Festiwal Szkoły z Klasą

Do festiwalu szkoły z klasą przygotowywaliśmy się z miesięcznym wyprzedzeniem. Pierwszym krokiem było spotkanie koordynatora programu z nauczycielami w celu omówienia harmonogramu uroczystości, podziału obowiązków i zaangażowania uczniów w poszczególne zadania. Po opracowaniu wstępnego planu oraz ustaleniu daty festiwalu przystąpiliśmy do działania. To był miesiąc intensywnej pracy, ale niosącej wiele satysfakcji i refleksji na temat dotychczasowej działalności. W przygotowania włączyła się cała społeczność szkolna, co bardzo nas – osoby nadzorujące – bardzo cieszyło i dopingowało do pracy. Patrząc na przygotowania i zorganizowaną pracę poszczególnych grup można bez wątpienie przyznać, że nasze grono i nasi uczniowie mają klasę, jak przystało na szkołę ubiegającą się o certyfikat Szkoły z Klasą!    Wspólnie ustaliliśmy, że:                                                                                                        - po pierwsze, będzie to sobota, dzień dla większości wolny od pracy, dzięki czemu będzie nas mogła zaszczycić swą obecnością większa liczba mieszkańców naszej miejscowości,                                                                                                                          - po drugie, festiwal będzie połączony z rodzinnym festynem oferującym dodatkowe atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki czemu przyciągniemy szerokie grono publiczności.                                                                                                                       Gdy już wszystko było ustalone, dostarczyliśmy zaproszenia, rozpowszechniliśmy datę i program uroczystości poprzez zamieszczenie plakatów w naszej miejscowości i okolicach.                                                                                                                                I w końcu nadszedł ten dzień –21 maja – dzień Szkolnego Festiwalu. Rozpoczął się on o godzinie 16.00. Pierwsza część odbyła się w budynku szkolnym, druga część przewidziana była na boisku i placu szkolnym. Liczba gości przerosła nasze oczekiwania. Przybyli zaproszeni goście w osobie Burmistrza, przedstawicieli gminy, przedstawicieli Rady Rodziców, sponsorów i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą. Poza tym na tę uroczystość przybyło wiele dzieci, które jeszcze nie chodzą do naszej placówki lub już opuściły mury naszej szkoły, wiele rodziców oraz mieszkańców naszej miejscowości i okolic.                                                                                           Uroczystość rozpoczęły występy naszych uczniów na dolnym korytarzu: przedstawienie koła artystycznego pt. „Jaś i Małgosia”, piosenki w wykonaniu każdej z klas, taniec uczniów klas młodszych i klas starszych.                                                               Następnie zaprosiliśmy wszystkich na górny korytarz, gdzie ustawione zostały sztalugi informacyjne dotyczące całorocznej pracy w programie Szkoła z Klasą, wystawki prac uczniów oraz zdjęcia z wszystkich wydarzeń, a także  laptopy z filmami ważniejszych uroczystości. W centralnej części korytarza stanął ekran projekcyjny. Robiło wrażenie! Prawdziwa szkoła z klasą! Wytypowani uczniowie i nauczyciele oprowadzali gości po szkolnym „blogu” przeniesionym na szkolny korytarz. Kierunek trasy „wirtualnego” spaceru został oznaczony komputerowymi kursorami w kształcie łapek i strzałek, co miało ułatwić spacerowiczom wędrówkę po naszym „blogu”.                                 Chcieliśmy się pochwalić wszystkim, co udało nam się osiągnąć i zrobić w ciągu całego roku, ale przede wszystkim skupiliśmy się na II semestrze. W tym okresie realizowaliśmy ścieżkę Uczymy innych. Prezentacja rozpoczęła się od relacji uczniów klasy II, którzy opowiedzieli o lekcji, podczas której to oni uczyli młodszych kolegów i koleżanki z klasy I Jak dbać o zęby? Ciekawym elementem lekcji były wykonywane doświadczenia, co można było obejrzeć na zamieszczonych fotografiach. Następnie uczniowie klasy III opowiedzieli o lekcji, której tematem było Poznanie kontynentów na Ziemi, do której przygotowywali się samodzielnie, prowadzili jej fragmenty, stosując urządzenia TIK. Szóstoklasiści pochwalili się słownikami wykonanymi samodzielnie, które prezentowali podczas lekcji języka polskiego Słownikowe A…B…C…. Odbiorcami zajęć, przygotowywanych przez samych uczniów, byli koledzy  i koleżanki z klasy. Zadaniem prowadzących zajęcia było zaprezentowanie wylosowanego rodzaju słownika. Inną lekcją prowadzoną przez szóstoklasistów w ramach ścieżki „Uczymy innych” był projekt Bryłolandia. W ramach podsumowania działu o bryłach wykonali oni różnego kształtu, różnej wielkości i różnego koloru bryły, które stanowiły elementy budowlane dla wielu obiektów zbudowanych w ich miasteczku. Makietę owego miasta zwanego Bryłolandią zaprezentowali najpierw uczniom klasy piątej podczas jednej z przeprowadzonej lekcji,    a potem rodzicom i wszystkim zebranym osobom podczas festiwalu. Uczniowie klasy piątej pochwalili się prowadzeniem lekcji języka angielskiego i podzielili wrażeniami           z drugiej strony biurka. Na jednej z nich urządzili „klasową restaurację”, w której gościli inni nauczyciele oraz pani dyrektor. Opowiedzieli także o  lekcji, na której prezentowali swoje ulubione gry komputerowe. Tak! To prawda! Podczas zajęć na ławkach mieli tablety zamiast zeszytów. Na komendę Let’s play a game!” uruchomili swoje ulubione gry. Oczywiście zajęcia nie polegały tylko na graniu, ale przede wszystkim na głośnym czytaniu, wykonywaniu i objaśnianiu poleceń i instrukcji podawanych w grach w języku angielskim. Lekcja okazała się zabawą nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczyciela. Niestety 45 minut szybko minęło i ostatnią komendą był dzwonek, który oznaczał „Game is over”.                                                                          Ważnym punktem podczas oprowadzania gości po naszym szkolnym blogu było zaprezentowanie przez koordynatora programu Kodeksu 2.0 wypracowanego wspólnie  z uczniami. Zebrani mogli obejrzeć plakaty i rysunki poszczególnych klas ilustrujących bezpieczne korzystanie z urządzeń TIK oraz zapoznać się z Kodeksem 2.0 wyeksponowanym na dużym plakacie.                                                                      Podczas prezentacji nauczyciel odpowiedzialny za to zadanie zaprezentował wycieczkę opracowaną w ramach akcji Tour de Blogi. Wycieczka wyświetlona na ekranie projekcyjnym opracowana została dla uczniów ze szkoły podstawowej z Piasku               w województwie śląskim. Następnie nauczyciel prowadzący „zabrał” publiczność na wycieczkę do Puszczykowa w woj. wielkopolskim, na którą zaprosili nas uczniowie tamtejszej szkoły.                                                                                                                 Na koniec uczniowie klasy IV zaprezentowali zdjęcia oraz opowiedzieli o godzinie wychowawczej przeprowadzonej tuż przed festiwalem dla uczniów klas IV-VI, której tematem było Jestem OK, kibicuję fair play!” Ponieważ zbliżają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, której fanami jest większość uczniów naszej szkoły, temat ten wydał się odpowiedni i na czasie. Dzień wcześniej wychowawcy poprosili uczniów o przyniesienie posiadanych akcesoriów swoich ulubionych klubów: koszulek, szalików, łapek, albumów ulubionych sportowców itp. Celem zajęć było promowanie idei kibicowania fair play podczas imprez sportowych. Uczniowie obejrzeli na tablicy multimedialnej filmik z meczu, prezentowali swoich ulubionych piłkarzy, opowiadali o swoich doświadczeniach podczas meczów i o kulturalnym kibicowaniu. Zajęcia te były kolejnym krokiem przygotowującym nas do Szkolnego Festiwalu. Uczniowie zarażeni duchem sportu układali hasła i przyśpiewki, które planowali wykrzykiwać tego dnia podczas rozgrywek sportowych. By doping był silniejszy, pomysłem uczniów było nauczenie wymyślonych przez siebie haseł zebranych gości. Okazało się, że to był doskonały pomysł. Gdy nadszedł czas na konkurencje sportowe, szeroka publiczność głośno kibicowała wybranym przez siebie drużynom. To faktycznie działało krzepiąco na zawodników. Kibice pokazali klasę! 

Elementy związane bezpośrednio ze Szkolnym festiwalem przeplatały się                         z poszczególnymi punktami festynu rodzinnego, które podyktowane były realizowaną przez nas ścieżką Uczymy innych”. Do dodatkowych atrakcji należał więc pokaz tańca, po którym nastąpiła nauka kroków i układów choreograficznych. W tę część zaangażowało się dużo dzieci i młodzieży, zwłaszcza części żeńskiej. Kolejnym punktem było karaoke. Na ekranie monitora pokazywał się tekst wybranych piosenek, a z głośników płynęły dźwięki podkładów muzycznych. I tu nie brakowało chętnych. Tym razem w zabawę zaangażowali się także dorośli. Mikrofon przechodził z rąk do rąk, a po placu szkolnym rozbrzmiewały znane utwory muzyczne śpiewane przez uczestników dzisiejszej imprezy. Tak połączyliśmy przyjemne z pożytecznym – przyjemność śpiewania i prezentowania talentów wokalnych przy nauce wykorzystania TIK. Przebieg wydarzenia rejestrowało dwóch nauczycieli: koordynator programu oraz wytypowany nauczyciel. Cała uroczystość została nagrana oraz sfotografowana. Zdjęcia zamieszczamy poniżej.

Kilka dni po festiwalu koordynator programu zorganizował spotkanie podsumowujące sam festiwal oraz całoroczne uczestnictwo w programie. Mając przed sobą cały dorobek tegorocznej pracy czujemy się dumni, że udało nam się tak wiele osiągnąć, wnieść wiele ciekawych rozwiązań w funkcjonowanie szkoły, nauczanie, samorządność oraz zarządzanie. Na uwagę zasługuje wdrożenie wniosku z podsumowania I semestru,          a mianowicie wprowadzenie debat uczniowskich jako kluczowego punktu podczas spotkań międzyklasowych, posiedzeń Samorządu Uczniowskiego czy zajęć przedmiotowych.                                                                                                         Pomysły realizowane w ramach programu czerpaliśmy z zasobników Szkoły z Klasą 2.0, ale wiele z nich rodziły się same. Uważamy, że każde podjęte przedsięwzięcie można uznać za udane, ale największymi osiągnięciami są przyznane odznaki: pierwsza odznaka za zaliczenie I semestru, II odznaka za udział w akcji Tour de Blogi. Na uwagę zasługuje tutaj także utworzony Kodeks 2.0.                                                               Niestety jest także kilka pomysłów, które nie zostały zrealizowane, bądź to z przyczyn technicznych, bądź ograniczonego czasu. Widząc ochoczą pracę uczniów podczas stosowania urządzeń TIK szukaliśmy inspiracji na wdrażanie nowinek technologicznych. Jedną z nich był zamiar utworzenia foniksów – ożywionych komiksów. Jednak jak każda nowość, budził  on obawy u nas nauczycieli i wymagał specjalnej organizacji  i naszego przygotowania, na co zabrakło czasu w natłoku innych obowiązków. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy projekt „Design Thinking”. W tym roku chcieliśmy pójść       o krok dalej i połączyć tę metodę z kolejną  „Visual Thinking”. I tym razem napotkaliśmy na ograniczenia czasowe.                                                                                                     Jakie wnioski nasunęły się w obliczu podsumowania działań szkoły oraz wspólnej oceny ich realizacji? Kolejny raz nasunęła nam się refleksja, że dzieci posiadają nieskończone pokłady kreatywności i chęci do działania. Trzeba im tylko dać więcej swobody działania,  a oni udowodnią nam, na co ich stać.                                                      