Sprawozdanie z wywiadu z dnia 28 lutego 2013r.

Jesteśmy uczennicami Gimnazjum nr 1 im.Ks Stanisława Konarskiego w Lublinie, które jest kolejną szkołą biorącą udział w projekcie „Opowiem ci o wolnej Polsce”.

Opiekunowie projektu:
Pani Bożena Zawiślak
Pan Dominik Rzędzicki

Uczestnicy:
Gałka Klaudia
Kowalska Natalia
Krawczyk Alicja
Łowczak Joanna
Wojtaś Aleksandra
Zabłotni Emilia

Zgłosiłyśmy się do tego projektu, gdyż jego temat jest bardzo interesujący, pozwala nam lepiej poznać historię naszego regionu. Informacje, których udzielił nam Pan Zenon Ostrowski – świadek wydarzeń okresu stanu wojennego w Świdniku, wykraczają poza program nauczania szkolnego. Uważamy, że wiedza o historii Polski nie powinna zaniknąć, wręcz przeciwnie – należy przekazywać ją z pokolenia na pokolenie.
Dnia 28 lutego do naszej szkoły zaprosiłyśmy Pana Zenona Ostrowskiego, który zgodził się odpowiedzieć nam na kilka pytań związanych ze stanem wojennym w Świdniku. Panie z biblioteki udostępniły nam miejsce do przeprowadzenia wywiadu w szkolnej czytelni. Dzięki temu miałyśmy zapewniony spokój i ciszę podczas rozmowy z panem Zenonem. Aby nagrać wywiad udostępniono nam także kamerę, którą obsługiwała jedna z nas. Reszta zajęła się układaniem pytań, które potem miałyśmy przyjemność zadać naszemu śwadkowi wydarzeń stanu wojennego.
Chcąc lepiej przygotować się do wywiadu, skorzystałyśmy z materiałów dostępnych w bibliotece, m.in. książek związanych z wprowadzeniem stanu wojennego na lubelszczyźnie oraz internetu.
Historie, które opowiedział nam nasz gość, poruszyły nas. Nie spodziewałyśmy się, że życie w tamtym okresie było tak ciężkie. Nie wyobrażamy sobie, aby tak jak kiedyś, w dzisiejszych czasach stało się w kolejce całymi dniami i nocami po zakup artykułów, których przeważnie nie wystarczało dla każdego. Dodatkowo, żeby coś nabyć, trzeba było mieć specjalne kartki na dany artykuł, których było zbyt mało, aby godnie żyć. Zaszokowało nas to, że można było wyjechać poza region dopiero wtedy, gdy miało się odpowiednie przepustki. Zaciekawiła nas bardzo prasa wydawana w tamtym okresie, którą przyniósł ze sobą pan Ostrowski. W gazetach nie było mowy o trudnościach spowodowanych wprowadzeniem stanu wojennego, wręcz przeciwnie – można było dowiedzieć się o samych korzyściach wynikłych z tego wydarzenia.
Przeprowadzenie wywiadu z panem Zenonem Ostrowskim było dla nas interesującym doświadczeniem. Na początku miałyśmy mały problem z obsługą kamery, ale dzięki pomocy naszych nauczycieli wszystko się udało.