WF w Szkole przy Malborskiej

Blog programu "WF z klasą"

Sportowy Okrągły Stół w Szkole Podstawowej im. bł. C. Borzęckiej przy ul. Malborskiej w Krakowie

 

Sportowy Okrągły Stół w naszej szkole został zaplanowany i zorganizowany przez Panią Dyrektor Katarzynę Cieciurę oraz koordynatora programu – nauczyciela wychowania fizycznego Barbarę Siemieńską.

Forma i przebieg debaty została wcześniej ustalona z wszystkimi nauczycielami.

Tydzień przed zaplanowaną debatą na lekcji wychowania fizycznego uczniowie z nauczycielem rozmawiali na temat programu „WF z klasą” oraz zostali przygotowani do Sportowego Okrągłego Stołu.

Debata szkolna odbyła się 2.10.2013r o godz. 9.50 na dużej sali gimnastycznej. Wzięło w niej udział 110 uczniów, 7 nauczycieli, Pani Dyrektor oraz Pani Sekretarka szkoły (pełnia rolę sekretarza spotkania).

Sportowy Okrągły Stół prowadzony był przez koordynatora programu- nauczycielkę wychowania fizycznego.

Przed rozpoczęciem debaty zorganizowaliśmy wspólną gimnastykę.

Debata przyjęła formę dyskusji plenerowej. Uczniowie z danej klasy wyznaczyli jedną osobę- protokolanta, który nadzorował wypełnianie ankiety. Następnie przedstawiciele danej klasy wyznaczyli jedną osobę, która odczytywała odpowiedzi.

Jeden z uczniów notował wszystkie odpowiedzi na tablicy. Po każdym pytaniu nastąpiło wspólne podsumowanie.

Pierwsze pytanie brzmiało: Co najbardziej podoba Wam się na lekcji wychowania fizycznego? Odpowiedzi były podobne, w większości uczniom podobają się gry i zabawy zespołowe oraz różne formy berków. Padła również odpowiedź, że najbardziej podoba się uczniom Pani nauczycielka.

Drugie pytanie dotyczyło tego co się uczniom nie podoba na lekcji wf. Uczniowie stwierdzili, że nie lubią przebierać się na wf i siedzieć po turecku w ciszy za złe zachowanie. Tylko jednemu uczniowi z całej szkoły lekcje wf nie podobają się w ogóle.

Trzecie pytanie brzmiało: Czy uważacie, że zajęcia wf są ciekawe? Każda klasa stwierdziła, że tak, bo są fajne zabawy, można oderwać się od nauki oraz zajęcia są prowadzone ciekawie, „Pani wymyśla super konkurencje”.

Czwarte pytanie dotyczyło trudności jakie uczniowie mają na lekcji wf. W większości uczniowie przyznali, że mają trudności z gimnastyką (przewroty, ćw. rozciągające).

Piąte pytanie brzmiało: Co chcielibyście zmienić (poprawić) w zajęciach wychowania fizycznego? Uczniowie zgodnie powiedzieli, że chcieliby więcej zajęć na dużej sali gimnastycznej, dłuższe lekcje oraz więcej gier zespołowych.

Szóste pytanie dotyczyło zmian jakie chcieliby uczniowie na lekcji? Ogólnie uczniowie chcą więcej zabaw. Jeden z uczniów chciałby, aby sala gimnastyczna była jeszcze większa.

Siódme pytanie brzmiało: Jakie zajęcia (sportowe) dodatkowe chcielibyście, aby były w naszej szkole? Odpowiedzi były różne od gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki do rolkarstwa, kółka rowerowego czy karate.

Ósme pytanie dotyczyło tego czy uczniowie chodziliby na zajęcia wychowania fizycznego, gdyby one nie były obowiązkowe. Prawie wszyscy stwierdzili, że tak, bo zajęcia są fajne. Tylko jeden uczeń z całej szkoły nie chciałby uczęszczać na lekcje wychowania fizycznego.

Ostatnie pytanie brzmiało: Ile godzin wychowania fizycznego chcielibyście mieć w tygodniu? Tu było miłe zaskoczenie, bo wszyscy uczniowie stwierdzili, że wf powinien być codziennie, nawet po dwie godziny.

Sportowy Okrągły Stół w naszej szkole przebiegł szybko, sprawnie i w miłej atmosferze. Nasi uczniowie bardzo lubią sport. Możemy się pochwalić, że nie ma u nas żadnego ucznia, który byłby zwolniony na rok z lekcji wychowania fizycznego.

Wspólnie z Panią Dyrektor postanowiliśmy, że nasza szkoła w tym roku szkolnym zrealizuje takie zadania jak organizacja zajęć dodatkowych z: gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki z elem. gimn. artystycznej, szkolne kółko sportowe, gdzie uczniowie będą mieli okazje poznawać nowe gry zespołowe, taniec ludowy oraz kółko turystyczne. Dodatkowo w klasie IV wprowadzimy system samooceny i samokontroli.

Wnioski do dalszej pracy to w dalszym ciągu prowadzić zajęcia w miłej i życzliwej atmosferze, brać pod uwagę potrzeb uczniów. Mobilizować i zachęcać ich do zdrowego trybu życia oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Jako szkoła jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów względem zajęć wychowania fizycznego.

No Comments »

 • Program

 • Szkoła

  • Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie, Kraków
  • Nauczyciel
 • Odwiedziny

  • Stronę odwiedzono: 8573 razy
 • Lista blogów użytkownika

 • Komentarze

 • Wyszukiwarka

 • Informuj o wpisach


 • css.php