Co uznałyśmy za winowajcę naszych niezrealizowanych pomysłów? Czas, a właściwie jego brak. Nasza szkoła obfituje w wiele wydarzeń, uroczystości, wyjazdów. Bierzemy udział w wielu projektach i programach. Podejmując się konkretnych zadań chcemy je przeprowadzić solidnie i z efektem, co kosztuje wiele czasu i energii. Jak więc usprawnić naszą pracę? Uznałyśmy wspólnie, że w przyszłym roku szkolnym nasz plan działań musi być dobrze przemyślany i opracowany nie tylko na tle samego programu, ale biorąc pod uwagę inne przedsięwzięcia. Z pewnością wiele z nich można połączyć, doświadczenia z jednego wykorzystać w kolejnym, kolejne wzbogacić elementami            z poprzedniego. W ten sposób powinniśmy zaoszczędzić czas i siły i przeznaczyć je na dodatkowe zadania. Oto nasz plan na przyszły rok:                                                               - kontynuacja debat uczniowskich                                                                                           – nieskończonych pokładów pomysłów i inspiracji,                                                               - wdrożenie projektu „Visual Thinking”,                                                                                   - utworzenie foniksów uczniowskich,                                                                                     - stosowanie urządzeń TIK w każdej dziedzinie działalności szkolnej,                                 - organizacja większej ilości spotkań z udziałem rodziców.                                        Jeśli chodzi o sam festiwal, uznałyśmy go za kolejne nasze osiągnięcie w programie. W przyszłym roku jedyne zmiany będą wynikać z wyboru innych ścieżek i realizacji innych zadań.                                                                                                              W spotkaniu podsumowującym brała także udział pani dyrektor, która przedstawiła stopień realizacji swojego zadania w programie, a był nim Spacer edukacyjny TIK”. Opracowany harmonogram „spacerów” po szkole, podczas których podziwiała wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej, przebiegał pomyślnie. Pani dyrektor spacerowała po wielu klasach, a tematyka spacerów była różnorodna. Wspólną cechą wszystkich jej wypraw było obserwowanie wykorzystywania podczas zajęć urządzeń TIK. Uczniowie i nauczyciele korzystali więc z pracowni komputerowej, z tablicy multimedialnej, projektora, Internetu, programów edukacyjnych, filmów, projekcji, programów komputerowych, drobnych urządzeń telekomunikacyjnych, a nawet gier komputerowych. Pani dyrektor wyraziła swoje uznanie dla pomysłowych zajęć i zdradziła nam, że czekała z niecierpliwością na kolejny spacer. To były pouczające wyprawy,           w końcu  podróże kształcą. TIK-owe spacery tak przypadły jej do gustu, że chętnie będzie je kontynuować w przyszłym roku szkolnym zwłaszcza, że w planach jest wdrożenie nowych pomysłów zastosowań TIK.                                                                  Na koniec zaprezentowała nam TIK-ową mapę swoich „spacerów” przedstawiającą cel, temat i grupę uczniów oraz datę. To jest to! Już mamy pomysł na prezentację naszego dorobku podczas przyszłorocznego festiwalu – to będzie podróż po szkole z mapą          w ręku! Chętni przewodnicy z pewnością znajdą się pośród uczniów, włączymy jeszcze kilka zabaw, stoisk z pamiątkami, zwiedzanie, a może jeszcze poszukiwanie Skarbu        z Klasą?!

5 6 9 13 14 26 27 37 46 50 52 58 621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

szkolny blog

Mamy już piątek – ostatni dzień przed Szkolnym Festiwalem. Górny korytarz szkolny wypełnił się sztalugami informacyjnymi dotyczącymi całorocznej pracy w programie Szkoła z Klasą, wystawkami prac uczniów oraz zdjęciami z wszystkich wydarzeń,             a także  laptopy z filmami ważniejszych uroczystości. W centralnej części korytarza stanął ekran projekcyjny. Robi wrażenie! Prawdziwa szkoła z klasą! Zadania już zostały podzielone pomiędzy uczniów i nauczycieli, którzy będą oprowadzać gości po szkolnym „blogu” przeniesionym na szkolny korytarz. Kierunek trasy „wirtualnego” spaceru został oznaczony komputerowymi kursorami w kształcie łapek i strzałek, co ma ułatwić spacerowiczom wędrówkę po naszym „blogu”. To ostatnie chwile odliczania – został tylko jeden dzień!

