Jak założyć stronę na blogu?

1. Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

2. Klikasz Strony, a następnie Dodaj nową i otwiera się taki ekran:

3. To właśnie tutaj stworzysz swoją stronę na blogu. Jak to zrobić? Na początku wpisz tytuł swojej strony [1.] . Ważne, aby tytuł w jasny sposób mówił, o czym będziesz pisać  na tej stronie (u nas jest to „Moje hobby – szachy”).

4. Następnie przechodzimy do treści [2.] , która będzie widoczna po kliknięciu na stronę. Oprócz opisu możemy dodawać różne media np. zdjęcia, filmik z youtube czy vimeo.

Jak to zrobić? Pomocą służy nam ten pasek:

Opisy wszystkich przycisków pokażą się po najechaniu na nie kursorem myszki. Większość z nich na pewno znasz np. z edytora Word. Ale są też takie, które poznasz przy okazji blogowania, oto one:

 wpisy_lead- dzieli treść wpisu na lead (czyt. lid) i właściwą treść. Lead jest formą streszczenia, a zarazem zachętą dla czytelnika do przeczytania całego tekstu. Najlepiej używać go jeśli nasz wpis będzie bardzo długi. Wtedy po dwóch, trzech zdaniach wstawiamy właśnie ten znak i pod nim piszemy dalszą część wpisu. Po opublikowaniu wpisu na stronie głównej najpierw pojawią się te pierwsze dwa, trzy zdania, a następnie przycisk “Czytaj więcej…” po którym rozwinie się cały wpis.

wpisy10 - powiększa edytor na pełny ekran;

wpisy11 - wyświetla drugi rząd przycisków edycji;

wpis12 – pozwala na szybkie formatowanie akapitów poprzez zastosowanie stylów, np.

 • Akapit – podstawowy styl dla akapitu tekstu (polecamy do większości tekstów),
 • Adres – tekst pochylony,
 • Preformatowany – tekst o stałej szerokości znaków, przydaje się do publikacji kodu,
 • Nagłówki 1-6 – pozwalają wyróżnić tytuły rozdziałów i podrozdziałów w tekście – czcionka będzie większa;

wpis13 – wstawianie tekstu, które usuwa z niego zbędne znaczniki. Przydatny jeśli przyklejamy jakiś materiał wcześniej stworzony w popularnym edytorze tekstu WORD;

wpis14 – służy do umieszczania w postach filmów.

Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie głównej bloga w dziale:  Poradniki-> Pomoc techniczna-> Narzędzie VideoQuicktags
Edycja strony przypomina edycję tekstu podczas dodawania wpisu.
Informacje o wpisach  znajdziecie TUTAJ.

5. Z prawej strony znajduje się zakładka Opublikuj/Zaktualizuj [3.], dzięki niej możesz zapisać szkic swojej strony, podejrzeć jak wygląda oraz opublikować ją lub edytować. Możesz ustawić odpowiedni status strony, np. w sytuacjach, kiedy uznasz, że jej treść nie jest jeszcze ukończona:

 • szkic – strona jest wciąż w opracowaniu – to znaczy nie będzie widoczna na blogu, a jedynie w panelu administracyjnym;
 • do przejrzenia – to gotowy tekst oczekujący akceptacji lub odpowiedniego momentu do opublikowania;
 • opublikowany – tekst widoczny na blogu i mogą czytać go wszyscy.

Można ustawić także widoczność strony:

 • publiczny – widoczny dla czytelników,
 • zabezpieczony hasłem – treść zobaczą jedynie czytelnicy znający hasło,
 • prywatny – treść widoczna tylko ciebie, czyli autora bloga.

Ramka Opublikuj pozwala także zmienić datę publikacji i – co dla nas najważniejsze – opublikować stronę. Służy do tego przycisk Opublikuj.  Po publikacji strony przycisk ten zmieni się na Zaktualizuj - użyjesz go w sytuacji, jeśli w opublikowanej już stronie zechcesz wprowadzić jakieś zmiany (aktualizacje).

6. Również z prawej strony znajduje się ramka „Atrybuty strony[4.]. Dzięki niej możesz decydować o kolejności wyświetlenia się stron i podstron.

Jak (my) to zrobiliśmy?
Utworzyliśmy stronę główną: ”Moje pasje” i do niej utworzyliśmy podstronę „Moje hobby – szachy”. Żeby na blogu wyświetlić najpierw stronę „Moje pasje” i przypisaną do niej odchodzącą podstronę „Moje hobby – szachy” musimy:

 • stronę nadrzędną ustawić tak, aby w okienku „rodzic” pokazał się napis „nie ma rodzica”
 • stronę podrzędną ustawić tak, aby w okienku „rodzic” wyświetlała się strona nadrzędna – w naszym przypadku jest to „Moje pasje”:

 

W atrybutach znajdziemy także funkcję „Kolejność” [5.] . Dzięki niej możemy ponumerować strony tak, aby wyświetlały się w odpowiedniej kolejności. Jeśli tego nie zrobimy, strony (i podstrony) będą pojawiać się alfabetycznie.

Uwaga! W niektórych skórkach nie widać stron! Wtedy, aby pokazać na blogu strony musimy skorzystać z widżetu „Strony”. Jak z niego skorzystać opisujemy TUTAJ.

Komentowanie wyłączono.