Tak zaprezentowaliśmy projekt „Uczniowskie e-portfolio”

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 29 maja 2013 r. w sali nr 29, gdzie odbywają się lekcje jeżyka polskiego. Dysponowaliśmy 10 komputerami, rzutnikiem multimedialnym  i wielkim ekranem. W festiwalu uczestniczyła cała społeczność uczniowska, więc uczniowie musieli wielokrotnie powtarzać swoje wystąpienia dla poszczególnych klas IV – VI. Pierwsze rozpoczęło się o godz. 9.00, ostatnie zakończyło się o 12. 30. Każde trwało 20 min.  Poszczególni uczniowie realizujący projekt zgodnie z wcześniejszym przygotowaniem podzielili się rolami. Pięknie opisała to Ula na blogu Sobieradzikowe. W prezentacji udział wzięli prawie wszyscy, poza Anią, która realizowała jednocześnie inny projekt i prezentowała go w bibliotece szkolnej.

Podobała mi się oprawa przygotowana przez uczniów – wystawa na gazetce ściennej prac Kingi , wystawa piłek i medali Uli na dużym stole, no i oczywiście, koncert wiolonczelowy Nikodema.

Wszystkim bardzo się podobała nasza wirtualna tablica projektu (zamiast tradycyjnej prezentacji). Wyświetlona była na dużym ekranie, klikając w kolejne artefakty i e-portfolia wszystko świetnie uczniowie pokazali i objaśniali.

Trudności były na etapie planowania wystąpienia. Trzeba było dokonać selekcji i wyboru informacji, obrazów, filmików itp… a także zastanowić się nad tym, co uczniom sprawiało trudność, aby przekazać innym i wyjaśnić na prostych przykładach tworzenie e-portfolio, przetwarzanie artefaktów na postać cyfrową, itp… Pomocna okazała się wspólna burza mózgów i podział ról z zaznaczeniem, aby nic nie powtarzać. Każdy z uczniów tekst swojego wystąpienia przygotowywał samodzielnie, bez zapisywania na kartce. Wielokrotne wystąpienia w klasie przyniosły sukces.

About Danawera

nauczycielka języka polskiego, szkolny koordynator, moderator i opiekun pracowni blogowej w programie Szkoła z klasą 2.0
This entry was posted in Bez kategorii, Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.