A może zagraj w szachy…

Pan Jarosław Mucha uczy w naszej szkole dwóch przedmiotów, historii i wychowania fizycznego. Odpowiada w naszym zespole za selekcję i przygotowanie szachistów. Pewnie dlatego w jego materiale do zajęć w domu znajdziecie trochę historii oraz krótki wykład dlaczego warto grać w szachy. Przeczytajcie i zastanówcie się nad tym czy nie wykorzystać tej kwarantanny do tego, by pojąć zasady tej królewskiej gry. Piotr Nizioł

figury szachowe

Gra w szachy ma bardzo długą historię, jednak początki samej gry nie są do końca ustalone. Różni badacze podają różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii, z V – VI wieku n.e. Współczesne zasady dopracowywane były najpewniej w Persji. „Szach mat” oznacza w tym języku „król jest martwy”. W Polsce wzmianki ma temat szachów odnajdujemy od czasów Bolesława Krzywoustego. Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane są jednocześnie, często przeciwstawne umiejętności intelektualne, a wszystko po to, aby zaprojektować zwycięską strategię. Musi być ona na bieżąco weryfikowana, ze względu na odpowiedzi przeciwnika.

Graj a powiem ci, kim jesteś

O korzyściach wynikających z gry w szachy pisał między innymi niejaki Benjamin Franklin w swojej publikacji z 1779 roku, pt. „Moralność gry szachowej”. Pośród wielu plusów, wymienił między innymi: rozwój umiejętności obserwowania, rozwagi, przezorności, czy zapobiegliwości. Twierdził także, że sposób w jaki postępujemy w czasie gry, można przełożyć na inne aspekty życia. Czyli w pewnym sensie można poznać człowieka, obserwując jak gra w szachy! W Polsce, już w 1835 i 1844 korzyści wynikające z tej gry opisał Kazimierz Krupski, w publikacji pt. „Strategika szachowa”.

7 powodów, dlaczego gra w szachy jest genialna

Współcześni naukowcy bardzo intensywnie przeanalizowali tę grę. Według ich wniosków, szachy:

1. Poprawiają zdolności intelektualne

Największe korzyści z gry, mają dzieci powyżej 7 roku życia. Jest to związane z gwałtownym wzrostem na tym etapie. Na podstawie badań, naukowcy Groot oraz Krogius opisali progresję rozwoju wyobraźni, poprawę zdolności koncentracji. Inny badacz – Diane Hogan dodaje jeszcze umiejętność porządkowania myśli, lepsze umiejętności w planowaniu oraz poprawę zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji.

2. Zwiększają IQ

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Wenezueli, dzieci które odbyły 4,5 miesięczne kursy gry w szachy, odnotowały znaczące wzrosty ilorazu inteligencji. Potwierdza to także badanie z 2003 roku – Murray’a Thompsona z Australii, w którym uczestnicy lekcji gry w szachy również odnotowali znaczny wzrost IQ. Badacz przypisał to ćwiczeniom koncentracji i logicznego myślenia, które są w grze niezbędne.

3. Poprawiają umiejętności arytmetyczne

Panowie James Smith i Robert Cage przeprowadzili badanie, na temat wpływu nauczania gry w szachy na osiągnięcia matematyczne wśród młodzieży. Opisano wówczas, że szachy są kluczowe dla rozwoju umiejętności matematycznych dziecka. Dzieci, które odbyły 120 godzin nauki szachów, miały znacznie lepsze wyniki testów matematycznych. Badacze przypisali ten fakt wpływowi gry na zdolności postrzegania, czyli umiejętności przetworzenia napływających bodźców i nadania im odpowiedniego znaczenia. Natomiast Dr Erica Gottlieba z Rhodes University uważa, że konieczność obmyślania strategii, kilku ruchów wprzód, jest głównym motorem rozwoju tych zdolności.

4. Wyostrzają zdolności językowe

Czy to możliwe, że gra, w której nie używa się słów, wpływa na takie umiejętności? W publikacji pt. „Szachy i zdolności” Alberta Frank’a czytamy, że obserwowano grupę dzieci, poświęcających 2h w tygodniu na szachy, i odnotowano znaczną poprawę zdolności językowych, poprawę umiejętności matematycznych oraz płynniejsze wykonywanie zadań strategicznych.

Badacz twierdzi, że szachy wykorzystują i wzmacniają zdolności indywidualne dziecka, czym motywuje wpływ także na sferę językową. Wiele z tych zdolności jest wykorzystywanych podczas każdej gry.

5. Kształcą umiejętność krytycznego myślenia

Na podstawie badania Roberta Fergusona z 1995 roku wiemy, że gra ta jest wspaniałym instrumentem w kształtowaniu krytycznego myślenia oraz umiejętności oceny sytuacji. Inne badania (Groot, Krogius, Betancort) potwierdzają te doniesienia i dodają do korzyści jeszcze zdolności organizacyjne, planowania zajęć i przewidywania konsekwencji, odporność na rozproszenie uwagi, refleks i poprawa koordynacji ruchowej.

6. Wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych

Wiadomo, że inteligencji nie da się do końca zmierzyć i spisać punktami IQ, czyli ilorazu inteligencji. Każdy z nas zapewne słyszał o bardzo istotnej inteligencji emocjonalnej, między innymi za sprawą słynnej książki Daniela Golemana. Definiuje się ją, jako zdolność do spostrzegania, kontroli i oceny emocji. Im dłużej grasz, z tym większą liczbą osób masz kontakt, co pomaga ćwiczyć te umiejętności.

Badania dowodzą, że w wymiarze socjospołecznym szachiści, w porównaniu do graczy basketball lub soccer, osiągają większe korzyści w zaangażowaniu społecznym na uczelni, a także w aspekcie zdolności do współpracy. Nauczyciele oceniali osoby z grupy szachistów, jako bardziej zadowolonych ze szkoły i nauczycieli, bardziej lubiących naukę, mających większą satysfakcję z własnej pracy, większą pewność siebie, o znacznie większej zdolności współpracy i rozwiązywania problemów.

7. Mają walory terapeutyczne

Nie tylko dzieci mogą się tu czegoś nauczyć. Zauważono, że szachy pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe oraz zależności między zdarzeniami. Przeanalizowano ten fakt i przetestowano na grupie chorych. Stwierdzono, że są wysoce efektywne w ochronie przed chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak demencja czy choroba Alzheimera, oraz mają walory w pewnym zakresie terapeutyczne.
To nieprawda, że aby grać w szachy, trzeba posiadać specjalne umiejętności, z którymi można się co najwyżej urodzić. Dowiedziono bowiem, że są to zdolności nauczalne i każdy, bez wyjątku może po nie sięgnąć. Warto!

Do przygotowania materiału wykorzystałem tekst Elżbiety Szymańskiej z z portalu „Natuli – Dzieci są ważne”:

https://dziecisawazne.pl/7-powodow-dlaczego-gra-w-szachy-jest-genialna-zwlaszcza-dla-dzieci/

Jarosław Mucha

Koszykówka to styl życia

Wiele się mówi o tym, że uczniowie są bardzo obłożeni zadaniami wysyłanymi przez nauczycieli. Pewnie jak w każdej opowieści jest w tym trochę prawdy. Może nawet sporo. Nie wiem czy można to powiedzieć w odniesieniu do naszej szkoły, ale zapewniam Was, że i my w tym czasie nie próżnujemy. Jako operator bloga zadałem każdemu z naszych wuefistów zadanie domowe i jak widzicie z dnia na dzień sumiennie wywiązują się oni ze swojego zobowiązania. W dniu dzisiejszym przyszedł czas na p. Alberta Czerniaka. Jak zapewne wiecie jest on zapalonym miłośnikiem koszykówki i właśnie o tej dyscyplinie sportu postanowił Wam coś napisać. Piotr Nizioł

koszykówka to styl życia

Koszykówka – dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując zdobyć punkty umieszczając piłkę w koszu. Jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dyscyplin na świecie. Za początek narodzin tej gry kontaktowej uważa się grudzień 1891 roku, a za jej twórcę uznaje się Jamesa Naismitha.

koszykówka 1 koszykówka 2

James Naismith i zima 1891, czyli historia powstania koszykówki

Historia

Koszykówkę wymyślił w grudniu 1891 r. Kanadyjczyk James Naismith, nauczyciel w stanie Massachusetts w USA, w odpowiedzi na prośbę, by opracował grę zespołową, którą mogliby uprawiać studenci college’u zimą w sali. Początkowo do gry w koszykówką używano zwykłej piłki futbolowej[1]. Zasady koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez twórcę tego sportu. Gra ta stawała się coraz bardziej znana, a jej zasady zmieniały się. Wkrótce koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej. 6 czerwca 1946 zostało założone BAA (Basketball Association of America), które później (jesienią 1949) przybrało nazwę NBA (National Basketball Association).

koszykówka 3 koszykówka 5 koszykówka 4 koszykówka 6

Reguły gry:

W koszykówkę grają dwie drużyny, po pięciu zawodników każda. Celem każdej z drużyn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu punktów przez drużynę przeciwną. Nad właściwym przebiegiem gry czuwają sędziowie, sędziowie stolikowi i komisarz. Zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która na koniec czasu gry uzyska większą liczbę punktów. Kosze umieszczone są na wysokości 3,05 metra. Punkty otrzymuje się za umieszczenie piłki w koszu:1 punkt za udany rzut osobisty z linii rzutów wolnych2 punkty za rzut z akcji wykonany z odległości mniejszej niż linia rzutów za trzy punkty3 punkty za rzut zza linii rzutów za trzy punkty (6,75 m) [w NBA 7,24 m]Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach 28 m długości i 15 m szerokości, mierzonych od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. I przynajmniej 1 metr od linii.

W grze obowiązują następujące podstawowe przepisy:
Piłka może być podawana, rzucana lub kozłowana rękami. Uderzenie piłki pięścią lub nogą jest przekroczeniem przepisów.Poruszanie się z piłką jest możliwe tylko wówczas, gdy zawodnik odbija ją o podłogę (kozłuje), co dwa kroki.Kozłować wolno tylko jedną ręką. Po schwytaniu piłki nie można ponownie kozłować.

