SKN w Taczanowie

W drugim module dzieliliśmy się swoimi osiągnięciami. Grupa pierwsza pracowała nad doświadczeniem związanym z rozpuszczalnością, które poszerzyła o czynniki, jakie wpływają na rozpuszczalność i jakie tworzą się rodzaje mieszanin, druga pracowała nad doświadczeniem związanym ze spalaniem substancji, które poszerzyła o kolejne doświadczenia spalając różne substancje i wyciągając odpowiednie wnioski, a trzecia grupa zajmowała się grą dydaktyczną, którą ulepszała o różne zagadnienia. Zaprezentowaliśmy dotychczasową pracę i opowiedzieliśmy o kolejnych planach do swoich zadań.

SKN w Taczanowie Drugim

SKNy są bardzo przydatne. Motywują do powtórzenia poszczególnych zagadnień i poszukiwania rozwiązań.
Na początku  ustaliliśmy wspólnie cele, na czym się skupimy, podzieliliśmy się na grupy, ustaliliśmy zasady. Przeszliśmy proces poznania naukowego pozytywnie. Grupa pierwsza zajęła się tematem związanym z rozpuszczalnością, druga zajęła się tematem o reakcjach spalań, a trzecia grupa postanowiła zrobić grę dydaktyczną. Nasze pierwsze doświadczenia były bardzo udane, potrafiliśmy opisać co robimy i wyciągnąć właściwe wnioski po eksperymentach.
Wyszukiwanie informacji bardzo się przydaje, choćby do powtórek.