Coraz cieplej…

Dzisiejszy tytuł, to nie odniesienie się do stanu pogody, która jest wprost proporcjonalna do pory roku, a do faktu znoszenia kolejnych obostrzeń nałożonych na nas z uwagi na epidemię koronawirusa. Wczoraj na konferencji prasowej zostały przedstawione kolejne obszary działalności sportowo – rekreacyjnej, które w najbliższych dniach będą „odmrażane” :) Po spełnieniu niezbędnych warunków i zastosowaniu się do zaleceń będzie można korzystać z siłowni, klubów fitness a nawet basenów. Pan Piotr Choduń zebrał właśnie najistotniejsze z tych warunków i zaleceń, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z basenów. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Piotr Nizioł

basen

6 czerwca po trzymiesięcznej przerwie mają zostać otwarte siłownie, kluby fitness oraz baseny – zarówno te kryte, jak i na wolnym powietrzu. Oto wytyczne dotyczące funkcjonowania basenów, spa, jacuzzi i wodnych placów zabaw przygotowane przez Państwowy Zakład Higieny  dla ministerstwa zdrowia oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Zachowanie dystansu

Z wytycznych wynika, że liczba osób korzystających z basenu w jednym czasie musi być na tyle mała, by możliwe było utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 metry, także podczas pływania w basenie. Konieczność przestrzegania zasady zachowywania tej minimalnej odległości dotyczy całego obiektu – nie tylko niecki basenowej, ale także jej otoczenia: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika. Szczególnej uwagi wymagają szatnie i przebieralnie, będące z reguły stosunkowo niewielkimi pomieszczeniami, w których często przebywa jednocześnie spora liczba osób i panuje tłok.

Maseczka

Kąpiel i pływanie w basenie nie są możliwe w maseczce – powinna być ona zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.

Stan zdrowia

Przy wejściu na teren obiektu powinna być zamieszczona czytelna informacja, zwracająca uwagę użytkowników na:
- niekorzystanie z pływalni w razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała,                                                                                              – zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania, konieczność mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, kontaktu, krany itp.)

Z pływalni publicznych nie powinny korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, także infekcji dróg oddechowych

Warunki socjalne obiektu

W przebieralni i strefie z prysznicami mają obowiązywać:
- korzystanie z pojedynczych przebieralni, ewentualnie pozostawienie drzwi otwartych, aby nie każdy gość musiał ich dotykać
w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zachowania dystansu, można zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek, w przypadku przebieralni zbiorowych,
- określenie liczby osób korzystających z pryszniców jednocześnie, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy.

Zajęcia grupowe

Organizowanie zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania, powinno podlegać szczególnemu nadzorowi. Istotne znaczenie ma zwłaszcza ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu kiedy będą one mogły być dotrzymane.

Sauna

Ich udostępnianie jest bardziej problematyczne, Korzystanie z saun ze względu na ich niewielką kubaturę wiąże się z brakiem możliwości dochowania zalecanych odstępów pomiędzy użytkownikami. Dodatkowo z tych atrakcji korzystać się powinno boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika, a drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury. Zwiększa to dodatkowo możliwość zanieczyszczenia powierzchni poprzez kontakt z powierzchniami ciała. W związku z powyższym, obiekty tego typu powinny pozostać zamknięte do czasu zmiany zaleceń centralnych w tym zakresie lub wypracowania i pozytywnej oceny rozwiązań pozwalających na ograniczenie możliwości transmisji Covid-19 do niezbędnego minimum.

Co z babciami i dziadkami ?

Wśród bardziej aktywnej grupy osób w wieku powyżej 65 lat możliwość korzystania z basenu kąpielowego bywa traktowana jako ważny warunek utrzymania sprawności fizycznej lub rehabilitacji, a ewentualny zakaz lub ograniczenie dostępności takich obiektów tylko dla tej kategorii wiekowej mógłby zostać odebrany negatywnie. Rozważyć można też wprowadzenie odrębnych godzin pracy pływalni przewidzianych tylko dla osób w tej grupie wiekowej. Każdorazowo musiałoby to być poprzedzone kompleksową dezynfekcją szatni i ciągów komunikacyjnych w obrębie pomieszczeń, z których korzystają użytkownicy basenu.

Koronawirus a woda

Nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji – piszą autorzy opracowania, powołując się na dane „licznych instytucji zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WGO i CDC”. Koronawirusa zabija m.in. chlor – wystarczą jego standardowe dawki stosowane na basenach, by zarazek zginął w wodzie. Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2

Żródło:

https://kurierlubelski.pl/baseny-znow-beda-otwarte-jak-bedzie-wygladalo-plywanie-co-z-maseczkami-zasady-i-wytyczne-27052020/ga/c1-14986890/zd/43435346

Piotr Choduń

Z A P A M I Ę T A J !!!

Korzystanie z siłowni, klubów fitness i basenów nie jest czynnością niezbędną do życia. Korzystanie z nich wymaga przemyślenia i samodzielnie podjętej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge