„TAK, korzystamy z TIK.” 

Zadania

1.     Tworzymy projekt – (luty)

 • Wybieramy tematykę i określamy cele
 • Planujemy oraz dobieramy zadania i terminy

2.     Tworzymy i aktualizujemy blogi na platformie Szkoły z klasą 2.0 – (luty-czerwiec)

3.     Przygotowujemy plakaty: „TIK w naszej szkole” – (marzec)

4.     Uczymy młodszych kolegów – „Skalmierzyce w liczbach” – (kwiecień)

 • Fotografujemy okolicę
 • Zasięgamy informacji z różnych źródeł
 • Przygotowujemy prezentację multimedialną
 • Przeprowadzamy lekcję w młodszych klasach – „Skalmierzyce w liczbach”

5.     I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „ MISTRZ KOMPUTERA” – (maj)

6.     Kręcimy „TIKowe filmiki” – (maj-czerwiec)

 • Kręcimy filmiki telefonem komórkowym
 • Przygotowujemy film do publikacji w Internecie

7.     Szkolny Festiwal Nauki – (czerwiec)

 • Przygotowanie dekoracji
 • Przygotowanie prezentacji podsumowującej projekt
 • Zaprezentowanie działań podjętych w ramach projektu na szkolnym festiwalu nauki

8.   Relacjonowanie podjętych działań na szkolnej stronie internetowej i na blogach – (luty-czerwiec)

Praca nad kolejnymi zadaniami będzie monitorowana, omawiana i wspomagana w każdy wtorek w godzinach 13:30 – 14:00 oraz poprzez kontaktowanie się na bieżąco za pomocą poczty elektronicznej.