„Z podwórka na stadion”

Tegoroczna edycja turnieju okazała się dla nas niezbyt udana (V miejsce - jeden mecz przegrany, dwa wygrane, jeden remis), zwłaszcza końcówka ostatniego meczu zadecydowały o zajętym miejscu :(

Sprawozdanie z realizacji zadania obowiązkowego – lokalna akcja sportowa.

Realizując zadanie obowiązkowe, postanowiliśmy zorganizować Turniej Piłki Siatkowej Chłopców. Pomysłodawcą i organizatorem akcji był zespół nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły. Turniej rozgrywany był z podziałem na dwie grupy, w grupach systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup rywalizowali w meczu       o pierwsze miejsce, z drugich o trzecie. Oprawę sędziowską zapewnili zawodnicy miejscowej drużyny siatkarskiej.

Turniej skierowany był do uczniów naszej szkoły (szkoła podstawowa) oraz uczniów szkół zaprzyjaźnionych z sąsiednich gmin. Celem turnieju było propagowanie sportu                 w środowisku lokalnym, integracja uczniów z różnych szkół, popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci. W organizacji zawodów wykorzystaliśmy własne zaplecze sportowe (hala sportowa z dwoma boiskami do piłki siatkowej), piłki do siatkówki, stanowiska sędziowskie.

Dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu Szkół im Henryka Sienkiewicza w Grabowcu najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy, za co serdecznie dziękujemy oraz za umożliwienie organizacji zawodów.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, na turniej zgłosiło się sześć drużyn z powiatu zamojskiego. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozgrywkach.

W czasie rozgrywania zawodów należy szczególną uwagę zwrócić na warunki bezpieczeństwa zawodników i kibiców, na bieżąco nanosić wyniki na tablicę oraz przestrzegać regulaminu zawodów, pilnować procedur i zasad fair play oraz stworzyć zawodnikom i kibicom atmosferę prawdziwego turnieju.

 

Zawody odbyły się w dniu 13.02.2014 r., uczestniczyły w nich drużyny:

- SP Szczebrzeszyn

- SP Krasnobród

- SP Wywłoczka

- SP Grabowiec

- SP Płoskie

- SP Zawada

Turniej przebiegł zgodnie z zasadami „fair play” oraz przepisami PZPS.