SPRAWOZDANIE

Od października byliśmy szkoła stowarzyszoną z programem „WF z KLASĄ”, a od stycznia jesteśmy prawowitymi członkami programu. W realizację działań zostali  zaangażowani uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja. W ramach projektu zrealizowane zostały różnorodne zadania: akcje „LAS” – rajdy rowerowe, wyjazd na narty, turniej bocci ponadto nordic walking, aerobic, pilates oraz zabawy z piłką, i wiele innych! Nie zabrakło także debat z uczniami na temat ich  potrzeb. Dzięki programowi lekcje wychowania fizycznego w naszej szkoły stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, a liczba uczniów biorących w nich udział rosła z lekcji na lekcje. Zajęcia przyciągnęły do siebie nie tylko osoby najbardziej wysportowane w grupie. W tym roku szkolnym na ustach uczniów nie brakowało uśmiechu. Każda lekcja stawała się nowym wyzwaniem, do którego każdy dzielnie przystępował.

Dziękujemy Centrum Edukacji Obywatelskiej za możliwość udziału w programie! Było to dla nas ogromną przygodą. Liczymy na współpracę w następnych latach!

115377_dzieci-boisko-pilka

NE

AEROBIC NA LEKCJACH WF-U

Dziewczęta z naszego gimnazjum osiągnęły sukces – dostały się do Mistrzostw Rejonu w Aerobiku Grupowym. To spowodowało wśród uczennic z naszego gimnazjum wzrost zainteresowania tą dyscypliną. Postanowiłyśmy więc wdrożyć ją na lekcjach wychowania fizycznego. Zajęcia te spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Póki co były to proste układy taneczne, lecz z czasem poprzeczka na pewno zostanie podniesiona.

„CAŁY SWARZĘDZ NA ROWERY” (LAS)

 W tym roku po raz kolejny wraz z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz byliśmy organizatorami Gminnego Rajdu Rowerowego – „Cały Swarzędz na rowery”. 7 czerwca udział w rajdzie wzięło udział blisko 600 osób, m.in. uczniowie naszego gimnazjum, ich rodzice oraz nauczyciele.  Uczestnicy mieli do wyboru pięć tras: polną, wiejską, leśną, łąkową, miejską oraz maltańską. Na każdej z nich rowerzyści byli prowadzeni przez przewodników. Przedstawiciele naszej szkoły wybrali trasę leśną. Wystartowali punktualnie o godzinie 10:00 ze szkolnego parkingu. Na mecie czekały na każdego z uczestników pyszne posiłki oraz ciekawe konkursy. Hasłami przewodnimi rajdu były: „ Dbaj środowisko przyrodnicze, w którym przebywasz”, „Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania”, „Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY”.
Rajd odbył się we wspaniałej atmosferze, pogoda dopisała.

  Podczas jazdy rowerem należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Trzeba także zachowywać ostrożność, a przed każdą przejażdżką sprawdzać stan techniczny roweru!

NE

NORDIC WALKING – zadanie do wyboru

Kolejną formą aktywności ruchowej  którą postanowiliśmy wprowadzić w tym miesiącu, aby uatrakcyjnić  lekcje wychowania fizycznego dla dziewcząt jest forma, którą  może  uprawiać każdy z nas przez cały rok i w dowolnym miejscu czyli Nordic Walking. 

Podczas lekcji  wychowania fizycznego dziewczęta na poziomie klas I  i  II uczyły się, a klasy III doskonaliły technikę marszu z kijkami.

Z zalet Nordic Walking skorzystały wszystkie  uczennice – wysportowane, te, które maja problemy z nadwaga, te, które nie mają do czynienia z żadna formą aktywności  ruchowej  poza szkoła oraz te niechętne do ćwiczeń.

 Pogoda i pozytywne nastawienie sprawiły, że był to mile i zdrowo spędzony czas na świeżym powietrzu.

 Poniżej przedstawiamy konspekt zajęć:

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Temat: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Cele główne:

 • Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej
 • Doskonalenia koordynacji ruchowej

Umiejętności:

 • Poprawne wykonywanie ćwiczeń.
 • Nauka techniki marszu Nordic Walking.

