LAS

W dwóch poprzednich edycjach programu „WF z Klasą” jako Lokalną Akcję Sportową (LAS) opisywałem podejmowane przez nas działania podczas ferii zimowych. Przypomnę, że od wielu już lat organizujemy akcję „Ferie na sportowo. Bezpiecznie i zdrowo”. Nie inaczej było i w tym roku. Na blogu opisywałem dość obszernie piłkarski turniej „dzikich drużyn” oraz zajęcia z koszykówki. Nasze działania podczas ferii nie są jednak jedynymi skierowanymi do społeczności pozaszkolnej. W bieżącej edycji jako LAS zamierzam opisać aktywność nauczycieli wychowania fizycznego w organizację współzawodnictwa międzyszkolnego w ramach Licealiady w grach zespołowych i w tenisie stołowym.

Nasza szkoła dysponuje salą gimnastyczną, która pozwala na organizację rozgrywek w piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej i nożnej w optymalnych warunkach. Dysponujemy także stołami oraz innym niezbędnym sprzętem pozwalającym przeprowadzić zawody tenisa stołowego. Warunki lokalowe oraz sprzęt, to jednak nie wszystko. Sprawną organizację rozgrywek gwarantuje także odpowiednio przygotowana kadra nauczycielska posiadająca uprawnienia sędziowskie oraz duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych. Prowadzimy także wśród naszych uczniów kampanie na rzecz nabywania przez nich uprawnień instruktorskich i sędziowskich. W trakcie organizowanych w naszej szkole rozgrywek maja oni niepowtarzalną okazję do nabywania doświadczenia w sędziowaniu oraz prowadzeniu protokołów z różnych gier zespołowych. Nie wykorzystać takiego potencjału byłoby ze strony Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego (MSZS) dużą niefrasobliwością.

W bieżącym roku szkolnym nasza sala gimnastyczna była areną współzawodnictwa w ramach Licealiady aż 26 razy !!! Byliśmy organizatorami rozgrywek na etapie eliminacji w piłce ręcznej (3 razy), siatkówki (8), koszykówki 8), piłki nożnej (5) i tenisa stołowego (2) zarówno w rywalizacji dziewcząt jak i chłopców. W piłce nożnej i w koszykówce organizowaliśmy także rozgrywki na etapie ćwierćfinałów.

2

2

5

12

5

Organizacją tych rozgrywek zajmowali się:

9

p. Ewa Jóźwiak, 

5

p. Albert Czerniak, 

21

p. Robert Podlecki, 

10

p. Piotr Choduń, 

Robert Rachwał

p. Robert Rachwał

srebro

… i ja (Piotr Nizioł).

Do sędziowania oraz protokołowania zawodów zaangażowanych było kilkunastu uczniów naszej szkoły.

1Paweł Polaczek

Juba sędziujePatrycja Kułak

OOErnest Kamiński

Podczas wszystkich organizowanych przez nas rozgrywek udział w nich wzięła imponująca liczba 454 uczestników (225 chłopców i 229 dziewcząt) z 23 lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

Jako doświadczeni nauczyciele gwarantujemy wysoki poziom organizacyjny oraz profesjonalną obsługę sędziowską. Nasze coroczne zaangażowanie jest doceniane przez Zarząd MSZS. Wielokrotnie otrzymywaliśmy stosowne podziękowania za wkład w rozwój sportu szkolnego w Lublinie. Adresatem takich podziękowań była także p. Elżbieta Sękowska, która jako Dyrektor Szkoły udostępniała nasze obiekty na potrzeby współzawodnictwa.

Jestem przekonany, że nasze działania zaowocują dalszą współpracą z MSZS, a dla uczestniczącej w rozgrywkach młodzieży dostarczy wielu niezapomnianych doznań, podczas których ma ona możliwość realizacji swoich zainteresowań, doskonalenia swoich umiejętności zarówno sportowych jak i organizacyjnych. Dodatkowo organizacja takich rozgrywek w szkole sprzyja budowaniu właściwego, kulturalnego kibicowania. Wychodząc później z naszą młodzieżą na różne imprezy sportowe z udziałem innych szkół, drużyn ligowych czy reprezentacji poza szkołę, możemy być spokojni, że ich postawa będzie właściwa.

Zapraszam do zapoznania się z kilkoma  „muzycznymi LAS-ami” :) w zakładce „Do słuchania”.

Piotr Nizioł

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suplement do LAS-u

W odpowiedzi na komentarz naszej moderatorki, Zuzanny, pragnę przybliżyć kulisy organizacji każdej imprezy organizowanej w naszej szkole w ramach Licealiady na przykładzie piłki nożnej. Poniższy schemat stosujemy w odniesieniu do innych gier zespołowych organizowanych w naszej sali gimnastycznej.

Zacznę od tego, że opiekun naszej szkolnej drużyny, jako czynny sędzia piłkarski i futsalowy, jest takim koordynatorem rozgrywek, ściśle współpracującym z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Na początku każdego roku szkolnego dochodzi do spotkania organizacyjnego przed rozgrywkami. Podczas tego spotkania dysponujemy już wiedzą dotyczącą ilości szkół, które zgłosiły się do rozgrywek. W oparciu o tę wiedzę koordynator rozgrywek wraz z kimś z Zarządu MSZS przystępują do organizacji współzawodnictwa. W punktach opiszę teraz kolejne czynności:

1. Opracowanie regulaminu oraz systemu rozgrywek adekwatnego do ilości szkół. Jest to najczęściej system mieszany: najpierw grupowy, później pucharowy.

