ZADANIA SZKOŁY W II EDYCJI PROGRAMU

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:
•poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
•zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
•zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
•zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
•zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
•ożywienie sportowe całej gminy;
•systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
•wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
•wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
•sportowe zaktywizowanie rodziców;
•wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
•atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
•ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
4. Dokumentacja działań na blogu.

Witajcie na blogu Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

Będziecie tu mogli śledzić nasze działanie w programie WF z KLASĄ  2014/2015

css.php