W grze obowiązują następujące ograniczenia w czasie:
w ciągu 5 s od gwizdka sędziego należy wprowadzić piłkę do gry (wyrzut z autu), jeżeli zawodnik trzymający piłkę przez 5 s nie podaje, nie rzuca i nie kozłuje piłki, uważa się ją za przetrzymaną,w ciągu 5 s należy wykonać rzut wolny podyktowany przez sędziego,każda drużyna ma 24 sekundy na przeprowadzenie akcji, oraz 8 sekund na wyjście z własnej połowy,nie wolno zawodnikowi pozostawać ponad 3 s w „polu 3 sekund” przeciwnika, kiedy piłka znajduje się w posiadaniu drużyny zawodnika,zmiana musi być wykonana w ciągu 20 s chyba, że zawodnik sam nie może opuścić parkietu.

W kontaktach z przeciwnikiem nie wolno:
popychać,trzymać,uderzać,utrudniać mu poruszania się,spychać.

W przypadkach nieprawidłowego zetknięcia się z przeciwnikiem następują tzw. faule. Są one karane:
Do pięciu fauli drużyny, przeciwnicy dostają piłkę z boku boiska, do ponownego rozpoczęcia akcji,Po pięciu faulach następują rzuty osobiste.Gdy zawodnik popełni piąty faul osobisty, schodzi z parkietu i przestaje grać (dokonuje się zmiany).

Ważną sprawą są faule przy rzucie, czyli w momencie gdy atakujący zaczął wykonywać rzut. Po każdym takim faulu wykonywane są rzuty osobiste. Ilość zależy od kwestii za ile był rzut i czy piłka wpadła do kosza czy nie. Gdy rzut był za 3pkt. zawodnik oddaje 3 rzuty, gdy za dwa to oddaje 2 rzuty, gdy trafił (obojętnie za 2 lub 3pkt.) oddaje jeden dodatkowy rzut.

Mogą zaistnieć przypadki, że sędzia określa przewinienie jako obustronne. Wtedy piłkę do gry wprowadza się według wskazań strzałki.

Przewinienie techniczne (lub niegodne sportowca) karane jest dodatkowym rzutem lub rzutami wolnymi. Piłkę po rzucie wyprowadza drużyna zawodnika, który wykonywał rzut wolny. Inne przekroczenia, jak np. niesportowe zachowanie się trenera, określa się jako przewinienie techniczne. Karą za tego rodzaju przewinienie jest rzut wolny wykonany przez zawodnika drużyny przeciwnej (techniczny). Dalszą konsekwencją w szczególnie drastycznych przypadkach przekroczeń tego typu jest dyskwalifikacja i wykluczenie z gry.

 

Pozycje koszykarskie:

Rozgrywający – Point Guard (PG), tzw. „1″ – od tego zawodnika wymagane jest wiele asyst, przechwytów i brak strat. Jest to najczęściej najniższy zawodnik w zespole.Rzucający obrońca – Shooting Guard (SG), tzw. „2″ – od tego zawodnika wymagana jest umiejętność zdobywania wielu punktów, głównie rzutami z dystansu.Niski skrzydłowy – Small Forward (SF), tzw. „3″ – od zawodników na tej pozycji wymagane jest zarówno wspieranie niższych i wyższych graczy oraz duża wszechstronność.S ilny skrzydłowy – Power Forward (PF), tzw. „4″ – od graczy na tej pozycji wymaga się skutecznej gry w obronie (m.in. zbiórki, bloki) i ataku (głównie punkty spod kosza).Środkowy – Center (C), tzw. „5″ – jego głównym zadaniem jest zdobywanie punktów spod kosza, zbieranie piłek z tablicy i blokowanie rzutów rywali. Centrami zostają najczęściej najwyżsi gracze w drużynie.

koszykówka 7 koszykówka 8

Michael Jordan – ikona koszykówki
Michael Jeffrey Jordan (ur. 17 lutego 1963 r. w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku) – były amerykański koszykarz, uznawany za najlepszego gracza w historii. Członek Basketball Hall of Fame. Obecnie właściciel klubu NBA, Charlotte Bobcats.Michael Jordan zajął drugie miejsce (za Babe Ruthem) w plebiscycie Associated Press na największych sportowców XX wieku. Ta sama agencja wybrała go najlepszym koszykarzem XX wieku. W głosowaniu telewizji ESPN grupa dziennikarzy, sportowców i działaczy wybrała Jordana największym sportowcem Ameryki Północnej XX wieku (przed Ruthem i Muhammadem Ali).

koszykówka 9

Streetball (ang. street – ulica, ball – piłka) – koszykówka uliczna.
Streetball jest odmianą koszykówki, w którą gra się najczęściej na asfalcie, bruku, kostce lub też na sali. Streetball to rodzaj koszykówki, w której nie kładzie się nacisku na zasady, stosuje się tylko te elementarne. Nikt tu nie liczy czasu na wyprowadzenie akcji. Nie patrzy się na błędy. Streetball jest także bardziej siłowy, więc zdarza się więcej fauli, ale tylko te brutalne są wychwytywane przez innych graczy, gdyż rzadko się zdarza, by na boisku był sędzia. Gracze sami ustalają zasady gry i się ich trzymają. Mecze rozgrywane są na 1 lub 2 kosze.W streetballu nie zawsze gra się w drużynach 5-osobowych, zdarza się także grać w 3 lub 2-osobowych składach. Miejsce mają także pojedynki 1 kontra 1. Rzuty punktowane są tak jak w zwykłej koszykówce lub: 2 za rzut zza linii 6,25 m i 1 z innego miejsca boiska.

Sport dla wszystkich i wszędzie:

koszykówka 10 koszykówka 11

Strony  związane z koszykówką:

https://pzkosz.pl/   -  oficjalna strona POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

http://probasket.pl/

https://zkrainynba.com/

Przykładowy trening poprawiający wyskok:

https://www.youtube.com/watch?v=jq6n4g6fxHI

https://www.youtube.com/watch?v=zCnTl-Mki9g

Przykładowy trening przygotowujący do kozłowania:

https://www.youtube.com/watch?v=0fkwbmYSWOs

Przepisy gry:

https://www.plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2018_19/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf

Materiał przygotowałem w oparciu o źródła ogólnie dostępne na stronach internetowych, szkolnych prezentacjach i strony  https://pzkosz.pl/ .

Albert Czerniak

Co to jest tabata?

Kiedy dostałem materiał do dzisiejszego wpisu od p. Doroty Szczerby pomyślałem, że to będzie coś o zdrowym odżywianiu :) Pierwsze skojarzenie było z taką włoską bułką ciabatta, którą bardzo lubię. Jednak po zapoznaniu się z materiałem okazało się, że tabata nie służy do jedzenia :( Czym jest przeczytacie poniżej. Piotr Nizioł

Tabata – co to jest i na czym polega?

Tabata, czyli intensywny trening interwałowy to sposób na szybkie pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej oraz poprawę wydolności organizmu. Doskonale sprawdzi się on w przypadku osób, które nie mają dużo czasu na ćwiczenia i chcą je wykonywać w warunkach domowych o pasującej im porze.. Jest on wprawdzie wyjątkowo krótki, ale jego intensywność pozwala osiągać doskonałe efekty.

 tabata foto

Trening Tabata – co to jest?

Trening metaboliczny, bo tak też nazywane są ćwiczenia Tabata, jak sama nazwa wskazuje, przyśpiesza metabolizm i pozwala efektywnie redukować zbędną tkankę tłuszczową. Jego ogromną zaletą jest angażowanie wielu grup mięśniowych, co w bardzo korzystny sposób wpływa nie tylko na ogólny wygląd sylwetki, ale także poprawę wydolności tlenowej i beztlenowej organizmu. Tabata łączy w sobie ćwiczenia anaerobowe (ćwiczenia beztlenowe) i ćwiczenia aerobowe (ćwiczenia tlenowe), więc pozwala jednocześnie poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Dodatkowym efektem ćwiczeń Tabata jest skuteczna i dość szybka redukcja tkanki tłuszczowej oraz rzeźbienie sylwetki.

Trening Tabata – zasady

4 minuty intensywnego wysiłku, bo tyle trwa trening Tabata, wystarczą, aby odczuć i zauważyć jego działanie.

Jak ćwiczyć? Przede wszystkim trzeba dobrze rozgrzać mięśnie przed treningiem, którego intensywność mogłaby spowodować sporo problemów, jeżeli pominęlibyśmy rozgrzewkę. Wstęp do treningu powinien uwzględniać nie tylko ćwiczenia rozgrzewające mięśnie, ale także ćwiczenia rozciągające np. skłony i skręty tułowia, wymachy rąk i nóg, przysiady, pajacyki, skakanie na skakance, bieg w miejscu.

Rozgrzewka powinna trwać kilka minut i w szczególności muszą się na niej skupić osoby początkujące, które często traktują rozgrzewkę „po macoszemu”.

Trening Tabata – jak ćwiczyć?

Zasady treningu Tabata są bardzo proste; polega on na wykonywaniu ćwiczeń aerobowych i interwałowych z maksymalną (dopasowaną do wyjściowej kondycji fizycznej) intensywnością.

W czasie 4 minut treningu trzeba wykonać 4 rundy ćwiczeń. Każda runda powinna trwać dokładnie minutę i składać się naprzemiennie z 20-sekundowego, intensywnego wysiłku oraz 10-sekundowego odpoczynku. Można dowolnie wybrać ćwiczenia; szczególnie polecane są:

brzuszki,

przysiady z wyprostowanymi rękami,

przysiady z wyskokiem,

pompki,

wyskoki,

pajacyki,

bieg w miejscu,

skakanie na skakance.

 

W celu dokładnego monitorowania czasu każdej rundy niezbędny jest stoper, który warto mieć w zasięgu wzroku.

Przykładowy trening Tabata dla początkujących:

5-minutowa rozgrzewka np. 15 przysiadów, 15 skłonów tułowia, 15 skrętów tułowia, 1 minuta skakania na skakance, 1 minuta biegu w miejscu;

Runda 1

20 sekund brzuszków, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund brzuszków, 10 sekund odpoczynku;

Runda 2

20 sekund skakania na skakance, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund biegu w miejscu, 10 sekund odpoczynku;

Runda 3

20 sekund pompek, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund pompek, 10 sekund odpoczynku;

Runda 4

20 sekund przysiadów z wyskokiem, 10 sekund odpoczynku, 20 sekund przysiadów z wyprostowanymi rękami, 10 sekund odpoczynku.

Trening Tabata trzeba zakończyć ćwiczeniami rozciągającymi i rozluźniającymi mięśnie!

Podsumowując, Tabata to trening o skutecznym działaniu redukującym zbędne kilogramy. Wykonywany 2-3 razy w tygodniu pozwoli osiągnąć szybkie i zadowalające efekty, jednak trzeba pamiętać o tym, aby w czasie jego przeprowadzania trzymać się opisanych powyżej zasad.

Ważne, aby początkowa intensywność ćwiczeń dopasować do swojej wyjściowej formy fizycznej. Wraz ze zdobywaniem formy oraz zwiększaniem wydolności i wytrzymałości organizmu, można zacząć sięgać po akcesoria do ćwiczeń np. hantle i obciążniki np. na kostki.

Materiał przygotowałam w oparciu o stronę:

https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/odchudzanie/10211728/tabata-co-to-jest-i-na-czym-polega.html

Klikając w poniższy link możecie zobaczyć jak wygląda przykładowa tabata:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGPqu9XbQ9g

Dorota Szczerba

Olimpijska rzeczywistość i plany

To już oficjalna wiadomość. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które miały zostać rozegrane na przełomie lipca i sierpnia, zostaną przeniesione na rok 2021.

Jak ogólnie wiadomo, przeniesienie Igrzysk spowodowane jest pandemią koronawirusa. W takim razie kiedy rozpoczną się zawody? Przychodzę z odpowiedzią, 21 lipca 2021 r.! Jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ za każdym razem przyczyną odwołania były działania zbrojne. W 1916r. była to I wojna światowa, zaś w 1940 i 1944 – II wojna światowa.
W przygotowania do tej imprezy Japonia zainwestowała już ok. 13 miliardów dolarów. Szacuje się, że w wyniku przełożenia będzie musiała wyłożyć kolejne trzy miliardy, by przeprowadzić zawody.

To wielkie wyzwanie, aby poskładać wszystkie puzzle w jedną całość. Jeśli jedna część wypadnie, wszystko może ulec zniszczeniu. Do tej pory igrzyska nigdy nie były przekładane, więc stajemy przed nie lada wyzwaniem, aby dograć wszystkie szczegóły” – podsumował prezydent MKOl Thomas Bach.

 kółka olimpijskie z kontynentami

Zawodnicy z całego świata starają się jak mogą, aby utrzymać formę w tych trudnych warunkach i godnie reprezentować swój kraj za rok. Tak wypowiada się Polska reprezentantka w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk o trenowaniu w domu: „Plus jest taki, że mieszkam poza miastem i mogłam sobie wyjść, ponieważ nie mam kontaktu z innymi ludźmi. Mogłam wyjść na zewnątrz, wykonać na przykład rąbanie siekierą, ponieważ oszczepnicy tak trenują. Był nawet rzut oszczepem na trawniku przed domem. To wszystko mogłam wykonać, więc u mnie ten trening nie był aż tak skurczony” Równie kreatywny okazał się Wojciech Wojdak. Wicemistrz świata na 800 m stylem dowolnym z 2017 roku, który trenuje w przydomowym stawie. Ze względu na niską temperaturę wody i powietrza treningi nie mogą być długie. Jak sam podkreśla, zajęcia w ekstremalnie trudnych warunkach mają pomóc w podtrzymaniu „czucia wody”. Tutaj zostawiam wam link do obejrzenia treningu Wojdaka na jego Instagramie:

https://www.instagram.com/p/B-PtPHGgJbM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Poniżej przedstawiam pierwotny program wszystkich dyscyplin (w nawiasie liczba złotych medali do zdobycia w danym sporcie). Rywalizacja ma się rozegrać o 339 kompletów medali:

Badminton (5)                                              Baseball/softball (1/1)

Boks (13)                                                     Gimnastyka artystyczna (2)

Gimnastyka sportowa (14)                          Gimnastyka – skoki na trampolinie (2)

Golf (2)                                                        Hokej na trawie (2)

Jeździectwo (6)                                           Judo (15)

Kajakarstwo górskie – slalom (4)                 Kajakarstwo klasyczne – sprint (12)

Karate (6)                                                    Kolarstwo BMX (4)

Kolarstwo górskie (2)                                  Kolarstwo szosowe (4)

Kolarstwo torowe (12)                                 Koszykówka (2)

Koszykówka uliczna 3X3 (2)                       Lekkoatletyka (48)

Łucznictwo (5)                                             Pięciobój nowoczesny (2)

Piłka nożna (2)                                            Piłka ręczna (2)

Piłka wodna (2)                                           Pływanie (37)

Pływanie synchroniczne (2)                        Podnoszenie ciężarów (14)

Rugby – siódemki (2)                                   Siatkówka (2)

Siatkówka plażowa (2)                                Skateboarding (4)

Skoki do wody (8)                                        Strzelectwo (15)

Surfing (2)                                                    Szermierka (12)

Taekwondo (8)                                             Tenis (5)

Tenis stołowy (5)                                          Triathlon (3)

Wioślarstwo (14)                                          Wspinaczka sportowa (2)

Zapasy (18)                                                 Żeglarstwo (10)

 

Barbara Wysokińska

Gimnastyka głowy :)

szkoła za kratami 2

Jak widzicie szkoła jest nadal zamknięta. Rozwój wypadków zaczyna chyba przybierać jednak jakiś optymistyczny kierunek :) Świadczy o tym ten wyrastający młody pęd róży. Może to jakiś znak…?  Zanim jednak wrócimy w szkolne mury, to jeszcze odbędziemy tutaj kilka lub kilkanaście spotkań, podczas których pogimnastykujemy się wspólnie.

Jeżeli wczoraj zdecydowaliście się na wspólne ćwiczenie z Olą i Tomkiem, to zapewne macie zakwasy :P Nie będę zatem aplikował Wam dodatkowych ćwiczeń o zbyt dużej intensywności. Nie znaczy to, że całkowicie pozwolę na leniuchowanie. Na rozgrzewkę proponuję bardzo prosta grę planszową a jak ją ukończycie, to małą gimnastykę głowy.

Do gry, którą zapożyczyłem z profilu „Kreatywny nauczyciel wychowania fizycznego” będziecie potrzebowali planszy oraz pionka i kostki do gry. Planszą może być ekran waszego laptopa lub smartfona. Jeżeli nie macie pozostałych niezbędnych rzeczy, to łatwo możecie je sobie przygotować. Pionkiem może być na przykład nakrętka, których po kilku tygodniach kwarantanny na pewno w domu jest pod dostatkiem. Kostkę można zastąpić sześcioma dowolnymi monetami i ustalić sobie, że jak po rozrzuceniu ich na podłodze pojawią się orły i reszki, to ruszacie na planszy pionkiem o tyle pól ile wypadło np. orłów. Zasad nie muszę szczegółowo opisywać. Wszystko jest na planszy, wystarczy tylko wykonywać to co jest napisane na polu, na którym zatrzymacie swój pionek. Gra kończy się po dojściu na koniec ścieżki.

Gra planszowa

https://www.facebook.com/kreatywnynauczycielwf/photos/a.1990368941206071/2568339923408967/?type=3&theater

Jeżeli udało się Wam przejść grę do końca, to możecie teraz sprawdzić swoją ogólną wiedzę o sporcie polskim i światowym. Na różnych portalach informacyjnych dużo jest różnego rodzaju quizów. Spośród nich wybrałem kilka, które chcę Wam zaproponować. Sam także poddałem się sprawdzeniu swojej wiedzy. Moje wyniki zamieszczam nad każdym z linków do danego quizu. Zaznaczam, że każdy z nich robiłem tylko jeden raz co także sugeruję Wam. Życzę miłej zabawy !!!

1. Na początek proponuję sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości największych sukcesów Biało – Czerwonych. 

mój wynik quizu

https://sport.onet.pl/ofsajd/quizy-sportowe-jestes-kibicem-w-takim-razie-te-odpowiedzi-musisz-znac/q9307sr

2. Teraz sprawdź czy rozpoznajesz gwiazdy polskiej siatkówki. Tu miałem maksa :)

wynik quizu z siatkówki

https://sport.onet.pl/siatkowka/czy-rozpoznasz-wszystkich-siatkarzy-quiz/1l7tm1g

3. Ten quiz możecie rozwiązać ze starszym rodzeństwem lub z rodzicami, bo oni  bardziej orientują się w polskiej piłce nożnej ostatniej dekady ubiegłego wieku.

wynik quizu o szalonych latach 90 w polskiej piłce noznej

https://sport.onet.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/quizy-sportowe-co-wiesz-o-pilkarskich-latach-90-tych/30lkfm3

4. W kolejnym quizie możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat Formuły 1. To coś dla wybitnych znawców tej dyscypliny sportu. W tym poszło mi zdecydowanie najsłabiej :(

wynik quizu F1

https://sport.onet.pl/formula-1/quizy-sportowe-15-ciekawostek-z-formuly-1-ile-z-nich-znasz/wr94lcp

5. Na koniec coś dla czytelników Przeglądu Sportowego - równie trudne jak powyżej

wynik quizu Przeglądu Sportowego

https://sport.onet.pl/quizy-sportowe-sprobuj-odgadnac-miesiac-i-rok-wydania-przegladu-sportowego/mezkl5q

No i jak Wam poszło? Mam się czego wstydzić?

Piotr Nizioł

“ZOSTAŃ W DOMU”- BĄDŹ ZDROWY, DBAJ O SWOJĄ SPRAWNOŚĆ !!!

Obecnie jedno z najczęściej wypowiadanych  haseł brzmi: “Zostań w domu”. Wszyscy doskonale wiemy, że najskuteczniejszym sposobem aby zapobiec zakażeniu się koronawirusem jest właśnie izolacja od miejsc gdzie możemy zetknąć się z dużą grupą osób pośród właśnie, których może być nosiciel wirusa.

Dostosowując się do obecnej sytuacji nasza aktywność fizyczna ogranicza się w większości do samodzielnych działań. Zamknięte kluby fitness, siłownie, brak specjalistycznego sprzętu do kształtowania swojej sprawności fizycznej to dla wielu z was niejako “kara”. Dziś na naszym blogu przekazujemy  wskazówki dotyczące właśnie kształtowania cech motorycznych w domu, które  prezentują dla Was nasi absolwenci:

Aleksandra Kołodziejczyk  absolwentka klasy sportowej w ZS nr 1- nauczyciel akademicki wf  UMCS, trener w „Bemofit – więcej niż trening” oraz w Oxygen Fitness & Wellness Club” w Warszawie. Klikajcie w link i ćwiczcie z Olą.

Ola Kołodziejczyk

 https://drive.google.com/file/d/1TKtWXOuyNgSj-AA_V78Syoo-VcomE22j/view

Tomasz Lenart absolwent klasy sportowej w ZS nr 1 – trener przygotowania motorycznego w AZS UMCS Pszczółka Lublin, współwłaściciel VITAMIN SHOT by Margaret Teacher” oraz właściciel/trener Margaret Teacher Blog”. Tomek przygotował propozycje dla dziewcząt i chłopców. Wskakiwać w strój, klikać link i ćwiczyć razem z Tomkiem.

Tomek Lenart

https://drive.google.com/file/d/1TWKMKwHnpaxK6iBv8MPwrEnl8ijO466Z/view?usp=sharing

Piotr Choduń

Pozdrowienia od Karola

Nasz blog zdobywa coraz to nowe kręgi odwiedzających. W ten szczególny czas, w którym są zawieszone zajęcia szkolne i publikuję na nim wypracowane przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego materiały do samodzielnego wykorzystania w domu, śledzących jest z dnia na dzień coraz więcej. Od początku zawieszenia zajęć licznik odwiedzin zwiększył wskazanie aż o ponad 4000 co daje ok 222 osoby na dzień. Wśród tych, którzy ostatnio tu zajrzeli był też bohater czwartkowego wpisu, nasz były uczeń Karol Butryn, który tą drogą łączy się z Wami i serdecznie pozdrawia !!!

Pozdrowienia od Karola Butryna

Wymieniliśmy kilka wiadomości z Karolem i w jednej z nich napisał mi, że bardzo żałuje tej całej sytuacji i tego, że rozgrywki PlusLigi zostały przedwcześnie zakończone a stan po 23 kolejce uznano za ostateczny. Jego drużyna Cerrad Enea Czarni Radom została sklasyfikowana na 4 miejscu. Medal był tak blisko… Pocieszyłem Karola słowami ludowego przysłowia, które mówi „co się odwlecze, to nie uciecze”. Może kolejny sezon będzie szczęśliwszy pod tym względem? Obiecałem, że jak wszystko wróci do normy, to zabiorę ze sobą p. Jarosława Muchę, który był nauczycielem Karola i z uwagą śledzi jego karierę oraz kilku siatkarzy z naszej obecnej szkolnej ekipy i pojedziemy wspólnie na mecz do Radomia kibicować starszemu koledze i jego drużynie. Do zobaczenia !!!

Piotr Nizioł.

Gwiżdżą aż miło

FIFA20

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie jest szkołą (śmiem twierdzić jedyną taką w Polsce), w której murach wychowało się na tę chwilę 52 sędziów piłki nożnej i jak mawiał klasyk „to nie jest nasze ostatnie słowo”  :)

Gwizdki Podwala 1

W latach 1991 – 2007 szkołą zarządzał Pan Marek Kowalczyk – były międzynarodowy sędzia piłki nożnej, przewodniczący komisji szkoleniowej Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. To właśnie on ściągnął mnie na Podwale :)   i zainspirował do przygody z gwizdkiem. Od czasu gdy sam zostałem sędzią piłkarskim  systematycznie co roku wyłaniam spośród uczniów naszej szkoły potencjalnych kandydatów do tego fachu. W tym roku trójka z nich czeka już na egzamin. Kurs już zakończyli i teraz pozostało tylko napisać i przebiec :D Może właśnie ten czas narodowej kwarantanny wykorzystają do tego aby odpowiednio przygotować się do egzaminu. Za rok kolejna szansa przed Wami – kurs 2021 ruszy pewnie w styczniu. W tym miejscu chcę Wam pokazać jak wygląda tygodniowy trening sędziego piłki nożnej. Zobaczcie sami.

1 trening

2 trening

Trening 3

4 trening

Ostatni łączy się z treningiem powięziowym, który możecie zobaczyć klikając w link

www.youtube.com/watch?v=XKPhcAi1rJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xmO33XgQbhVz7xWxcpbN96VxzKshPGtAWliba_mI7GVzdTRO9HGJPp60

Ci z Was, którzy trenują piłkę nożną mogą sobie porównać i sami odpowiedzieć na pytanie czy sędziowie trenują mniej niż piłkarze?

Robert Podlecki

Co warto wiedzieć o siatkówce ?

FIFA20

Piłka siatkowa jest grą zespołową, która w naszym kraju popularnością śmiało może konkurować z piłką nożną, koszykówką, żużlem czy skokami narciarskimi. Jako kraj odnosiliśmy w tej dyscyplinie sportu wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Zdecydowanie większym dorobkiem medalowym może pochwalić się nasza męska reprezentacja, która trzykrotnie (1974, 2014 i 2018) zdobywała tytuł mistrzów świata, raz (1976) byliśmy mistrzami olimpijskimi i raz (2009) mistrzami Europy. Nasza żeńska reprezentacja dwukrotnie (2003, 2005) okazywała się najlepszą w Europie.

W naszej szkole piłka siatkowa także miała zawsze wiele  zwolenniczek i zwolenników. Drużyny prowadzone przez p. Ewę Jóźwiak odnosiły także szereg sukcesów w ramach Licealiady. Chłopcy dwukrotnie (2009/10 i 2010/11) stawali na najwyższym stopniu podium, dziewczęta raz (2010/11) zdobyły miejsce III. Ponadto w roku szkolnym 2012/13 nasze siatkarki wygrały turniej „Z UKS do AZS”, w 2018/19 zwyciężyły w Turnieju Międzyszkolnym ORLIK 2019, a w 2016/17 były III w Turnieju o Puchar Dyrektora PSBiG. W roku szkolnym 2011/12 dziewczęta prowadzone przez p. Ewę zajęły III miejsce w Turnieju o Puchar JM Rektora UMCS. Odnieśliśmy także sukces w klasyfikacji drużyn mieszanych. W ubiegłym roku szkolnym nasza łączona drużyna zajęła II miejsce w Turnieju o Puchar Dzielnicy Wieniawa. W bieżącej edycji rozgrywek Licealiady dziewczęta otarły się o podium zajmując IV miejsce, chłopcy ukończyli rozgrywki w przedziale miejsc 9-12. W planie jest nasz coroczny Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. Był już opracowany harmonogram rozgrywek ale ostatnie wydarzenia w kraju i na świecie spowodowały jego odłożenie w czasie. Czy odbędzie się jego tegoroczna edycja okaże się najwcześniej po świętach. Miejmy nadzieję, że się uda.

Dla tych wszystkich, którzy powtarzają wiedzę ogólną z piłki siatkowej oraz znajomość przepisów p. Ewa Jóźwiak przygotowała małą ściągawkę. Jak opanujecie jej treść, to wasz nauczyciel nie zaskoczy was swoim telefonem nawet o północy :)  Piotr Nizioł

Siatkówka od Ewy

boisko do siatkówki

Ustawienie zawodników siatkówki

Warto wiedzieć, że absolwent naszej szkoły, Karol Butryn, jest aktualnie zawodnikiem drużyny Cerrad Enea Czarni Radom, która występuje w Plus Lidze.

Karol Butryn.jpg 2

Foto: www.wksczarni.pl

Jego kariera prowadziła wcześniej przez drużyny: Cisy Nałęczów, Avia Świdnik, ZAKSA Kędzierzyn Koźle, Pogoń Siedlce i GKS Katowice. Klikając w poniższy link możecie zobaczyć jego imponujące statystyki z bieżącego sezonu.

https://echodnia.eu/radomskie/plusliga-karol-butryn-siatkarz-cerradu-enei-czarnych-wsrod-najlepszych-w-klasyfikacji-atakujacych-punktujacych-i-serwujacych/ar/c2-14840184

Ewa Jóźwiak

Łamiemy lody i przecieramy szlaki

FIFA20

W kolejnym wpisie z cyklu „WF w domu” :) zapoznam Was z najnowszymi ustaleniami jak ten „WF w domu” będzie wyglądał od teraz do 10 kwietnia. Pewnie wiecie, że od dzisiaj zaczęło obowiązywać zarządzenie MEN o kształceniu na odległość.  W związku z tym Pani Dyrektor także wydała swoje zarządzenie w tej sprawie. Mając jedno i drugie na uwadze nauczyciele wychowania fizycznego określili sposoby realizowania kształcenia na odległość, miejsca udostępniania materiałów, zasady i sposoby  oceniania zdalnej pracy uczniów oraz formy kontaktowania się z nimi oraz rodzicami. W kilku zdaniach zapoznam was z tym wszystkim.

1. Na określony w zarządzeniu okres nauczania na odległość będziecie mieli zadane napisanie referatu lub wykonanie prezentacji multimedialnej na temat edukacji prozdrowotnej, będącej integralną częścią wychowania fizycznego, który otrzymacie od swojego nauczyciela. Może to być plakat bądź inna forma promocji aktywności ruchowej w czasie zagrożeń wynikających z obowiązującego w kraju stanu epidemicznego. Osobom chętnym umożliwiamy ponadto ocenę indywidualnej aktywności fizycznej w domu, którą możecie udokumentować w postaci krótkiego filmiku. Na realizację tego przedsięwzięcia będziecie mieli czas do świąt, a efekty swojej pracy prześlecie drogą elektroniczną za pomocą poczty szkolnej outlook.

2. Wszelkie inne materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy będą zamieszczane na Platformie ZS1 w aplikacji SharePoint oraz pomocniczo na blogu.

3. Ocenie w trakcie kształcenia na odległość podlegać będzie wykonanie jednego zleconego zadania oraz coś dla chętnych. Ponadto w klasach kończących otrzymacie w tym czasie ocenę za aktywność oraz postawę na lekcjach WF do czasu ich zawieszenia.

4. Kontakty osobistych z uczniami oraz ich rodzicami możliwe będą poprzez pocztę służbową Outlook, dziennik Uonet+ oraz rozmowy telefoniczne.

No to do roboty !!! Chociaż zima się skończyła a za oknami coraz więcej słońca i dłuższy dzień, to razem będziemy przecierać nowe szlaki i kruszyć lód na swej drodze w tej nowej, nieznanej rzeczywistości. Do zobaczenia !!!

Piotr Nizioł