Wzmacniamy nasze mięśnie

Dbając o szczupłe sylwetki uczniów i ogólną sprawność, podczas  zajęć wykorzystujemy obwód stacyjny.