LAS – MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

W dniu 16 czerwca 2016 roku w ramach Lokalnej Akcji Sportowej (LAS) odbyły się Międzyszkolne Zawody Pływackie dla dzieci z klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej zorganizowane przez Zespół nr 3 w Krasnymstawie przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Trójka” Krasnystaw na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
Głównymi celami zawodów były:
- popularyzowanie pływania wśród dzieci i młodzieży
- promowanie aktywnego stylu życia,
- wzmacnianie zdrowia i kształtowanie prawidłowej postawy
- propagowanie zdrowego stylu życia, a także „zdrowej” rywalizacji oraz współzawodnictwa
w duchu fair play
- dobra zabawa.
W zawodach wzięło udział 30 zawodników w różnych kategoriach wiekowych
ze szkół podstawowych nr 1,3,4 oraz 5 w Krasnymstawie oraz Łopiennika Nadrzecznego.
Uczestnicy rywalizowali na dystansie 25 m. stylem dowolnym i grzbietowym. Dzieci zostały podzielone według umiejętności pływackich. Większość dzieci poprawiło swoje czasy, a dla niektórych był to pierwszy start w zawodach z rywalizacją sportową.
Wszyscy zawodnicy za zajęcie miejsc I – III zostali nagrodzeni medalami oraz pamiątkowymi dyplomami.
Impreza odbyła się dzięki lokalnym partnerom tj: MOSiR Krasnystaw, Zespół nr 3 Krasnystaw, UKS „Trójka” Krasnystaw oraz dofinansowaniu zawodów przez Urząd Gminy Krasnystaw.
Wyniki zawodów:
styl dowolny:
dziewczęta klasy V
1. Pola Zaj Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
2. Maja Wieleba Szkoła Podstawowa nr 5 Krasnystaw
3. Dominika Stemplowska Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
dziewczęta klasy IV
1. Karolina Stemplowska Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
2. Emilka Mazurek Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
3. Nikola Delekta Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
dziewczęta klasy III
1. Ola Dumał Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
2. Natalia Dobosz Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
3. Julia Czystowska Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
dziewczęta klasy II
1. Nikola Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
2. Zuzia Kluch Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
3. Agata Ołówek Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
dziewczęta klasy I
1 . Wiktoria Dunaj Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
2. Oliwia Mazurek Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
3. Klaudia Żuk Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
chłopcy klasy IV-VI
4. Mateusz Trela Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
5. Hubert Haładyj Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
6. Michał Kowalczyk Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
chłopcy klasy II-III
1. Szymon Chlewicki Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
2. Hubert Gałan Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
3. Michał Piasecki Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
chłopcy klasy I
1. Michał Trela Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
2. Bartłomiej Domalewski Szkoła Podstawowa nr 1 Krasnystaw
3. Damian Karluk Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
Styl grzbietowy
dziewczęta klasy V
1. Maja Wieleba Szkoła Podstawowa nr 5 Krasnystaw
2. Dominika Stemplowska Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
3. Pola Zaj Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
dziewczęta klasy IV
1. Karolina Stemplowska Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
2. Nikola Delekta Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
3. Emilka Mazurek Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
dziewczęta klasy III
1. Ola Dumał Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
2. Natalia Dobosz Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
3. Agata Ołówek Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
chłopcy klasy IV-VI
1. Mateusz Trela Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
2. Michał Kowalczyk Szkoła Podstawowa nr 3 Krasnystaw
3. Hubert Haładyj Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
chłopcy klasy II-III
1. Szymon Chlewicki Szkoła Podstawowa nr 4 Krasnystaw
2. Tolek Zaj Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
3. Bartek Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym

Projekt „Umiem pływać”

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Gminny Dzień Sportu dla szkół podstawowych

30 maja 2016 r. w Zespole nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym odbył się Gminny Dzień Sportu, organizowany tradycyjnie dla szkół podstawowych. Udział w nim wzięły: Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, Szkoła Podstawowa w Jaślikowie oraz gospodarz zawodów – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym. Jak co roku rozegrano trzy konkurencje: drużynowy bieg na 60 m, turniej piłki nożnej chłopców i turniej „czwórek” siatkarskich dziewcząt.
Reprezentanci szkoły podstawowej nr 3 w Krasnymstawie uzyskali bardzo dobre wyniki:
Turniej Piłki Nożnej chłopców: II miejsce
Królem strzelców został Patryk Podgórski – szkoła podstawowa nr 3 w Krasnymstawie
Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt: II miejsce
Najlepszą zawodniczką została Amelka Terlecka – szkoła podstawowa nr 3 w Krasnymstawie
Drużynowy bieg na 60m.: III miejsce
Podsumowania zawodów dokonał dyrektor szkoły Pan Wiesław Bojarczuk oraz Zastępca Wóta Gminy Krasnystaw Pan Tomasz Barczuk, którzy wręczyli uczestnikom pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy i medale.
Dzień Sportu został zorganizowany we współpracy Szkoły i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”.