Cele wychowawcze:

 • Współdziałanie w grupie w celu poprawnego wykonania ćwiczeń
 • Poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

Miejsce ćwiczeń – boisko szkolne, teren trawiasty.
Czas trwania – 45 min
Liczba ćwiczących –15
Wiek ćwiczących – klasa II gimnazjum
Sprzęt i przybory: kijki Nordic Walking

Tok lekcji

Opis ćwiczenia

Uwagi

Dozowanie Uwagi organiz.porz.
Część I wstępna

Czynności org-porządkowe

1.Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności.

2.Podanie zadań lekcji.

3.Pobranie sprzętu.

 

Uczniowie starają się przyjąć prawidłową postawę. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe ustawienie głowy, łopatek, miednicy. Plecy powinny być wyprostowane, łopatki ściągnięte, kl. piersiowa uwypuklona, głowa ustawiona w przedłużeniu T

2’

Uczniowie ustawieni w szeregu. Kije dostosowane do wysokości uczniów.
Zabawa ożywiająca. Zabawa „Złap kij”. Prawa ręka oparta na kiju, uczniowie zwróceni w lewą stronę na sygnał puszczają swój kij, łapią kij sąsiada po lewej stronie. Uczeń który nie zdąży złapać kija odpada z gry. Po wyłonieniu zwycięzcy zmiana ręki trzymającej kij oraz kierunku ruchu.

 

Prowadzący zwraca uwagę na przyjęcie prawidłowej pozycji oraz chwyt właściwą ręką (prawa, lewa).

 

4’

Uczniowie ustawieni w kole. Każdy trzyma 1 kij.
Ćw. oddechowe oraz rozciągające mm piersiowe. 1. Pozycja wyjściowa : postawa wyprostowana, ręce wzdłuż tułowia, nogi w lekkim rozkroku. Wznos ramion w górę bokiem –wdech,  powrót do p.w.-wydech

 

2 P.w: jak wyżej. Wznos ramion w górę przodem, powrót do p.w.

 

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń z kijami.

5x

Ćw. z 2 kijami, kije trzymane poziomo chwyt w połowie kija.
Ćw. mm głowy i odc. szyjnego kręgosłupa.  P.w. jak wyżej. Pisanie cyferek głową od 1-10. W czasie ćwiczeń uczniowie oddychają rytmicznie i równomiernie.

5x

Rozsypka, ręce oparte na kijach.
Ćw. mięsni rąk oraz  ćw. zwiększające ruchomość obręczy barkowej. 1. P.w: jak wyżej. Chwyt kijów przed sobą oburącz na wysokości klatki piersiowej, ręce szeroko rozstawione, wyprostowane w łokciach. Nadgarstki usztywnione Naśladowanie ruchów wiosłowania  

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo współćwiczących.

1’

Rozsypka z zachowaniem bezpiecznej odległości.
Ćwiczenia mm brzucha. 1. P.w: jak wyżej. Kije trzymane oburącz na wysokości bioder. Wznos kijów w górę, za łopatki –wytrzymać 3s, , w górę, w dół.

 

2. Kije za łopatkami , skręty tułowia.

3. Kije przed sobą na wysokości klatki piersiowej –skręty tułowia.

4. Kije nad głową –skłony w płaszczyźnie czołowej.

 

 

 

 

Nogi nie odrywają się od podłoża.

5x

5x

5x

5x

J.w
Ćwiczenia nadgarstków. 1.P.w. jak wyżej. Ręce z kijem wyprostowane przed sobą na wysokości klatki piersiowej. unoszenie obu dłoni z kijem  w górę, opad w dół, ramiona pozostają nieruchomo, pracują nadgarstki. Z zachowaniem postawy skorygowanej.

5x

J.w
Ćwiczenie mięśni stóp. 1.P.w: stanie w pozycji wyprostowanej, ręce oparte na kijach. Przeniesienie ciężaru ciała na palce, całe stopy, następnie na pięty.

 

2.P.w: jak wyżej noga uniesiona ugięta w kolanie. Krążenia stóp.

J.w

 

 

 

 

Zmiana nogi ćwiczącej.

1’

4x

W rozsypce.
Ćwiczenia mięśni nóg oraz mięśni pasa biodrowego. 1.P.w: jak wyżej. Krążenia kolan.

