Wolna Licencja

11 maja 2011

Jest to rodzaj licencji pozwalajacy na dowolne modyfikowanie i redystrybucje, czego zazwyczaj zabrania prawo autorskie. Trzeba jednak pamietać że wolna licencja to nie jest zrzeczenie się praw!  Za datę powstania tej licencji uważa sie rok 1989, lecz dopiero w 1991 przyjęła swoją ostateczną formę.  Wolna licencja posiada jednak zakazy. Nie można użyć programu do celów militarnych, nieetycznych lub komercyjnych. Licencje mają kilka pomniejszych rodzajów. Zadarzająs się jednak kontorwersje. Wolne licencje są kierowane przez trzy różne instytucje : Free Software Foundation, Open Source Initiative i projekt Debian. Zdarza się że licencję uznają jedna albo dwie instytucje, a pozstałe już nie.                                                           Odzielnym i samodzielnym rodzajem licencji wolnego oprogramowania jest BSD. Licencja tego typu skupia sie na prawach użytkownika. Produkt z tą licencją można po za wyżej wymienionymi rzeczami , rozprowadzać bez postaci źródłowej. Najbardziej znanym produktem opartym na BSD jest Google Chrome. Jest to jedna z najbardziej rozpowiszechnionych licencji.                                                                                                                                                  Źródła

Tomasz Kozłowski, (2007) http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_Wolnego_Oprogramowania , [11.05.2011]

Komentowanie wyłączone.

css.php