2. Kolejnym etapem przygotowań jest rozstawienie drużyn na podstawie zajętych miejsc w poprzednim roku szkolnym.

3. W dalszej kolejności pozostałe szkoły dolosowywane są do poszczególnych grup.

4. Mając podział na grupy i znając możliwości lokalowe oraz mając deklaracje od uczestników rozgrywek koordynator ustala gospodarzy.

5. W ciągu kilku dni gospodarze przedstawiają kalendarz rozgrywek grupy której są organizatorem. W naszej szkole ustalając taki terminarz należy uwzględnić „obłożenie sali gimnastycznej” i plany wszystkich nauczycieli. Wygląda to może na karkołomne zadanie, ale przy naszej bazie lokalowej jest to możliwe. Oczywiście o planowanych terminach musi wcześniej wiedzieć kierownictwo szkoły, którego zgoda jest nieodzowna.

6. Po opracowaniu kalendarza rozgrywek przychodzi czas na jego opublikowanie na stronie internetowej MSZS. Każda szkoła uczestnicząca w rozgrywkach doskonale wie, że właśnie tam trzeba szukać informacji.

7. Do obowiązków gospodarza grupy należy zabezpieczenie obsady sędziowskiej. W naszej szkole nie mamy z tym większych problemów. Wspominałem już o ty, że nasz nauczyciel jest czynnym sędzią piłkarskim i co roku prowadzi w naszej szkole nabór chętnych na kurs sędziowski. W ostatnich latach uprawnienia sędziowskie z piłki nożnej nabyło kilkunastu uczniów i absolwentów naszej szkoły. Dla początkujących sędziów możliwość sędziowania na szczeblu szkolnym jest doskonałym sposobem nabywania doświadczenia.

8. W dniu rozgrywek informujemy o tym fakcie pracowników pełniących dyżur na portierni przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz gabinet medyczny.

9. W celu sprawnej organizacji przed przybyciem poszczególnych drużyn przyporządkowujemy szatnie dla poszczególnych szkół. W tym celu na drzwiach szatni pojawiają się nazwy tych szkół. Zawsze dysponujemy dwoma kompletami znaczników na wypadek gdyby dwie szkoły miały stroje w takim samym kolorze. Na tablicy ogłoszeń przy sali wywieszony jest także plan rozgrywek, który po każdym meczu jest na bieżąco uzupełniany. Po ostatnim meczu publikowana jest tabela końcowa, a protokół niezwłocznie trafia do MSZS celem zamieszczenia wyników na stronie internetowej.

10. Istotnym elementem organizowanych przez nas rozgrywek jest kulturalny doping. Do pełnienia roli kibica sportowego przygotowujemy naszych uczniów podczas lekcji oraz licznych wycieczek przedmiotowych na różnego rodzaju imprezy sportowe. Podczas trwania rozgrywek na balkonie wśród kibiców zawsze obecni są nauczyciele, którzy sprawują nadzór nad kibicami.

11. Ostatnim etapem rozgrywek jest wręczenie dyplomów i medali dla najlepszych szkół. Jeżeli chodzi o dyplomy, to jeszcze przed rozpoczęciem finałów mamy je gotowe dla każdej szkoły biorącej udział w tym etapie współzawodnictwa. Po zakończonych rozgrywkach wystarczy jedynie dopisać zajęte miejsce. Podobnie rzecz się ma z medalami. Zawsze dbamy o to, aby nie zabrakło ich dla każdego zawodnika który uczestniczył w rozgrywkach. Stąd konieczne jest wcześniejsze opracowanie regulaminu, w którym ustalamy ilość zawodników jaką można zgłosić do drużyny. To bardzo ważna rzecz. Za włożony wysiłek należy się nagroda.

Przez lata współpracy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym nasza szkoła i pracujący w niej nauczyciele wychowania fizycznego dali się poznać jako odpowiedzialni organizatorzy. Za nasze zaangażowanie w rozwój sportu szkolnego co roku otrzymujemy podziękowania od Zarządu MSZS, a także związków sportowych, które także zauważają i doceniają nasz wkład w rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Myślę, że każdy kto zechce zorganizować rozgrywki po raz pierwszy, znajdzie w tym opisie niezbędne wskazówki do tego, aby przygotować je sprawnie i prawidłowo.

Piotr Nizioł

 

2 thoughts on “LAS

  1. Gratuluję rozmachu i profesjonalizmu, z jakim Państwa szkoła podchodzi do organizacji międzyszkolnych imprez sportowych. Życzę wytrwałości i dalszych sukcesów, bo widać, że dzieciakom bardzo się ta idea podoba :) .

    • Warunki oraz dobrze przygotowana kadra, to tylko część sukcesu. Ważne jest podejście kierownictwa szkoły, które zawsze było pozytywnie nastawione do naszych działań i sportu w ogóle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge