Trzecie miejsce w całorocznym konkursie GWO

W tym roku uczniowie klasy II gimnazjum brali udział w ogólnopolskich zmaganiach pt. „Między nami czytelnikami”. Turniej miał trzy zadania rozłożone w czasie na okres całego roku szkolnego. Działania zespołów nagradzane był „kapslami”. W tym roku w „Grze czytelniczej” brało udział 484 drużyny z całej Polski, a mimo to naszym uczniom udało się zdobyć trzecie miejsce w rozgrywkach! Gratulujemy klasie „Alfa”.
Szczegóły: http://czytamy.gwo.pl/  oraz http://blogiceo.nq.pl/taktika/tag/miedzy-nami-czytelnikami/

gwo_alfa

Finał zmagań w projekcie czytelniczym

Uczniowie postanowili zaprojektować wnętrza naszej szkoły w nowej aranżacji z uwzględnieniem miejsc do czytania. Praca w grupach polegała na zapoznaniu się z nowoczesnymi projektami przestrzennymi, wyborze obszaru do re-aranżacji oraz, po przemyśleniu funkcjonalności miejsca, na stworzeniu projektu obszaru, w którym gościłby użyteczny element, odnoszący się do czytelnictwa.

Uczniowie wcześniej zapoznali się z teoriami nowoczesnych dizajnerów oraz koncepcjami wschodnimi (szczególnie odnoszącymi się do sposobów pracy w zespole: „Shuhari 守破離”), czy sztuki tworzenia wynalazków (jap. „Chindōgu 珍道具”) – od pomysłu, do wcielania ich w życie, poprzez komplementarność elementów i współpracę, na przedstawianiu pomysłu kończąc.

Uczniowie, zorganizowani grupowo (podział losowy), bardzo chętnie współpracowali przy przekształcaniu przestrzeni szkoły – na papierze burzyli ściany, importowali wszelakie wynalazki, projektowali własne rozwiązania, zmieniali kolor, wymyślali dekoracje, czy opracowywali nowe udogodnienia, wdrażali abstrakcyjne nowości, które – być może – zagoszczą w codziennym życiu może za… sto lat?… Co najważniejsze: pracowali zespołowo, a po uściśleniu koncepcji pracy – wspólnie dążyli do wykonania szkicu innowacji.


Etapy pracy:
- zapoznanie się z nowościami architektonicznymi (np. strony: TU albo TU)
- ustalenie, co oznacza kultura i architektura zaangażowana społecznie (wprowadzenie zagadnień z
dziedziny edukacji globalnej i ekologii),
- przypomnienie zasady 3 x R w odniesieniu do projektowania,
- wspólne ustalenie, dlaczego ważne jest czytanie (dla społeczeństwa i dla jednostki),
- praca nad projektem (sfotografowanie wyznaczonego dla grupy miejsca w szkole, wykonywanie rysunkowego projektu na arkuszu papieru z rolki – wzmacnia integrację),
- wykorzystanie Canva, Tagxedo i PicPac do wykonania dokumentacji,
- złożenie filmu w Movie Maker
- źródło muzyki: TU (alfa) TU (omega)
W tym roku w „Grze czytelniczej” bierze udział 484 drużyn. Szczegóły TU.
Również uczniowie SP pracowali nad zadaniem (czwarta omegaalfa).

 

ALFA

YouTube Preview Image

OMEGA

YouTube Preview Image

Meduza kontra salceson, czyli o źródłach uprzedzeń

Zadanie z kategorii CZYTAMY i ODKRYWAMY, ale przede wszystkim uczymy się myśleć krytycznie, wyciągać wnioski, dostrzegać konsekwencje kulturowe.

2014-11-20 14.05.44Zadanie rozpoczęliśmy od analizy tekstów literackich w odniesieniu do tematu: „Stereotypy zaczynają się od… kuchni”. Uczniowie, badając fragment „Pamiętników” J. Ch. Paska oraz „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza stwierdzili, że przyczyną powstawania podziałów społecznych i narodowościowych może być postawa niechęci lub arogancji w stosunku do poznawania innych kultur (jak w przypadku zachowania bohatera „Pamiętników”, który na wypowiedź zapraszającego go posła na „lebedyje huzno i biłłużyne kolano” z miejsca zareagował dystansem, zmieszaniem i ironicznymi uwagami) albo przekonanie o wyższości własnej kultury, wspierane przez gloryfikowanie jej, sakralizację, tworzenie patetycznych opisów (jak w przypadku wypowiedzi narratora „Pana Tadeusza” na temat śniadania szlacheckiego, gdzie opis parzonej kawy obejmuje kilkanaście wersów). Zgodnie z założeniami edukacji globalnej uczniowie uznali zagadnienie kuchni za ciekawy temat do zbadania.

Continue reading