TIK TIK w ZS w Rzepedzi

Wpisy oznaczone ‘debata’

Szkolna debata

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią publikujemy dziś relację z naszej szkolnej debaty.

Debata odbyła się  9 grudnia 2011 roku na górnym korytarzu, który wcześniej został specjalnie przygotowany przez uczniów klasy II gimnazjum. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas. Klasy, które przystąpiły do programu w całości z pozostałych klas po 3 przedstawicieli- łącznie 72 uczniów. Grono pedagogiczne reprezentowali: pani dyrektor Danuta Horodecka-Kotys, szkolny koordynator – p. Jolanta Wewiurska oraz p. Renata Bańczak, p. Katarzyna Łącka, p. Agata Plebańska,  p. Daria Pondo i p. Maciej Get.

Debata rozpoczęła się o godzinie 8.00. Na początku głos zabrała pani koordynator, która poinformowała o celu dzisiejszego spotkania.  Po krótkim wstępie poprosiła o poprowadzenie dzisiejszej debaty jedną z uczennic klasy 2 gimnazjum, która powitała wszystkich zgromadzonych oraz przypomniała cel i założenia programu oraz przedstawiła plan naszych działań na ten rok szkolny. Po czym głos zabierali po kolei przedstawiciele wszystkich klas, którzy prezentowali wszystkim zgromadzonym wypracowane przez  swoje koleżanki i kolegów  Klasowe kodeksy 2.0. Po prezentacji poszczególnych kodeksów głos zabrała pani dyrektor, która wyraziła swoje uznanie dla poszczególnych zespołów klasowych za zaangażowanie i poważne potraktowanie problemu. Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której głos zabierali zarówno zgromadzeni uczniowie, jak i  nauczyciele. Kilku uczniów próbowało  usunąć  z kodeksu niewygodny dla nich zapis o zakazie używania podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych. Ponadto uczniowie wyrażali chęć częstszego korzystania z pracowni komputerowej oraz możliwość korzystania z poczty elektronicznej i darmowych komunikatorów w kontaktach z nauczycielami np. przy wysyłaniu zadań domowych. W pozostałych kwestiach byli zgodni. Kolejnym punktem debaty było już głosowanie w celu  zatwierdzenia wypracowanego Szkolnego Kodeksu 2.0.

Wyniki głosowania  przedstawiały się następująco:

za – 57 osób

przeciw – 14 osób

wstrzymało się – 8 osób

Kolejnym działaniem będzie przedstawienie przyjętego kodeksu  na  jednej z gazetek szkolnych oraz przyjęcie go przez Radę Pedagogiczną.

Przyjęta na koniec debaty wersja Kodeksu 2.0 może ulec modyfikacjom w zależności od potrzeb i sytuacji.

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (4)

Fotorelacja z debaty szkolnej

Dziś o godzinie 8.00 odbyła się nasza szkolna debata nad Kodeksem 2.0.

Póki co prezentujemy Wam fotorelację. Więcej o debacie w kolejnych postach.

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (10)

Debata w klasie III gimnazjum

Dziś na zajęciach koła regionalnego grupa uczennic z klasy III gimnazjum dyskutowała  nad Kodeksem 2.0

A oto efekt naszej dyskusji:

  1. Nie używamy telefonów komórkowych na lekcjach.
  2. Korzystamy z TIK w ramach powtórek do egzaminu gimnazjalnego.
  3. Pomagamy zaznajomić się z Internetem i obsługą komputera dorosłym.
  4. Nie wchodzimy na niedozwolone strony.
  5. Korzystamy z legalnych materiałów i respektujemy informację o prawach autorskich.
  6. Wiemy jak reagować na oszustwa internetowe.
  7. Z nauczycielami, którzy udostępnili nam swoje adresy, numery  kontaktujemy się wykorzystując pocztę elektroniczną i inne darmowe komunikatory.
  8. Korzystamy z sali komputerowej nie tylko na informatyce, ale i innych przedmiotach.

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (7)

Debata w klasie II gimnazjum

Wczoraj, czyli 5 grudnia 2011 roku w naszej szkole odbyło się kilka debat klasowych. Jedną z nich była debata klasy II gimnazjum. Oto krótka relacja z niej:

Debata klasowa zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbyła się 5 grudnia  2011 roku, brali w niej udział wszyscy uczniowie klasy, czyli 27 uczniów. Tematyka debaty nie była uczniom obca, ponieważ już parę razy problem ten był poruszany zarówno na zajęciach informatyki, jak i G-W. Na początku wychowawczyni klasy – p. Jolanta Wewiurska wprowadziła uczniów do dyskusji, przedstawiła problemy do rozstrzygnięcia – siedem punktów kodeksu, następnie podzieliła klasę na grupy. Każda z grup miała do przeanalizowania jeden z problemów; dodatkowo uczniowie otrzymali zestaw plansz „Bezpieczny Internet”.

Kolejnym etapem była już burza mózgów, w efekcie której powstał następujący Kodeks 2.0:

1.      Na lekcjach nie używamy telefonów komórkowych – telefon w trybie MILCZY.

2.      Przestrzegamy praw autorskich w sieci.

3.      Z informacji w Internecie korzystamy w sposób mądry i krytyczny.

4.      Poznajemy i przestrzegamy netetykietę, czyli tzw. sieciowy Savoir-Vivre.

5.      Znamy i przestrzegamy zasady korzystania z portali społecznościowych tj.: NK, TWITTER, Facebook.

6.      Za zgodą nauczycieli komunikujemy się z nimi za pośrednictwem darmowych komunikatorów typu: GG, Skype.

7.      Nauczycielom, którzy udostępnili nam swoje adresy e-mail wysyłamy zadania domowe i inne prace wykorzystując pocztę elektroniczną.

8.      Wszystkie ważne informacje z życia szkoły publikujemy na stronie internetowej szkoły.

9.      Nauczyciele umożliwiają nam dostęp do komputerów i Internetu po zajęciach lekcyjnych.

10.  Nie wchodzimy na zabronione strony internetowe.

11.  Nie mamy zaufania do osób poznanych przez Internet.

12.  Dbamy o zabezpieczenie komputera.

13.  Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.

14.  Uczymy rodziców i dziadków jak korzystać z TIK.

 

 

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (4)

Przygotowania do debaty szkolnej

W piątek, 9 grudnia 2011 roku w naszej szkole odbędzie się debata szkolna nad Kodeksem 2.0. Póki co trwają przygotowania do niej. Dziś przygotowywaliśmy górny korytarz, na którym to odbędzie się w/w debata.

Oto zdjęcia z przygotowań:

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (4)

Debata klasy 5 SP

Dziś odbyła się kolejna debata klasowa – tym razem nad Kodeksem 2.0 dyskutowali uczniowie klasy 5 SP wraz ze swoim wychowawcą p. Tomaszem Łąckim. Dyskusja okazała się tak burzliwa, że okazało się,  że jedna godzina wychowawcza to za mało… kontynuacja nastąpi w poniedziałek:)

autor: rysie katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarze (3)
css.php