Rola rodziny wobec zagrożeń współczesnego świata

Zagrożenia płynące z użytkowania komputera to dość przewrotny temat, gdyż ogólnie wiadomo, iż informatyka ma wielkie znaczenie w rozwoju młodego człowieka a komputer jest pomocnym narzędziem w realizowaniu różnorodnych zadań związanych z rozwojem młodzieży. Należy jednak sobie uświadomić, że używanie narzędzi informatycznych wiąże się ze zjawiskami negatywnymi, na które zwrócić uwagę szczególnie powinni nauczyciele i rodzice.

2015-01-28 17.26.12

Szczególną uwagę na ten problem zwróciła pani A. Marcinkiewicz która podczas zebrania z rodzicami przeprowadziła prelekcję podkreślając iż Internet wkroczył w nasze życie na tyle, że coraz trudniej bez niego funkcjonować. Jednak najwspanialsze możliwości komputera i sieci nie mogą nam przysłonić świadomości tego, że w sieci możemy spotkać się z ludźmi, którzy mają nieczyste zamiary wobec dzieci i młodzieży. Dzięki anonimowości, którą daje Internet, często te osoby czują się bezkarne. Rodzice i nauczyciele powinny podejmować takie działania, aby młodzi ludzie czuli się bezpieczni.

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. W obecnych czasach globalna sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości na pewno stanie się wręcz niezbędna.2015-01-28 17.28.58

Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie.

2015-01-28 17.28.47

Człowiek ma wiele potrzeb. Jedną z nich jest chęć komunikowania się z innymi. Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Nie możemy zapominać, iż ciekawość dziecka jest rzeczą naturalną, a anonimowość, jaką daje sieć, ułatwia otwarcie się.

 

Dodaj komentarz


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php