„Sprawdzaj postępy oraz predyspozycje”

W drugim semestrze realizowaliśmy kolejne zadanie do wyboru „Sprawdzaj postępy oraz predyspozycje”. Do pomiaru sprawności wybrany został test MiniFit, który jest łatwy do przeprowadzenia. Uczniowie na bieżąco mogą sami sprawdzać swoją sprawność fizyczną i sami interpretować jego wyniki za pomocą „kalkulatora”. Test składał się z trzech zadań skoku w dal z miejsca, zwisu na drążku oraz biegu długiego (600, 800, 1000 m). ).
Przed rozpoczęciem testu uczniowie wykonali rozgrzewkę ogólnorozwojową oraz zostali zaznajomieni z techniką wykonania ćwiczeń. Dowiedzieli się również dlaczego i w jakim celu przeprowadzany jest ten test. Każdy z uczestników podszedł poważnie do testu i wykonał go na maksimum swoich możliwości.
Uczestnicy sami zapisywali swoje wyniki i po uprzednim instruktażu oraz sami wprowadzali je do podanego na odpowiedniej stronie kalkulatora, który pokazywał wynik po przeliczeniu danych.
Otrzymany wynik i punktacja pokazała uczniom w sposób bardzo czytelny jak wypada ich poziom sprawności. Dokładnie przedstawiony wykres wypunktował ich słabe oraz mocne strony. Każdy uczestnik otrzymał indywidualną informację od nauczyciela w czym jest dobry, jakie ma predyspozycje a nad czym ma popracować. Kolejny pomiar sprawności planujemy przeprowadzić pod koniec września aby uczniowie mogli sprawdzić postępy.

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w Zespole nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem odbył się etap gminny Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Impreza została przygotowana przez nauczycieli uczących w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem wraz z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie oraz Gminą Krasnystaw. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjum.
Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Każdy uczestnik miał do rozwiązania test, składający się z 25 pytań, dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, a także znaków drogowych oraz konkretnych sytuacji w ruchu drogowym, w tym maksymalnie 5 tak zwanych skrzyżowań. W kolejnej rundzie uczniowie pokonywali na rowerach tor przeszkód.
Drużyna szkoły podstawowej w składzie: Weronika Boczkowska, Martyna Jaworska, Konrad Dziedzic i Patryk Podgórski – II miejsce.
1.Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie
3.Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
4.Szkoła Podstawowa w Krupem
5.Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
Na zakończenie zwycięzcy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe. Zwycięzcy będą reprezentować Gminę Krasnystaw w Etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Planowanie LAS

W ramach Lokalnej Akcji Sportowej (LAS) zorganizowane zostaną Międzyszkolne Zawody Pływackie dla dzieci z klas I –III i IV-VI szkoły podstawowej. Celem imprezy będzie popularyzowanie pływania wśród dzieci i młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia, wzmacnianie zdrowia i kształtowanie prawidłowej postawy, propagowanie zdrowego stylu życia, a także „zdrowej” rywalizacji oraz współzawodnictwa w duchu fair play.
Zawody odbędą się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
Dzieci będą rywalizować na dystansie 25 m. stylem dowolnym oraz grzbietowym. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki zostaną nagrodzeni dyplomami i medalami.
Do projektu zaproszeni zostaną lokalni partnerzy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw oraz inne instytucje z terenu gminy, miasta i powiatu.
Pierwszym zadaniem będzie podział zadań i obowiązków w zespole projektowym. Przygotowanie szczegółowego regulaminu imprezy, zaproszeń dla uczestników, wzorów dyplomów i podziękowań, harmonogramu zawodów, zarezerwowanie pływalni na przeprowadzenie zawodów. Kolejnym etapem będzie pozyskiwanie środków na zakup medali i dyplomów dla zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Biała piłka

W ramach zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej chłopcy mieli okazję pograć w białą piłkę na śniegu.

Saneczkarstwo

W okolicy szkoły dzięki uprzejmości jednej z sąsiadek, możemy korzystać z górki dostosowanej do jazdy na sankach. Podczas zajęć dzieci doskonaliły zjazdy na sankach jeden za drugim, zjazdy zaprzęgów, saneczkowy tor przeszkód.

Zajęcia na lodowisku

Dzieci ze szkoły podstawowej miały lekcję wychowania fizycznego na sztucznym lodowisku. Zajęcia obejmowały podstawowe elementy techniki dla początkujących. Na początku dzieci przyjmowały postawę na łyżwach, następnie chodzenie oraz jazdę w przód.

Gimnastyka

Dzieci doskonaliły elementy gimnastyki podstawowej: świeca, leżenie przewrotne, przerzut bokiem, przewrót w przód z przysiadu do przysiady, przewrót z rozkroku do rozkroku oraz mostek.