Odkrywamy świat z TIK, czyli Kodeks 2.0 w praktyce

Ustalić Kodeks 2.0 to jedno, a sprawdzić go w praktyce, to całkiem co innego. Postanowiliśmy dokonać tego podczas warsztatów zorganizowanych 9 lutego przez naszą Koordynatorkę.

Pierwsza część warsztatów, to uczenie innych, jak można wykorzystać różne nowoczesne aplikacje do uatrakcyjnienia nauki. Prowadząca podsumowała ten etap pracy stwierdzeniem, że wszystkie te metody mogą uatrakcyjnić pracę na lekcji, ale mają pełnić taką funkcję, jak cyrkiel, czy linijka – nie są celem same w sobie, a służą do poszerzenia wiedzy, ułatwienia przyswojenia wiadomości, opanowania umiejętności wiązania wiedzy w całość, wykorzystania w praktyce. Prowadząca zwróciła uwagę na działania występujących uczniów: ich prezentacja nie była celem – celem było zaprezentowanie czegoś ciekawego innym (nauczenie ich).

„No racja” - podsumował jeden z uczniów – „co pani da to, że zrobię power pointa o wierszu, skoro nikomu tego nie przedstawię. Pani to niepotrzebne, pani przecież wie, o czym jest ten wiersz.”

Continue reading

Czas na poważną rozmowę, czyli Debata 2.0

Opracowywanie zmian do Kodeksu 2.0 połączyliśmy z ODKRYWANIEM – był czas na zastanowienie się, co oznacza być kreatywnym, jak przeciwdziałać agresji w sieci, co nam daje TIK oraz najważniejsze: jak rozumiemy hasło programu.

Pierwsze 15 minut lekcji poświęcone było na prezentację założeń projektu, gdzie poza odniesieniem się do hasła przewodniego, nauczyciel podejmował również takie zagadnienia jak: metody realizacji założeń programowych, cel prowadzenia grupowego Blogu 2.0, główne tematy działań zaproponowanych przez uczniów i omówionych na wcześniejszych spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi, do czego zmierzają nasze działania, czyli kilka słów o happeningu (uczniowie zostali poproszeni o zastanowienie się nad przewidzianymi działaniami finałowymi i dostarczenie do 15 grudnia własnych propozycji). Po części informacyjnej nauczycielka zwróciła uwagę na otwartość zasobów SzK 2.0 (wyjaśniła znaczenie znaczków licencyjnych, odniosła do własnego blogu różnicę w oznaczeniu). Ujęcie kwestii praw autorskich poszerzono o zagadnienie prawa i jego nadużywania w internecie.
Continue reading