej klasy pojechały z klasą IV c pod opieką p. Agnieszki Kaczerskiej, Ewy Kowal i Ewy Ronkiewicz na wycieczkę. Była to wycieczka Szlakiem Piastowskim, byliśmy w Biskupinie, Wenecji, Kruszwicy i Gnieźnie. Wycieczka była bardzo ciekawa. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Katedrą w Gnieźnie, w której znajdują się drzwi przedstawiające żywot Świętego Wojciecha oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. W godzinach popołudniowych byliśmy w parku linowym. Nocleg mieliśmy w gospodarstwie agroturystycznym. Po kolacji  czekał nas rejs statkiem po malowniczo położnym jeziorku. Następnego dnia udaliśmy się do Biskupina – dawnej osady. Atrakcją był przejazd kolejką w odkrytym wagonie do Wenecji. Tu zwiedziliśmy Muzeum kolejnictwa. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kruszwicy nad jeziorem Gopło gdzie z wieży podziwialiśmy piękną okolicę. Pełni wrażeń, bogaci w nowe doświadczenia wróciliśmy do domu.

P1090031

Konkurs matematyczno-przyrodniczy,,SOWA”

W środę 21.05.2014r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie XI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „SOWA”.

            Na uroczystość przybyli nagrodzeni uczniowie z innych szkół wraz ze swoimi opiekunami. Uroczystość prowadziła moja koleżanka Julia. Serdecznie powitała wszystkich gości. Krótko przedstawiła cele konkursu, poinformowała ilu uczniów brało w nim udział. Następnie zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez nasze koleżanki i kolegów. Wysłuchaliśmy wierszy Jana Brzechwy „Sum”, mogliśmy podziwiać kaczuszki i biedronkę, która zgubiła kropki. Po części artystycznej pani dyrektor Elżbieta Bieńkowska wręczyła nagrody książkowe i dyplomy laureatom, uczniom wyróżnionym oraz nauczycielom, którzy pomagali uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

Na koniec pani dyrektor pogratulowała wszystkim i życzyła dalszych sukcesów.

Nagrodzeni uczniowie spotkali się  na słodkim poczęstunku.

pizap.com14007605843542

 

 

Ułóż puzzle

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=35e59dd6289e” style=”display:block;text-decoration:none;position:relative;width:128px;margin:0 auto .4em auto”>preview35 piece

Grafika wykonana w Pizap,  CC BY – SA 3.0

Dzień Matki

26 maja – Dzień Matki

Dzień Matki to święto, które u nas w Polsce obchodzimy 26 maja. Najważniejszą osobą w życiu człowieka jest jego matka. Możemy zwrócić się do niej z każdym problem, poradzi, wysłucha. W tym dniu my dzieci składamy podziękowania ukochanym mamom, za wszystko co robią, obdarowujemy swoje mamy życzeniami, podziękowaniami, wierszami, laurkami, kwiatami i różnymi prezentami.

pizap.com13995505269441

Grafika wykonana w Pizap, CC BY – SA 3.0

Piosenka dla mamy

Dzień Matki

 

Żołnierze wyklęci.

Wczoraj (14.05.14r.) odbył się wieczór pamięci poświęcony żołnierzom wyklętym, a szczególności Wacławowi Grabowskiemu pseud. Puszczyk. Na samym początku uczniowie z Koła Historycznego oraz klasy V e przedstawili mały, patriotyczny apel. Następnie obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez te same osoby. Potem obejrzeliśmy film za pośrednictwem którego pani J. Gesek podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z ,,Puszczykiem”. Zaraz po filmie pani dyrektor naszej szkoły podziękowała paniom historyczkom i uczniom za to, że przygotowali ten wieczór. Następnie zaproszeni goście również podzielili się swymi wspomnieniami.

Kim byli żołnierze wyklęci?

Żołnierze wyklęci, to żołnierze zapomniani. Bardzo często nieznane są nam ich dane, czy twarze. Nie mają nawet swoich nagrobków. Najczęściej wykopywano gdzieś dół, bezceremonialnie wrzucano do niego a potem zakopywano.

 

Puszczykl

Wacław Grabowski Puszczyk, Wikipedia  Domena Publiczna

9 maja- Dzień Unii Europejskiej

Unia EuropejskaPolska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 r. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska.

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta praw podstawowych. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi.

Członkowie Unii Europejskiej:  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska  

Dostęp;08.05.2014 r.

 Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony www.europa.eu, znajdziecie tam dużo informacji o Unii Europejskiej oraz dużo ciekawych quizów i gier.

 

Apel z okazji 223. rocznicy konstytucji 3-trzeciego maja

Dziś wszyscy mieliśmy przyjść do szkoły ubrani na galowo… Powód? Dziś oddaliśmy hołd wielkim Polakom, którzy uchwalili wielką polską konstytucję. Konstytucją Trzeciego Maja. To pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Dla nas wielkie przeżycie. Apel rozpoczął się hymnem naszej szkoły. Potem uczniowie klasy VI b zagrali krótkie przedstawienie. Na koniec uczennice z zespołu wokalnego zaśpiewały ,,Witaj Majowa Jutrzenko”.

 Godło Polski

Herb Polski

Godło Polski, Domena Publiczna

Flaga Polski

Polska flaga

Flaga Polski, Revolver,  commons.wikimedia.org   CC BY – SA 3.0