Poradniki dla opiekunów

Każdy blog prowadzony lub współprowadzony przez ucznia/uczniów w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 powinien być pod opieką nauczyciela. Opiekun bloga uczniowskiego zobowiązuje się do:

  • regularnego wsparcia ucznia/uczniów w kwestii zdobywania przez nich odznak blogowych przewidzianych w danej edycji Programu;
  • monitorowania wszelkich treści oraz materiałów upublicznianych przez uczniów, powstałych w ramach działań prowadzonych w Programie, w tym w szczególności zapisów umieszczanych przez uczniów na platformie blogów CEO zgodnie z Regulaminem platformy blogów CEO, który dostępny jest na stronie blogiceo.nq.pl. W przypadku stwierdzenia faktu upublicznienia przez uczniów wpisów naruszających przepisy prawa, lub prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawo do wizerunku, nauczyciel/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym Organizatorów;
  • zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgód na prowadzenie przez ucznia/uczniów bloga na platformie blogów CEO w ramach Programu, a tym samym założenia konta w serwisie CEO. Zgody te powinny być przechowywane w szkole. Na prośbę Organizatorów w każdej chwili opiekun bloga powinien móc przesłać skan ww. zgód do Sekretariatu Programu na adres: szkolazklasa@ceo.org.pl. „Zgoda na prowadzenie bloga” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu platformy blogowej CEO i jest dostępna na Platformie blogów: blogiceo.nq.pl oraz w materiałach dla nauczycieli na platformie internetowej Programu.

Poniżej prezentujemy poradniki dla nauczycieli, którzy opiekują się blogami:

  1. Bloguj w Szkole z Klasą 2.0 – edycja 2015/2016
  2. Rady dla opiekunów blogów
  3. Przepis na dobry blog - wskazówki dla nauczycieli-opiekunów
  4. Indywidualnie, czy grupowo – jaki blog wybrać dla szkoły?

Komentowanie wyłączono.