 

2. P.w: stanie w pozycji wyprostowanej, ręce oparte na kijach. Wymachy nóg.

 

3.P.w: jak wyżej. Przysiady, stopy przylegają do podłoża.

J.w ze zmianą nogi ćwiczącej.

 

 

 

 

1’

5x

W rozsypce
Ćwiczenia antygrawitacyjne

 

 

 

1. P.w: opad tułowia w przód, ręce oparte na kijach szeroko rozstawione przed sobą, „jaskółka”- wyprost nogi prawej z tyłu.

 

2.J.w ze zmianą nogi ćwiczącej.

J.w. 4x J.w
Zabawa bieżna.

 

 

 

 

1. „ Tor przeszkód” Uczniowie na sygnał rozpoczynają bieg slalomem między kijami, po przekroczeniu linii startu bieg rozpoczyna następny zawodnik. Wygrywa drużyna która szybciej pokona tor przeszkód. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz dokładność w wykonywaniu ćwiczeń. 1’ Ustawienie w 2 rzędach, kije wbite w podłoże równolegle do siebie tworzą tor przeszkód.
Ćwiczenia techniczne.

Nauka kroku podstawowego

 

 

 

1.P.w: stanie w pozycji wyprostowanej , ręce opuszczone luźno- prawa noga krok do przodu-wybicie z pięty i odbicie z dużego palca, dostawienie lewej nogi. Postawa wyprostowana, krok wydłużony. 5x

Ustawienie szeregu bez kijów
.

 

 

 

2.P.w: jak wyżej  ćwiczenie zaczynamy od nogi lewej.

 

3. P.w: ręce opuszczone wzdłuż tułowia, chwyt kija w połowie długości trzonka ( w poziomie). Marsz z naprzemienną pracą rąk.

 

 

 

Kije trzymane lekko, nie unosimy końca kijów, kije trzymane równolegle do podłoża

5x

2’

 

 

 

Marsz jeden za drugim.

Nauka marszu krokiem podst. z kijami

 

 

.

1.P.w: ręce opuszczone wzdłuż tułowia, ramiona rozluźnione, dłonie otwarte nie trzymają rękojeści kijka. Marsz- kije zwisają swobodnie „wlokąc” się po podłożu.

 

 

 

 

2.P.w:zaciskamy dłonie na rękojeści kijów. Marsz z wbijaniem kijków pod punktem ciężkości ciała. odbicie następuje na linii biodra( w połowie kroku).

Zwracamy uwagę na przemian stronną pracę ramion i nóg.

Prawa noga i lewa ręka pracują jednocześnie wysuwając się do przodu.

 

Odepchnięcie kijem powinno mieć kierunek do tyłu. Ręce powinny być prawie proste w łokciach.

2’

3’

Marsz dwójkami kilkadziesiąt kroków w dowolnym tempie

 

Marsz krokiem podstawowym Marsz krokiem podstawowym na odcinku 500 m, wyścigi „kto szybciej dotrze do mety” Zwracamy uwagę na przemian stronną pracę ramion i nóg

 

4x

Marsz dwójkami.

Nauczyciel koryguje błędy

Ćwiczenia rozciągające i uspokajające 1.P.w: postawa wyprostowana, oba kije trzymane w prawej ręce. Lewa ręka chwyt za lewą stopę przyciągnięcie jej do pośladka.

 

2. P.w: postawa wyprostowana, kije trzymane w lewej ręce. Zmiana nogi ćwiczącej.

 

3. P.w: postawa wyprostowana ręce oparte na kijach. Wznos kijów przodem w górę –wdech, opad bokiem wydech.

 

4.P.w. opad tułowia do przodu, ręce oparte na kijach wyciągnięte mocno do przodu, pośladki  do tyłu. Rozluźniamy kręgosłup.

 

5. J.w z wspięciem na palce i na pięty

Ćwiczący starają się trzymać kolana razem.

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

 

2x

3x

4x

4x

W rozsypce.

 

Omówienie lekcji. Omówienie realizacji zadań lekcji. Pożegnanie. Uczniowie w postawie skorygowanej.

