GMINNY DZIEŃ SPORTU

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Dniu Sportu organizowanym w Zespole nr 4 w Małochwieju Dużym.  Cele imprezy to: popularyzacja sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, wdrażanie do sportowej walki, współzawodnictwa w grupie koleżeńskiej oraz przestrzegania zasad fair play.
Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: bieg na 60 m, turniej „czwórek siatkarskich” dziewcząt, turniej mini piłki nożnej chłopców.
Wyniki:
II miejsce w turnieju mini piłki nożnej
III miejsce w turnieju siatkarskim
IV miejsce w biegu na 60 m.

LAS – Międzyszkolny Turniej Rowerowy

13 maja 2014 roku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Krasnymstawie odbył się międzyszkolny powiatowy turniej rowerowy  w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych.
Organizatorem turnieju był Zespół nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.
Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pan Sławomir Niepogoda.  Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwał naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie podins. Janusz Pudźwa.
W turnieju wystartowały 4 drużyny: szkoła podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, szkoła podstawowa nr 4 w Krasnymstawie, szkoła podstawowa w Siedliskach Drugich oraz szkoła podstawowa w Surhowie.
Uczniowie rozwiązywali test teoretyczny składający się z 20 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym oraz 10 pytań z krzyżówek, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym.
Następnie uczniowie mieli do pokonania tor przeszkód składający się z dziewięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, pochylnia, slalom z ograniczeniem, łezka, zatrzymanie w miejscu.
Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w określonym czasie 5 minut, które nadzorował  ratownik medyczny – Michał Olszewski.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.
Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się szkoła podstawowa nr 4 w Krasnymstawie w składzie: Kinga Pintal, Aleksandera Kowalczyk, Maciej Kowalczyk, Patryk Kostrzewski (opiekun Marian Tymicki),  II miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Patryk Niećko, Daniel Piętal, Wiktoria Siembiga, Klaudia Sadlak (opiekun Paweł Haładyj), III miejsce zajęła szkoła podstawowa w Siedliskach Drugich w składzie: Julia Pitucha, Patryk Lipa, Karol Parka, Dominika Dębczuk (opiekun Kamil Siwczyński), IV miejsce zajęła szkoła podstawowa w Surhowie w składzie: Michał Wójcik, Aleksandra Lisiecka, Kinga Malec, Weronika Kaczor (opiekun Grzegorz Małek).
Najlepszym zawodnikiem turnieju z zostali Patryk Niećko i Daniel Piętal z Zespołu nr 3 w Krasnymstawie.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe ufundowane przez UKS „Trójka” Krasnystaw, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Urząd Miasta Krasnegostawu, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, które wręczali pani Danuta Bąk dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie, pan Sławomir Kozioł dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, pan Tomasz Żerebiec kierownik Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Krasnymstawie.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali jogurty i serki, których sponsorem była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

XXV Krasnostawskie Biegi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, którzy podczas debaty zaproponowali udział w biegach, nauczyciel wychowania fizycznego zorganizował wyjście na XXV Krasnostawskie Biegi dla chętnych uczniów.
Celem imprezy było:
- wyłonienie najlepszych zawodników i szkół na poszczególnych dystansach i kategoriach wiekowych,
- uczczenie rocznicy Konstytucji 3-go Maja,
- promocja miasta,
- popularyzacja biegów jako najbardziej dostępnej formy rekreacji ruchowej.
Szkołę podstawową nr 3 w Krasnymstawie reprezentowało 20 uczniów z klas I-III oraz IV-VI, którzy rywalizowali na dystansie 600 m. W klasyfikacji zespołowej zajęliśmy V miejsce, a indywidualnie: IV miejsce Alicja Kulczyńska, V miejsce Mikołaj Urbański.

 

W-F na macie zapaśniczej

Kolejnym zadaniem zrealizowanym poza szkołą była lekcja gimnastyki z elementami zapasów. Lekcja odbyła się na macie zapaśniczej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krasnymstawie dla klas IV-V szkoły podstawowej.
Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania uczniów z bezpiecznym korzystaniem z maty zapaśniczej, następnie nauczyciel przeprowadził rozgrzewkę ogólnorozwojową, kolejnym etapem były zabawy z elementami mocowania, siłowania oraz rywalizacji w parach.

Zajęcia na hali sportowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej mieli okazję pograć w koszykówkę i piłkę nożną na hali sportowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Krasnymstawie.

ZAJĘCIA NA STADIONIE MIEJSKIM

Dodatkowym zadaniem do realizacji w naszej szkole są lekcje poza szkołą. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych uczniów, została zorganizowana lekcja wychowania fizycznego na stadionie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krasnymstawie dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Tematem zajęć było przygotowanie uczniów do biegu na dystansie 600 m. Nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadził rozgrzewkę, zapoznał uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń na stadionie oraz w terenie. Uczniowie przystąpili do biegu rozkładając i dostosowując siły do swoich możliwości fizycznych.

Szkolny Okrągły Stół

W czwartek 3 kwietnia 2014 r. w sali informatycznej odbyła się ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole pod nazwą „Szkolny Okrągły Stół”. Wcześniej na lekcjach w-fu uczniowie zostali zapoznani z założeniami programu, przeprowadzono debaty wewnątrz-klasowe, gdzie uczniowie dyskutowali nad tym czego nie lubią i co chcieliby zmienić.
Nauczyciele przygotowujący debatę postanowili, że wezmą w niej udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VI. W debacie udział wzięli: Paweł Haładyj – nauczyciel wychowania fizycznego, Krzysztof Błaszczak – nauczyciel przyrody, Edyta Pieróg oraz wszyscy obecni w szkole uczniowie szkoły podstawowej (około 40 uczniów).
Debatę otworzył szkolny koordynator programu „WF z klasą”  pan Paweł Haładyj, który przypomniał, że jej celem jest rozmowa o udoskonaleniu zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole, a także wspólne zdecydowanie, jaka aktywność (zadanie do wyboru) będzie realizowane w szkole.
Główne pytania, jakie zostały postawione  uczestnikom to:
-  co konkretnie chcemy poprawić ?
-  co możemy zrobić, aby było lepiej ?
-  jakiego wsparcia potrzebujemy ?
-  co można zrobić własnymi siłami ?
-  co potrzebne jest z zewnątrz ?
Uczestnicy podzieleni na zespoły zastanawiali się, jak w szkole do tej pory były prowadzone lekcje, co było wartościowe , a nad czym trzeba jeszcze popracować. Następnie uczniowie zaznaczali na tablicy „plusy” i „minusy” zajęć wychowania fizycznego. Po stronie „+” uczniowie zaznaczyli: dużo gier zespołowych, ciekawe zajęcia z gimnastyki, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na halę sportową, po stronie „-” zbyt długie rozgrzewki, brak sali gimnastycznej przy szkole, brak boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej, łączone zajęcia w-fu z inną klasą, brak sprzętu sportowego.
Wszystkie wnioski zostały zebrane i zapisane przez sekretarza debaty, którym był Jakub Gadomski.
Rzecznicy zespołów przedstawili na forum propozycje udoskonalenia zajęć wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę aktualne możliwości szkoły:
- więcej zajęć poza szkołą,
- sporty walki,
- zajęcia na siłowni,
- biegi przełajowe, atletyka terenowa i lekkoatletyka,
- rajdy rowerowe,
- więcej turniejów w piłkę nożną,
- gra w tenisa stołowego,
- zajęcia na pływalni.
Wspólnie podjęliśmy decyzję, że dodatkowym zadaniem do realizacji będą lekcje poza szkołą.

 

 

Turniej „Z podwórka na stadion”

W dniu 13 marca 2014 r. uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Krasnymstawie brali udział w eliminacjach miejskich XIV edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Szkołę reprezentowali chłopcy z klas I – III zajmując III miejsce oraz chłopcy z klas IV-V, którzy zajęli IV miejsce.
Głównym celem turnieju było zaprezentowanie swoich umiejętności przed rówieśnikami, integracja młodzieży z różnych szkół, pokazanie uczniom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie zasad Fair Play i odpowiedniego zachowania.
Pomimo młodego wieku i braku doświadczenia na piłkarskim boisku wielu zawodników z naszej szkoły zaprezentowało bardzo wysokie umiejętności.