Relację z przebiegu uroczystości zamieścimy wkrótce!

Zajęcia godziny wychowawczej dla klas IV-VI

19 maja uczniowie klas IV-VI mieli wspólne zajęcia godziny wychowawczej, której tematem było „Jestem OK, kibicuję fair play!” Ponieważ zbliżają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, której fanami jest większość uczniów naszej szkoły, temat ten wydał się odpowiedni i na czasie. Dzień wcześniej wychowawcy poprosili uczniów o przyniesienie posiadanych akcesoriów swoich ulubionych klubów: koszulek, szalików, łapek, albumów ulubionych sportowców itp. Celem zajęć było promowanie idei kibicowania fair play podczas imprez sportowych. Uczniowie obejrzeli na tablicy multimedialnej filmik z meczu, prezentowali swoich ulubionych piłkarzy, opowiadali o swoich doświadczeniach podczas meczów i o kulturalnym kibicowaniu. Zajęcia te były kolejnym krokiem przygotowującym nas do Szkolnego Festiwalu. Uczniowie zarażeni duchem sportu układali hasła i przyśpiewki, które będą wykrzykiwać podczas rozgrywek sportowych w sobotnie popołudnie. Kibicować będą także grupom wokalnym i tanecznym podczas występów, a potem podczas nauki śpiewania i tańca. Mamy zamiar uczyć innych uczestników festiwalu, i tych młodszych, i tych starszych. Będzie się działo!

Z niecierpliwością odliczamy czas – do tego wydarzenia zostało tylko dwa dni!

12  11 10 913 8 7 6 5 4 32 1

Przygotowania do Festiwalu Szkoły z Klasą

Już od tygodnia przygotowujemy się do szkolnego festiwalu podsumowującego nasze działania z całego roku szkolnego. Festiwal odbędzie się 21 maja 2016r.  Będzie to uroczystość o szerokim zasięgu mająca na celu nie tylko podsumowanie naszej całorocznej pracy, ale także integrację szkolnej i miejscowej społeczności oraz promocję szkoły. Poprzez prezentacje i omawianie realizowanych przez nas ścieżek w ramach programu chcemy włączyć wszystkich do wspólnej zabawy i wspólnej nauki, w końcu bardzo chętnie uczymy innych. Chcemy podzielić się naszymi osiągnięciami, dobrymi praktykami i doświadczeniami z korzystania z TIK. Festiwal ma się odbyć niebawem, więc już poczyniliśmy pierwsze kroki: opracowaliśmy harmonogram uroczystości, podzieliliśmy zadania, zaprosiliśmy gości, rozpowszechniliśmy datę i program uroczystości poprzez zamieszczenie plakatów w naszej miejscowości i okolicach. Mamy już przygotowane wystawy dorobku wspólnej pracy w programie Szkoły z Klasą. Obecnie trwają ostatnie próby i ostatnie przygotowania, które dostarczają nam wiele emocji, oczywiście tych pozytywnych. Od festiwalu dzielą nas tylko trzy dni – rozpoczynamy wielkie odliczanie!

Let’s play a game!

Uwaga uczniowie klasy piątej! Takiej lekcji jeszcze nie było! Co powiecie na gry komputerowe na zajęciach języka angielskiego? W związku z częstymi pytaniami               z waszej strony dotyczącymi poleceń i haseł pojawiających się w waszych grach             w języku angielskim postanowiłam, że jedną lekcję poświęcimy właśnie na to.

Let’s play a game!

6 maja uczniowie klasy piątej mieli możliwość zaprezentowania swoich gier na lekcji języka angielskiego. Wszyscy wyposażeni byli w tablety iPhony i smartphony. Oczywiście, bez zaskoczenia, uczniowie przynieśli znane i popularne wersje gier MINECRAFT, HAY DAY, MY TALKING ANGELA czy FUN RUN.  Zajęcia nie polegały tylko na graniu, ale przede wszystkim na głośnym czytaniu, wykonywaniu i objaśnianiu poleceń i instrukcji podawanych w grach w języku angielskim.

