26 stycznia 2011

12 stycznia 2011

12 stycznia 2011 roku odbyła się debata uczniów (reprezentantów szkoły) oraz wybranych nauczycieli, mająca na celu ustalenie zasad, które będą obowiązywały w naszej szkole. W obecności pani dyrektor oraz pani wicedyrektor omawialiśmy bezpieczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkole oraz poza jej terenem.
Na początku każda z grup przedstawiła swoje pomysły na kodeks. Wybraliśmy te,które powtarzały się w większości kodeksów uczniów i zaczęliśmy je omawiać. Pani dyrektor wyraziła opinie na temat każdego punktu. Ostatecznie został wypracowany kodeks korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, który został przedstawiony nauczycielom na Radzie Pedagogicznej.

17 grudnia 2010

Pogadanka

Dzisiaj zaczniemy pogadankę na temat wykorzystania komputerów i innych urządzeń multimedialnych na lekcji języka angielskiego. Macie propozycje? Piszcie w komentarzach.:)

14 grudnia 2010

Kodeks 2.0 dziewcząt z 6e

1. Przy pisaniu prac z wykorzystaniem stron internetowych zawsze podajemy adres strony www oraz nazwisko autora artykułu.

2. Internet ma być dla nas źródłem informacji, a nie tekstu. Wybieramy informacje krytycznie.

3. Korzystamy z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

4. Nie kontaktujemy się z nieznajomymi osobami oraz budzącymi podejrzenie.

5. Podczas korzystania z portali społecznościowych informacje udostępniamy tylko znajomym. Ostrożnie dobieramy znajomych.

6. W kontaktach za pośrednictwem internetu nie wolno podawać danych osobowych, haseł, kodów, wysyłać zdjęć, na pytania należy odpowiadać enigmatycznie

7. Nie wolno wchodzić na strony pornograficzne, nawołujące do nienawiści, wulgarne, nielegalne, płatne, zachęcające do wysyłania smsów

8. Gdy jesteśmy świadkami przestępstwa w internecie należy informować dorosłych, policję, administratora strony.

9. Do komunikacji w szkole i z rodzicami wykorzystujmy komunikatory typu GG,portale społecznościowe, pocztę e-mail .

12 grudnia 2010

Kodeks klasy 6e cz.4

NIE KRADNIJ I NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ

1. Sprawdzamy, czy materiały, z których korzystamy w internecie są z legalnego źródła, korzystamy ze stron naukowych.

2. Przy pisaniu prac z wykorzystaniem stron internetowych zawsze podajemy adres strony www oraz nazwisko autora artykułu.

3. Przy naszych własnych pracach należy zastrzec, że kopiowanie ich treści jest zabronione.

12 grudnia 2010

Kodeks klasy 6e cz.3

UCZ SIĘ Z TIK

1. Gdy lekcja nie odbywa się w pracowni można korzystać ze szkolnego centrum multimedialnego, na lekcjach mogą się przydać słowniki
multimedialne, programy graficzne.

2. Internet ma być dla nas źródłem informacji, a nie tekstu. Wybieramy informacje krytycznie.

12 grudnia 2010

Kodeks klasy 6e cz.2

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

1. Uważamy na wirusy – korzystamy z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, nie kontaktujemy się z nieznajomymi osobami oraz budzącymi podejrzenie, podczas serfowania po internecie pozostawiamy dane podawane przy rejestracji na portalach, pozostawiane przy ściąganiu plików, podczas korzystania z portali społecznościowych informacje udostępniamy tylko znajomym.

2. W kontaktach z nieznajomymi nie wolno podawać danych osobowych, haseł, kodów, wysyłać zdjęć, na pytania należy odpowiadać enigmatycznie. Nie wolno wchodzić na strony pornograficzne, nawołujące do nienawiści, wulgarne, nielegalne, płatne, zachęcające do wysyłania smsów. Broniąc się przed przestępcami należy informować dorosłych, policję, administratora strony.

12 grudnia 2010

Kodeks klasy 6e cz.1

KOMUNIKUJMY SIĘ

1. Do komunikacji w szkole i z rodzicami wykorzystujmy komunikatory typu GG,portale społecznościowe, pocztę e-mail – dzięki temu uczniowie mogą szybko dowiedzieć się o przerobionym materiale,może być pomocne przy ogłaszaniu ważnych informacji dla uczniów.

2. Ważna jest też strona
internetowa szkoły. Powinna być ona dostępna dla wszystkich, bez wirusów, powinna zawierać dodatkowe zadania szkolne, informacje na temat konkursów. W jej prowadzenie powinni być aktywnie zaangażowani uczniowie.

3. Gazetka szkolna w internecie – zanim uczeń ją opublikuje, nauczyciele muszą ją dokładnie zbadać.

7 grudnia 2010

Wstęp…

Witam!

Na tym blogu będę umieszczać postępy związane pracą nad Kodeksem 2.0 w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Wszystko zaczęło się tak…
Na lekcji języka angielskiego pani rozdała nam kartki o Kodeksie 2.0 i wytłumaczyła o co chodzi. Podzieliłyśmy się tą informacją z rodzicami. Następnego dnia pani Marta podzieliła nas na kilka grup. Wypełniałyśmy ramki, pisząc punkty do podanych zagadnień. Na koniec czytałyśmy odpowiedzi koleżanek, poprawiałyśmy niektóre z nich i dopisałyśmy nowe pomysły. Teraz piszę o tym bloga…

css.php