Meduza kontra salceson, czyli o źródłach uprzedzeń

Zadanie z kategorii CZYTAMY i ODKRYWAMY, ale przede wszystkim uczymy się myśleć krytycznie, wyciągać wnioski, dostrzegać konsekwencje kulturowe.

2014-11-20 14.05.44Zadanie rozpoczęliśmy od analizy tekstów literackich w odniesieniu do tematu: „Stereotypy zaczynają się od… kuchni”. Uczniowie, badając fragment „Pamiętników” J. Ch. Paska oraz „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza stwierdzili, że przyczyną powstawania podziałów społecznych i narodowościowych może być postawa niechęci lub arogancji w stosunku do poznawania innych kultur (jak w przypadku zachowania bohatera „Pamiętników”, który na wypowiedź zapraszającego go posła na „lebedyje huzno i biłłużyne kolano” z miejsca zareagował dystansem, zmieszaniem i ironicznymi uwagami) albo przekonanie o wyższości własnej kultury, wspierane przez gloryfikowanie jej, sakralizację, tworzenie patetycznych opisów (jak w przypadku wypowiedzi narratora „Pana Tadeusza” na temat śniadania szlacheckiego, gdzie opis parzonej kawy obejmuje kilkanaście wersów). Zgodnie z założeniami edukacji globalnej uczniowie uznali zagadnienie kuchni za ciekawy temat do zbadania.

Continue reading