Wywiady – postęp prac.

Do tej pory udało się nam zebrać wiele informacji, dokumentów dotyczących naszych świadków. Przeprowadziliśmy wywiady i obecnie zajmujemy się transkrypcjami.

Myślimy o tym, jak ciekawie zaprezentować wyniki naszej pracy społeczności szkolnej. Chłopcy chcą przeprowadzić grę , w której uczniowie całej szkoły będą poszukiwać ukrytych zadań dotyczących ich świadka i rozwiązywać je. Dla zwycięskiej klasy przewidziane są nagrody

Z nagranych wywiadów i zebranych materiałów będziemy montować filmiki.

SP82

 

Wywiad z p.J.Uszlińską, z 16.04.2014 (o Piotrze Krysiuku)

zdj1Grupa III- „Piotr Krysiuk i jego droga do niepodległości”

Uczennice realizujące projekt: Jabłońska Zofia, Siciarek Maja, Zacharska Marianna

Naszym świadkiem jest pani Justyna Uszlińska (nasza wychowawczyni i nauczycielka języka angielskiego), która opowiada o swoim nieżyjącym już dziadku Piotrze Krysiuku.

Pan Piotr w 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej i aktywnie działał w partyzantce. Po zakończeniu II wojny światowej, dla dziadka pani Justyna zaczęła się druga wojna – wojna Polaków z Polakami. Pan Piotr został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i skazany na 8 lat więzienia we Wronkach.

Z wywiadu dowiadujemy się w jaki sposób transportowano więźniów, w jak nieludzkich warunkach więźniowie byli przetrzymywani, jak wyglądały przesłuchania podejrzanych.

Dziadek pani Justyny dzielił się swoimi wspomnieniami z rodziną i udzielił również wywiadu dla lokalnej gazety, w miejscowości, w której mieszkał.

Pomimo takich przeżyć dożył 89 lat.

nota_biograficznazwolnienie_z_wiezienia

 

Wywiad z 13.03.2014 (pan Józef Dybowski o Władysławie Dybowskim)

DSCF0092Grupa I- „ Stracona młodość- wspomnienia z obozu w Potulicach”

Uczennice realizujące projekt: Wiktoria Dybowska, Weronika Szulc, Zuzanna Zygmańska, Klaudia Banaszek.

Naszym świadkiem jest Pan Józef Dybowski , który opowiada o swoim ojcu Władysławie (obecnie mającym 88 lat- niestety zły stan zdrowia nie pozwolił na osobistą relację ) wywiezionym wraz z całą rodziną( rodzice, dziadkowie i dziesięcioro dzieci) do obozu w Potulicach. Wywiezienie do obozu było skutkiem odmowy podpisania volkslisty. Pan Władysław spędził tam 3,5 roku. Tak jak większość więźniów wykorzystywany był do prac rolnych na pobliskich folwarkach. Chociaż był nastolatkiem musiał wykonywać wszystkie ciężkie prace jak dorosły mężczyzna. Więźniowie pracowali w gospodarstwach przez całe dnie , na noc przywożeni byli do obozu. Z relacji pana Dybowskiego dowiedzieliśmy się dlaczego doszło do aresztowania, jak ono wyglądało , w jakich warunkach żyli więźniowie, jakie było wyżywienie, jak wyglądała niewolnicza praca. Na szczęście cała rodzina przeżyła obóz. Pan Władysław opowiadał swoje wojenne przeżycia dzieciom i wnukom, ale nigdy nie chciał pojechać i zobaczyć miejsc , gdzie „stracił” część swojej młodości.

DSCF0089

 

Wywiad z 10.03.2014 (pan Andrzej Kopeć)

zdj2Grupa II – „Solidarność- czułem się wtedy potrzebny”

Uczniowie realizujący projekt : Maksymilian Bulczak, Marcin Wilk, Leonard Zacharski, Tomasz Augustis.

Naszym świadkiem historii jest Pan Andrzej Kopeć, który opowiedział nam o swojej działalności w „Solidarności”. Pan Kopeć był pracownikiem Politechniki Gdańskiej, gdzie aktywnie tworzył struktury Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Aktywnie działał również w podziemiu , kiedy ogłoszono stan wojenny. Między innymi zajmował się udzielaniem pomocy działaczom „Solidarności”, którzy musieli ukrywać się.( nawiązywanie kontaktów, szukanie mieszkań). Poznaliśmy wiele interesujących szczegółów i niesamowitych historii dotyczących podziemnej „Solidarności” Szczególnie rozbawiła nas historia Pana Eugeniusza Szumiejko, który uciekał z 8 piętra po piorunochronie przed funkcjonariuszami SB, czy też upozorowane porwanie Lecha Wałęsy.

PanKopec

 

Pan Piotr Krysiuk

PiotrK

Piotr Krysiuk urodził się 08.06.1922r. w Starożyńcach, gmina Lipsk, powiat Augustów (zmarł 07.03.2011r. w Olecku).

Pan Piotr jako młody chłopak wstąpił w 1943 roku do Armii Krajowej.

Po wojnie, w 1946 roku, został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w więzieniu.

Po wyjściu z więzienia, w 1950 roku, przyjechał do Olecka i podjął naukę w szkole zawodowej. Po ukończeniu szkoły pracował jako intendent w internacie, kierownik gospodarczy a następnie referent administracyjno – gospodarczy. Ukończył w międzyczasie liceum i zdał maturę.

W roku 1950 poznał swoją przyszłą małżonkę – Mariannę Talmon. W 1952 roku na świat przyszła ich córka Jadwiga, w 1954 roku, syn Edward. W trakcie swego życia, trzy razy został dziadkiem oraz doczekał przyjścia na świat prawnuczki.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, został przyjęty do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika WP.

Odznaczenia pana Piotra: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka ZNP.

2014-03-12 16.10.22

Pan Andrzej Kopeć

Pan Andrzej Kopeć urodził się 25.04.1942r. w Wilnie. W 1965r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej jako mgr inż. elektronik. Udzielał się w Komitecie Założycielskim Solidarności na PG, współpracował z podziemiem Solidarności, a także był członkiem Komisji Charytatywnej przy kościele Św. Brygidy (do końca stanu wojennego). Na Politechnice Gdańskiej pracował do 1989r., później pełnił funkcje managerskie w przemyśle i handlu. Od 2007r. jest na emeryturze, a obecnie zajmuje się tłumaczeniem tekstów technicznych z j. angielskiego.PanKopec

Opowiem co o wolnej Polsce 2013/2014

zdj2

W bieżącym roku szkolnym, w projekcie bierze udział 9 uczniów klasy V i VI.

Uczniowie są podzieleni na 3 grupy projektowe, które wspomagają panie: Jaszewska Teresa, Przewłócka Anna i Uszlińska Justyna.

Nasi świadkowie, z którymi przeprowadzimy wywiady to:

  • pan Kopeć Andrzej – który opowie nam o swojej działalności w „Solidarności”
  • pan Dybowski Józef – podzieli się z nami informacjami o swoim ojcu osadzonym w czasie wojny w obozie pracy i pracy wychowawczej w Potulicach koło Nakła. Znalazł się on tam z rodzicami, którzy odmówili podpisania volkslisty (pan Dybowski to dziadek Wiktorii z klasy V).
  • pan Krysiuk Piotr – nieżyjący już działacz AK, o którym opowie nam nasza pani (pan Krysiuk to dziadek p. Uszlińskiej).

zdj1