lis 11

sportowy okrągły stół

W dniu 6 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się debata na temat udoskonalania lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole pn. „Sportowy Okrągły Stół” (SOS) w ramach Ogólnopolskie Akcji Edukacyjnej „WF z klasą”.

Wychowawcy klas IV – VI wytypowali ze swoich zespołów uczniów, którzy otrzymali zaproszenia wraz z zagadnieniami debaty i informacją o głównych założenia projektu, które pozwoliły im przygotować się do dyskusji.

Grupa uczennic klasy szóstej pod kierunkiem koordynatora programu Pani Elżbiety Majchrzak, przygotowała salę, wzięła na siebie obowiązki związane z prowadzeniem zapisu przebiegu debaty i prowadzeniem dokumentacji fotograficznej. Debata odbyła się w sali audiowizualnej, której wyposażenie pozwoliło nam uatrakcyjnić spotkanie.

W debacie uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego oraz delegacje uczniów reprezentujących wszystkie klasy z naszej szkoły. Niestety obowiązki nie pozwoliły na udział    w całej debacie przedstawicieli dyrekcji szkoły, ale informacje i wnioski ze spotkania zostaną  przekazane przez koordynatora programu na najbliższej Radzie Pedagogicznej.

Debatę prowadził Pan Jarosław Majchrzak nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole. Rozpoczął ją od wprowadzenia w założenia projektu i określenia celów „Sportowego Okrągłego Stołu” z zaakcentowaniem i podkreśleniem roli samych uczniów i ich opinii w tym spotkaniu. Dla uporządkowania dyskusji wyznaczono obszary zagadnień związanych z lekcjami wychowania fizycznego (baza sanitarna, baza sportowa, organizacja zajęć w planie, formy zajęć, frekwencja, ocenianie, atrakcyjność lekcji itd.).

Następnie przedstawiciele poszczególnych klas, uwzględniając specyfikę swojego zespołu (klasy sportowe, klasy integracyjne) przedstawili opinie na postawione pytania: Jak wyglądają lekcje w-f ?,  jakie są plusy i minusy? Co konkretnie chcemy poprawić?,                Co możemy zrobić, aby było lepiej?, Jakiego wsparcia potrzebujemy?, Co można zrobić własnymi siłami?, Co potrzebne jest z zewnątrz?

Przedstawione oceny i opinie były na bieżąco rejestrowane i zapisywane w komputerze i prezentowane wszystkim uczestnikom debaty na ekranie. Głos w sprawach przedstawionych    w dyskusji zabierali obecni nauczyciele wychowania fizycznego oraz sami uczniowie, którzy proponowali konkretne rozwiązania pojawiających się problemów.

Dużym plusem naszej szkoły jest odpowiednia baza sportowa i jej stan techniczny, zaplecze socjalne, odpowiedni układ zajęć sportowych w planie lekcji oraz brak problemów z nieuzasadnionymi zwolnieniami z zajęć wychowania fizycznego. W bazie sportowej do pełni szczęścia brakuję nam boiska sportowego. Korzystamy z pobliskiego placu osiedlowego, ale nie czujemy się tam komfortowo. To zdanie zarówno nauczycieli jak i uczniów.

W trakcie dyskusji uczniowie zgłosili zapotrzebowanie na nowe formy ruchu, które wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć (fitness, ścianka wspinaczkowa, łyżwy, basen, rozgrzewki przy muzyce, częstsze wyjścia i zajęcia w terenie), zorganizowanie zawodów wewnątrzszkolnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pozwolą podnieść ich umiejętności techniczno-taktyczne w ramach trenowanych dyscyplin sportowych (głos uczniów klas sportowych). Ważną dla uczniów była też kwestia ruchu na przerwach w okresie jesienno-zimowym, kiedy nie ma możliwości korzystania z terenu dziedzińca szkolnego.

Część rozwiązań zaproponowali nauczyciele wychowania fizycznego a niektóre zgłoszone problemy wymagają konsultacji z dyrekcją (zakup sprzętu do odtwarzania muzyki na lekcjach, zgłoszenie zapotrzebowania na korzystanie z pobliskich obiektów sportowych prze uczniów naszej szkoły) i organem prowadzącym (budowa boiska na terenach przyległych do szkoły)

W trakcie spotkania poruszono również kwestię, co możemy poprawić we własnym zakresie oraz w czym potrzebna jest pomoc nauczycieli, dyrekcji i organu prowadzącego. Wspólnie stwierdzono, że własnymi siłami można: zadbać o czystość pomieszczenia, zadbać  o higienę osobistą, zadbać o dyscyplinę podczas zajęć, zadbać o odpowiednie stroje i obuwie. Wypracowane rozwiązania będą sukcesywnie wprowadzane w życie przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły.

W ramach zadania dodatkowego podjęliśmy decyzję, że dla uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego i skompensowania braku boiska sportowego powinniśmy wprowadzić w życie lekcje poza szkołą. W ramach tego zadania będziemy organizować zajęcia w terenie, na siłowni plenerowej, basenie, lodowisku (w okresie zimowym) i na pobliskim stadionie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podsumowania debaty dokonał Pan Jarosław Majchrzak, który podkreślił ważność podejmowanych tematów i ciekawą formę dyskusji, podziękował za aktywność uczniów i ich szczere i nieskrępowane wypowiedzi oraz zachęcał uczestników do kontynuowania tej debaty na blogu szkolnym lub częstszego spotykania się w takiej formule.

 

 

100_0317 100_0316 100_0315 100_0314 100_0313 100_0312 100_0311 100_0310 100_0309 100_0308 100_0307 100_0306 100_0305 100_0304 100_0303 100_0302 100_0301 100_0300 100_0299 100_0298 100_0297 100_0296 100_0295 100_0294 100_0293 100_0292 100_0291 100_0290 100_0289