1’

Szereg

ZAJĘCIA Z PIŁKAMI – realizacja zadania do wyboru

Zgodnie z ustaleniami z „ okrągłego stołu „ próbowaliśmy różnorodnych form uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego dla dziewcząt. Jedną z metod było wprowadzenie dużych piłek gumowych do rozgrzewki w formie zabawy oraz do różnych ćwiczeń gimnastycznych.

Ćwiczenia te miały za zadanie wzmocnić mięśnie odcinka krzyżowo- lędźwiowego kręgosłupa oraz pokazać, że założony cel można osiągnąć zastępując monotonne ćwiczenia korekcyjne wesołą zabawą z piłkami do pilatesu.

Warunkiem prowadzenia takich zajęć jest odpowiednia ilość sprzętu (1 piłka na parę). Duże piłki gimnastyczne mogą przydać się do przeprowadzenia lekcji siatkówki W formie zabawowej.

Dziewczyny bardzo chętnie brały udział w ćwiczeniach, spędzając przy tym miło czas. Uczennice o różnych poziomach sprawności bezproblemowo odbijały piłkę. Dzięki tej lekcji nauczyły się  śmiać z samej siebie oraz z dystansem podejść do własnych słabości.

Gorąco polecam taka formę piłki siatkowej dla dziewcząt! :)

Pranayama

Oddychamy bez przerwy ale często zapominamy o tym, przez co cały czas utrwalamy nieprawidłowe wzorce oddechowe, które szkodzą, wpływają niekorzystnie na ciało i stan umysłu.

Pranayama to nauka o kontroli oddechu. Nazwa pochodzi od słów :

prana- energia życiowa, oddech

yanaoznacza dyscyplinę , kontrolę

czyli cały zwrot oznacza kontrolę oddechu , kontrolę energii życiowej

 W kwietniu w ramach uatrakcyjnienia  zajęć wychowania fizycznego przeprowadziliśmy we wszystkich grupach dziewcząt szereg zajęć z gimnastyki i pranayamy. Lekcje bardzo się podobały, a uczennice chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywały poszczególne ćwiczenia. Na pewno powtórzymy to! :)

Konspekt lekcji wychowania fizycznego
PRANAYAMA – ćwiczenia oddechowe

Temat: PRANAYAMA – ćwiczenia oddechowe stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą

Zadanie główne – nauka oddychania zmiennymi  „torami” jako przygotowanie do ćwiczeń jogi-asan
Zadanie dodatkowe – asana stojąca – TADASANA – GÓRA

 Elementy hata-jogi i tai-chi są bardzo trudne do zastosowania na lekcji wychowania fizycznego. Jest to świadome, rytmiczne i intensywne rozszerzanie narządów oddechowych, czyli umyślne wydłużanie oddechu, zatrzymanie wdechu i wydechu.

Na początku wykonywania ćwiczeń jogi-asan – nie zwracamy uwagi na wykonywanie przedłużonego oddechu, pozwalając ćwiczącemu skupić się na poprawności wykonania określonej postawy

 Ćwiczenia oddechowe możemy przeprowadzić w pozycji siedzącej  (SUKHSANA), siadu na piętach (VAJRASANA) lub leżącej (SAVASANA). Warunkiem koniecznym jest wyprostowany kręgosłup.

Przebieg lekcji:

Ćwiczenia:

 • Oddychanie przeponowe-oddychanie „balonowe”
 • Oddychanie pełne – pierwszą część wdechu wciągamy do brzucha, drugą do klatki piersiowej. Wydech robimy odwrotnie – oczyszczamy najpierw klatkę piersiową, potem brzuch.
 • Oddychania naprzemienne (ANULOMA, VILOMA) – polega na wdychaniu powietrza jednym, a wydychaniu drugim nozdrzem (proporcja oddechu wynosi 2:8:4 ) – jedna runda AV składa się z 6 części:
 1. Wdech przez lewe nozdrze, prawe zamknięte kciukiem (na dwa);
 2. Zatrzymanie powietrza, oba nozdrza zamknięte (na  osiem);
 3. Wydech prawym nozdrzem, lewe zamknięte palcami czwartym i piątym (na cztery);
 4. Wdech prawym nozdrzem, lewe zamknięte (na dwa);
 5. Zatrzymanie oddechu, oba nozdrza zamknięte (na osiem);
 6. Wydech lewym nozdrzem, prawe zamknięte kciukiem (na cztery).

Zaczynamy praktykę od trzech rund, stopniowo zwiększając do ośmiu – możemy też zwiększać długość wdechu, zatrzymania i wydechu, przy zachowaniu proporcji (np.: 3:10:6; 4:16:8 ).

UWAGA! W trakcie praktyki PRANAYAMY nie wolno doprowadzić do sytuacji nadmiernego pocenia się i drżenie (na skutek hiperwentylacji).

Należy uświadomić dzieciom i młodzieży – równomierny oddech sprzyja uspokojeniu umysłowemu oraz oczyszczaniu organizmu z toksyn!

Ważne wnioski:

 • Joga dla chłopców jest  lekcją zbyt statyczna;
 • PRANAYAMA jest formą uatrakcyjnienia typowych zajęć z wychowania fizycznego;
 • Ćwiczenia mogą stanowić zestaw ćwiczeń korekcyjnych;
 • Prawidłowe wykonanie poszczególnych zadań będzie dokładne i efektywne dopiero po kilku zajęciach przygotowawczych.

  MK

SZKOLNY OKRĄGŁY STÓŁ NA TEMAT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się szkoły w całej Polsce są częste zwolnienia oraz nieuczestniczenie dziewcząt w zajęciach wychowania fizycznego. W ramach obrad okrągłego stołu skupiłyśmy się na tym temacie. 27marca 2014r w sali konferencyjnej szkoły   grupa dziewcząt, w której skład wchodziły reprezentantki z każdej klasy, omówiła ten problem. Dodatkowo w debacie uczestniczyli: dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz pielęgniarka szkolna.

Dziewczęta zostały podzielone poprzez dobór losowy na pięć zespołów, które opracowywały  poszczególne zagadnienia. Młodzież pracowała metodą  „ kuli śnieżnej” prezentując wnioski na forum  okrągłego stołu.

Podczas debaty zostały zadane grupom  następujące pytania:

Dlaczego dziewczęta nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego?

Jako główne przyczyny  tego zjawiska uczennice wymieniły:

 • obawy przed zepsuciem makijażu, fryzury, spoceniem się
 • kompleksy dotyczące swojego ciała oraz braku umiejętności
 • lekceważenie przedmiotu
 • nadużywanie niedyspozycji
 • złe relacje z rówieśnikami
 • dyskomfort w przypadku ćwiczenia z chłopcami
 • lenistwo

Co zrobić aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego?

W odpowiedzi na to pytanie padły następujące propozycje:

 • różnorodność dyscyplin
 • samodzielne prowadzenie rozgrzewek oraz lekcji
 • więcej ćwiczeń w rytm muzyki – aerobik, zumba,
 • więcej ćwiczeń relaksujących – joga, pilates, pranayama
 • zwiększona ilość rywalizacji między klasami
 • częste wpisywanie ocen z aktywności

Kolejnym  etapem pracy było rozważenie wszystkich uwag i wniosków , oraz  wybranie zadania do realizacji w ramach projektu WF Z KLASĄ. Wybrałyśmy  zadanie nr 12 –  WF DLA DZIEWCZYN  Relacje z przebiegu naszych działań znajdą Państwo wkrótce na naszym szkolnym blogu.

N.E.

LOKALNA AKCJA SPORTOWA (LAS)

BOCCIA- posiada wybitne walory sportowo- rehabilitacyjne. Jest interesującą i łatwa  grą , może być uprawiana przez absolutnie wszystkich, nie potrzeba żadnych treningów , wystarczą dobre chęci!!!

    29.02.2014r w ramach Lokalnej Akcji Sportowej w  naszej szkole odbył się Integracyjny Turniej Bocci. Organizatorem było nasze gimnazjum- (Gimnazjum nr 3) , Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu oraz Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

  Celem imprezy była promocja dyscypliny paraolimpijskiej-  bocci, zachęcenie do aktywności ruchowej  osób niepełnosprawnych, integracja środowiska, upowszechnienie sportowej zasady „ fair play, integracja między uczestnikami zawodów.

  Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca się od włoskiej gry w bule. Pierwszy raz rozgrywki bocci miały miejsce na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Yorku w roku 1984. Stałą dyscypliną paraolimpijską stały się od czasu Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

  Uczestnikami turnieju byli uczniowie z naszej szkoły z Zespołu- Edukacyjno- Terapeutycznego, młodzież klas I- III, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

  Drużyna składała się z zawodnika poruszającego się na wózku inwalidzkim, zawodnika z dysfunkcją narządu ruchu umożliwiająca udział w zawodach w pozycji stojącej lub z niepełnosprawnością intelektualną i zawodnicy pełnosprawni.

  Turniej bocci został rozegrany wg przepisów BOCCI dla gier osób niepełnosprawnych oraz gier integracyjnych.

  Zawody przebiegały zgodnie z zasadami fair play  a priorytetem nie był wynik lecz wspólna integracja i przyjazna atmosfera. :)

 M.K

PO RAZ KOLEJNY W ZACLERZU (LAS)

Jak co roku, tuż przed feriami, w czeskim Zaclerzu uczniowie naszego gimnazjum oraz innych swarzędzkich szkół spędzili tydzień na „Białej Szkole”.  Dzięki współpracy Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z atrakcji turystyczno-narciarskich skorzystać mogli uczniowie borykający się na co dzień z problemami finansowymi i rodzinnymi.  

Uczniowie mieli wypełniony każdy dzień. Zajęcia zaplanowano tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jedni codziennie po śniadaniu uprawiali sporty zimowe, zjeżdżali na nartach, deskach snowboardowych. Mniej doświadczeni narciarze uczyli się stawiać pierwsze kroki na nartach pod bacznym okiem instruktora. Pozostali zjeżdżali na sankach i jabłuszkach po specjalnym torze do tego wyznaczonym lub zwiedzali okolicę, min.: Muzeum Karkonoskie w Zaclerzu, złoty szlak – miejsca, gdzie kiedyś wypłukiwano z ziemi kawałki złota, najstarszą w Europie kopalnię węgla kamiennego.

W Zaclerzu, w ramach  „Białej Szkoły”, odbywały się także zajęcia poszerzające wiedzę i kształcące różne umiejętności. W ramach konkursu na „Wzorowy Zespół” uczestnicy wykonywali szereg zadań zespołowych i indywidualnych, np.: rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zapamiętywali długie listy zakupów. Wykonywali  ćwiczenia językowe, mające na celu usprawnić aparat artykulacyjny i polepszyć  komunikację interpersonalną. Malowali techniką woskową. Była też lekcja matematyki przeprowadzona przez p. Annę Filipiak. W grach sprawnościowych dmuchali i przepychali piłeczkę pingpongową za linię przeciwnika, nosili piłeczkę na łyżeczce trzymanej w ustach.

Pod koniec turnusu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – ku zdziwieniu wszystkich – wygrali najmłodsi uczestnicy. Zwycięzcom gratulujemy i czekamy z utęsknieniem na kolejny wyjazd już za rok.


A.J

Podsumowanie pracy

„Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie wszystko. ” - Vince Lombardi

Za nami prawie trzy miesiące ciężkiej pracy. Za oknem pojawiły się pierwsze płatki śniegu, co jest ostatecznym zakończeniem zajęć na boisku szkolnym w tym roku kalendarzowym.

 

Oto podsumowanie minionych miesięcy:

24 września br nasza szkoła była organizatorem Gminnych Mistrzostw w Biegach  Przełajowych Sztafetowych. Dziewczęta miały do pokonania dystans 1000m, a chłopcy 1300m. Niestety z powodu wypadku naszej reprezentantki dziewczęta z naszego gimnazjum nie ukończyły biegu. Chłopcy zajęli II miejsce, jednak to nie wystarczyło aby awansować do Mistrzostw Powiatu Poznańskiego.

3 października na terenie SCSiR „Wodny Raj”. Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w Sztafetach Pływackich dziewcząt i chłopców. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce, awansując w ten sposób do Mistrzostw Powiatu.

9 października w Kórniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu, w których Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu zajęło VI miejsce!

16 października na terenie Malty odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych o Memoriał Bronisława Szwarca. Naszą szkołę reprezentowało 13 dziewcząt i 11 chłopców. Wyniki z biegów można sprawdzić na stronie SZS Wielkopolska.

NE