To była świetna zabawa! Zabawa połączona z pożytecznym, bowiem tak najlepiej można  uczyć się i przyswajać nowe informacje. Lekcja okazała się zabawą nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczyciela, który miał możliwość przenieść się na chwilę w świat gier. Niestety 45 minut szybko minęło i ostatnią komendą był dzwonek, który oznaczał „Game is over”.

Bryłolandia metodą projektu

Klasa VI zakończyła swój projekt.  Polegał on na zbudowaniu „Bryłolandii” z wcześniej zrobionych brył różnego: graniastosłupy, ostrosłupy, stożki i walce. Uczniowie w domu kleili bryły z przygotowanych wcześniej siatek. Następnie przynieśli do szkoły bryły i dwie lekcje matematyki tworzyliśmy wspólnie piękną makietę miasteczka, w którym pojawiły się sklepy, ulice, place zabaw, szkoła i wiele innych ciekawych budynków. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w wykonanie tak pięknej pracy. Cała szkoła podziwia naszą kolorową „Bryłolandię”. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zapraszamy na wycieczkę!

Hej! Z wielką przyjemnością bierzemy udział w akcji ,,Tour de blogi” . Zapoznaliśmy się  z oczekiwaniami uczniów z klasy V szkoły podstawowej w Piasku (woj. śląskie) dotyczącymi szkolnej wycieczki i na podstawie wpisu przygotowaliśmy taki oto plan:

Nasza szkoła znajduje się w Gorzędowie – wsi położonej w centralnej części województwa łódzkiego. Nie jest to duża miejscowość, ale można tu miło i ciekawie spędzić czas. Miejscem spotkania niech będzie nasza szkoła, która mieści się przy ulicy Józefa Adamowskiego. Chcielibyśmy pokazać Wam jej wnętrze i pochwalić się 100-letnią historią i tradycją!

z1Stąd wyruszymy na wycieczkę rowerową trasą wyznaczoną przez historyczne punkty Gorzędowa. Zobaczymy obiekty i miejsca wpisane na listę zabytków: kościół z XIX w., lamus z drugiej połowy XVIII w. i park krajobrazowy. Następnie nasza droga pobiegnie przez sosnowe lasy, przyrzeczne łąki, gdzie często można spotkać kierowców rajdowych.z2Trasa prowadzi na Górę Kamieńsk usypaną przez zwałowarki z wierzchniej warstwy ziemi przykrywającej pokłady węgla, największego w centralnej Polsce wzniesienia. Na górę można się dostać wyciągiem, skąd rozpościera się piękny widok na okolice, w tym odkrywkę kopalni KWB Bełchatów oraz największą w Europie elektrownię zasilaną węglem brunatnym.

z3z4Żądnych adrenaliny namawiamy na przejażdżkę torem saneczkowym – istna jada bez trzymanki!z5Na zakończenie można udać się na posiłek w tutejszej restauracji.

Następnie proponujemy wyjście do Solparku w sąsiedniej miejscowości – Kleszczowie. z6Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych oferujący boisko do piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej, boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, baseny oraz kręgielnię.z7

Odbywają się tutaj zajęcia ruchowe: aerobik, zumba, kick-boxing, aqua aerobik oraz zajęcia taneczne. Można także skorzystać z gier i spróbować swoich sił w cymbergaju, rzutkach czy piłkarzykach. Po aktywnym wypoczynku proponujemy wizytę w pizzerii oferującej przepyszną pizzę.z8 Na zakończenie dnia przewidujemy wizytę w gospodarstwie agroturystycznym w Napoleonowie, gdzie znajdują się stawy z ptactwem wodnym, hodowle króliczków i kurek oraz stajnie konne. Tutaj warto skorzystać z przejażdżki tramwajem konnym lub bryczką.

z10

z9

W razie deszczu możemy zamiast ogniska zaproponować wyjazd do kina Helios w Bełchatowie. Kino oferuje szeroki repertuar, na pewno będzie można wybrać ciekawy film na zakończenie tego dnia.

z11Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nasza miejscowość i okolice. Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia!

