DBI 2013

DBI, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją dla wielu ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych. W 2013 roku obchodzimy go pod hasłem „SERFUJĘ, RESPEKTUJĘ”, będziemy więc akcentować poszanowanie praw wszystkich użytkowników Sieci.

W naszej szkole organizatorem i koordynatorem DBI jest biblioteka szkolna. A oto, co planujemy…

DBI Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni

Cel przedsięwzięcia: Propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci oraz respektowania praw wszystkich użytkowników Internetu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.  Popularyzacja wiedzy na temat praw autorskich oraz wolnych licencji.

Hasło edycji 2013 „Serfuję, Respektuję”

Organizacja i koordynacja inicjatywy na terenie szkoły – nauczyciele bibliotekarze:                          E. Ciemińska, A. Kleisa.

Współpraca: wychowawcy klas, uczniowie klas 2-5

Zajęcia edukacyjne w klasach 2-5 zostaną zrealizowane do końca maja 2013 w terminach ustalonych z wychowawcami klas.

Działania Zadania Klasy Termin Odpowiedzialni Uwagi
Udział w programie Szkoła z klasą 2.0 Zadania i projekty TIKDebaty nad Kodeksem 2.0Prezentacje Kodeksu 2.0 4 ab5abc Zgodnie                    z harmonogramem programu Nauczyciele uczestniczący w programie
Zajęcia edukacyjne biblioteki szkolnej „Dziecko w świecie informacji” „Serfuję, Respektuję” –wiem,  jak korzystać z wolnych licencji. 

 

4 a E. Ciemińska;wychowawcy klas
4 b
5 a
5 b
5 c
6 ab
Zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały „Dziecko w Sieci”Fundacji Dzieci Niczyje  „Zuzia i Tunio poznają Internet”  2 a Listopad 2012 E. Ciemińska;wychowawcy klas
 2b
„Zuzia i Tunio poznają Internet” 3 a E. Ciemińska;wychowawcy klas
3b
3c
„Poznaj bezpieczny Internet”kurs                 e-learningowy dla chętnych. E. Ciemińska,  A. Kleisa, nauczyciel zajęć komputerowych (ocena)
„321 Internet” 4 a Październik 2012 E. Ciemińska;wychowawcy klas
4b
„Bezpieczna przygoda z Internetem”Kurs               e-learningowy dla chętnych 4 a4b E. Ciemińska,  A. Kleisa, nauczyciel informatyki (ocena)
Propagowanie informacji nt. DBI Gazetka 2.0 – korytarz szkolny Styczeń – luty 2013 E. Ciemińska uczniowie klas 4
Blog „Bezpieczny Internet w 23”Strona internetowa szkołyBlogi w programie Szkoła z klasą 2.0 Styczeń – luty 2013 E. Ciemińskauczennice klasy 4a
Konkurs „Serfuję, Respektuję” Prezentacja idei respektowania praw użytkowników Sieci   w  szkolnym Kodeksie 2.0 Klasy2 – 6 Styczeń – luty 2013 E. CiemińskaJuryWychowawcy klas
Dzień otwarty szkoły Podsumowanie działań związanych z DBI. Prezentacja prac konkursowych. 1-6 marzec 2013 E. CiemińskaA. Kleisawychowawcy

 

 

Dodaj komentarz