Zadanie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży włączyliśmy do kalendarza imprez sportowych w szkole, ligę tenisa stołowego oraz turniej piłki siatkowej. Mam nadzieję, że te działania zwiększą atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego               w szkole i zachęcą jeszcze większą liczbę uczniów do czynnego uprawiania sportu.

Spostrzeżenia c.d.

Analizując zapisane przez uczestników debaty uwagi można stwierdzić, że uczniowie lubią lekcje wychowania fizycznego. Niskie „oceny” LA mogą wynikać z słabego zaplecza do uprawiania LA (brak bieżni, skoczni), to zadanie dla władz.

Po debacie „postulaty”, „wnioski”

W dniu wczorajszym (09.10.2013) odbyła się debata na temat lekcji wychowania fizycznego i ogólnie sportu w naszej szkole.  Uczniowie przedstawiali  swoje propozycje zmian, „dobre” i „złe” strony lekcji prowadzonych w naszej szkole. Z zebranych wypowiedzi  wynika, że uczniowie lubią ruch i sport, ale nie każdą formę np.:

- gimnastyka (jak najmniej)

- biegi (ograniczyć o 1/2)

Wszyscy natomiast zgodnie stwierdzili, że chcieliby więcej rozgrywek między klasami, „ligi szkolnej” tenisa stołowego, zwiększenia ilości godzin lekcji w.f. i SKS, zawodów sportowych, wydłużenia zajęć z piłki nożnej. Wynika z tego, że dzieci i młodzież „garnie się” do sportu w naszej szkole, ale takie dyscypliny jak gimnastyka – jej wybrane elementy, biegi nie cieszą się popularnością wśród uczniów. Dalsze spostrzeżenia, uwagi i zdjęcia z debaty w najbliższych dniach.