 

 

Wycieczka naszych marzeń

Witamy wszystkich blogerów i miłośników wycieczek! Jesteśmy uczniami klas IV -VI małej szkoły wiejskiej położonej w województwie łódzkim. Nasza grupa liczy 30 osób. Jesteśmy w wieku od 10 do 13 lat. Cieszymy się bardzo, że ruszyła akcja Tour de blogi. Uwielbiamy wycieczki, bo kto ich nie lubi?! Czas wolny od szkoły, możliwość zobaczenia nowych miejsc, spędzenia miło czasu…

Mieszkamy w małej miejscowości, gdzie nie ma dużych obiektów typu kino, hala sportowa, restauracje czy basen. Żeby móc z nich skorzystać, wybieramy się do  pobliskich miejscowości, gdzie takowych nie brakuje. Na co dzień mamy do czynienia z krajobrazem wiejskim, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Chętnie jeździmy w rejony oddalone od dużych miast, a  najchętniej w góry. Lubimy wędrówki po szlakach, ogniska, rajdy rowerowe. Większość z nas lubi sport, zwłaszcza grę w piłkę nożną lub w ping-ponga.

Będziemy bardzo radzi, jeśli któraś z blogujących szkół zorganizuje dla nas wycieczkę na łonie natury. Byłoby super, gdyby w na terenie punktu noclegowego znajdowało się miejsce do gry w piłkę nożną, siatkową czy tenisa stołowego. Czekamy na plan wyprawy.

Pozdrawiamy – uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie

Warsztaty „Wiosna, Wielkanoc”

W ramach akcji „Uczymy innych” odbyły się warsztaty plastyczne tematycznie związane z wiosną i Wielkanocą. Spotkanie odbyło się popołudniową porą. Przybyły na nie:  dzieci, rodzice, opiekunowie, starsze rodzeństwo i nauczyciele. W czasie warsztatów uczyliśmy się wzajemnie, jak robić różne dekoracje  związane ze Świętami Wielkanocnymi i nadchodzącą wiosną. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem. To, z czym nie mogli sobie poradzić dorośli, świetnie radziły sobie dzieci. Formy do wykonania niektórych dekoracji zostały opracowane metodami z wykorzystaniem TiK na zajęciach komputerowych. Zabawy było co nie miara.

Wszyscy lubimy takie spotkania.  W planach jeszcze akcja przed  Bożym Narodzeniem i zimą.

warsztaty1 warsztaty2 warsztaty3 warsztaty4 warsztaty5 warsztaty6 warsztaty7 warsztaty9 warsztaty10 warsztaty12 warsztaty13 warsztaty14

Jak dbamy o zęby? Doświadczenia z jajkami.

Uczniowie klasy II zaprosili kolegów i koleżanki z klasy I w celu podzielenia się z nimi wiadomościami na temat „Jak dbamy o zęby?” Ponieważ dzieci są żądne wiedzy i uwielbiają eksperymentować, wybrałam kategorię odkrywanie zorganizowane. Uznałam, że zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie, a więc własne działanie to dobry sposób, aby zrozumieć zjawisko działania kwasów na nasze zęby. Zachęciłam uczniów do przygotowania wiedzy na ten temat i opracowałam z nimi plan działania. Uczniowie chętnie rozdzieli role między sobą. Jedni przeprowadzili zabawę integracyjną, drudzy podzielili się wiedzą z młodszymi kolegami na temat budowy zębów, inni udzielili kilka rad, jak mieć zdrowe zęby. Trzej uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenie i objaśniali działanie kwasu czyli octu na skorupkę całego jajka, na jajko częściowo posmarowane pastą z fluorem i na jajko całkowicie posmarowane pastą. Eksperyment wyzwolił u dzieci wiele emocji i dużą ciekawość, co stanie się ze skorupką jajka w następnych dniach obserwacji. Pierwszoklasiści byli bardzo dociekliwi, zadawali wiele pytań, ale na niektóre potrafili odpowiedzieć sami. Wszyscy uczniowie postanowili obserwować, co dzieje się z każdym jajkiem przez kolejne dni. Na koniec zajęć wspólnie wyciągnęli wnioski, które zawierały wskazówki jak dbać o zęby, aby utrzymać je w zdrowiu.

1 2