Konferencja podsumowująca projekt – Warszawa 17-18.01.2014

17 i 18 stycznia 2014, odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt Paczki Solidarności. Uczniowie naszej szkoły (Tomasz Augustis, Maksymilian Bulczak, Marcin Wilk i Leonrad Zacharski) byli jedynymi uczestnikami ze szkoły podstawowej. Pozostałe kilkanaście szkół uczestniczących w projekcie to gimnazja, technika i licea. Tym bardziej należą się naszym uczniom ogromne gratulacje za godne reprezentowanie zespołu projektowego.

Podczas dwóch dni spędzonych w Warszawie, uczniowie wzięli udział w warsztatach integracyjnych i ewaluacyjnych, podczas których dzielili się opowieściami o swoim projekcie. Przedstawiali pomysły na prezentację zdobytego materiału, wyciągali wnioski z przeprowadzonych działań.

W Muzeum Techniki, 18 stycznia, odbyła się konferencja podsumowująca program. Prowadziła ją Anna Mirska – Czerwińska – szefowa działu programów „Kultura i Media” CEO. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Pan Joachim Bleicker – minister pełnomocny z ambasady Niemiec, Cornelius Ochman – dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, Paweł Morsa – dyrektor zarządzający z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Joanna Gwiazdecka – dyrektor Fundacji im. Róży Luksemburg, Barbara Cöllen – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Niemczech, Maria Jarmoszuk – dokumentalistka i producentka oraz Alicja Pacewicz – wiceprezes CEO.

Punktem kulminacyjnym konferencji były targi projektów podczas których uczestnicy musieli zaaranżować atrakcyjne stoiska prezentujące ich projekt. Następnie odbyły się rozmowy z ekspertami, którzy oglądali zgromadzony materiał, dopytywali o szczegóły.

Ostatnim punktem sobotniego spotkania było rozdanie dyplomów i możliwość zwiedzania Muzeum Techniki.