WF w G4 – kolejne działania, LAS

G4 kręci kółkaWitam! Już najwyższy czas na złożenie deklaracji, jakie nasza szkoła wybrała kolejne zadania do realizacji w ramach akcji WF z KLASĄ oraz jaką Lokalną Akcję Sportową przeprowadzimy.

27 lutego 2015r. na wspólnym apelu z sympatią wróciliśmy wstecz wspomnieniami do wspaniałej rywalizacji  , która miała miejsce podczas meczy siatkarskich , kibicowania , do chwili spotkania z pierwszo i drugo ligowymi drużynami siatkarskimi,  z siatkarzami oraz do podniosłej chwili wręczenia medali przez siatkarzy naszym najlepszym drużynom klasowym. To wszystko mogliśmy sobie przypomnieć oglądając zdjęcia z całej akcji. Dodatkowo na apelu zostały wręczone przez P. Dyrektor zaświadczenia zaliczenia  projektu edukacyjnego przez uczniów klas II.

Na apelu zostało omówione  zadanie do realizacji w drugim półroczu. W wyniku przeprowadzonej debaty z WF, jednym z postulatów naszych uczniów było wprowadzenie więcej zajęć rekreacyjnych w ramach lekcji WF. Uwzględniając propozycję naszych uczniów postanowiliśmy prowadzić zajęcia rekreacyjno – ruchowe pod nazwą: „ Ruch rzeźbi ciało i umysł”,  korzystając z obiektów znajdujących się w naszej okolicy: obiekt spacerowy „TAMA”, stadion MOSiR Czerwionka – Leszczyny,  „ORLIK”, nowo powstały SKATEPARK, siłownia na powietrzu  z wykorzystaniem rowerów, rolek, deskorolek, oraz marszów i biegania. Zajęcia te łączyć będą dwa wyznaczone zadania z listy: WF dla mniej wysportowanych ( dla każdego ) i  interdyscyplinarność na WF-ie.

Dodatkowo na tych zajęciach uczniowie będą korzystali z aplikacji endomondo by sprawdzić ile km pokonują podczas wybranych zajęć ruchowych i ile można spalić kalorii. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do zajęć  ruchowych uczniowie będą zapoznani z zasadami korzystania z aplikacji endomondo przez  nauczyciela  informatyka.

Nasze zadanie:

  1. „ Ruch rzeźbi ciało i umysł” – zajęcia rekreacyjno – ruchowe (  WF dla mniej wysportowanych ( dla każdego ) i  interdyscyplinarność na WF-ie. ( WF, informatyka, biologia)
  1. Formy prowadzenia zajęć: jazda na rowerze , jazda na rolkach , jazda na deskorolce ,marsze ,  marszo – biegi , biegi.
  1. Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas G4
  2. Opiekunowie: nauczyciel WF – Ewa Ingot , nauczyciel informatyki – Marcin Gorzawski, nauczyciel biologii – Ewa szopa
  1. Czas realizacji: 25 marzec – 25 maj
  2. Sposób monitorowania przebiegu zajęć : systematyczne zapisywanie danych z endomondo po zajęciach każdej z klas.

Przeprowadzenie  LAS :

1. Zorganizowanie Rajdu Rowerowego dla uczniów , nauczycieli i rodziców naszego gimnazjum połączonego z piknikiem oraz grami i zabawami ruchowymi w terenie – termin realizacji – koniec kwietnia 2015r.

2. Zorganizowanie podchodów „Quest – Familoki Tour” – akcja lokalna , zorganizowana w ramach działań gminnych „Rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach” – akcja interdyscyplinarna , która łączy ze sobą wychowanie fizyczne ( marsze na orientację , gry i zabawy ruchowe ) , historię , język polski , przyrodę , sztukę w jedną całość.

Miejsce przeprowadzenia podchodów: osiedle  familoków

Uczestnicy : uczniowie G4 , nauczyciele , rodzice , społeczność lokalna

Termin : maj 2015r.