Powtórki na platformie

Wszystkich uczniów klasy pierwszej gimnazjum (jak również inne osoby – chętne i głodne wiedzy) zapraszam do lekcji powtórkowych. Lekcje mają bardzo ciekawą formę dzięki narzędziom platformy edukacyjnej „mInstructor” firmy „Learnetic”. 

MOTYW ŚMIERCI W RÓŻNYCH TEKSTACH KULTURY
Zrzut ekranu 2015-06-23 17.37.28
“Memento mori”. Mozaika (Pompeje). 30 B.C. — 14 A.D.
Źródło: http://tinyurl.com/nd3s2ru
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POEZJA JANA KOCHANOWSKIEGO
Zrzut ekranu 2015-06-23 17.37.19
J. Matejko „Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”, 1862
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treny_normal.jpg