PODSUMOWANIE TIK

Wył.

W dniu 1 czerwca 2012 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu TIK. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli przedstawiali to co udało im się zrealizować. Poszczególne grupy przygotowywały m.in. prezentacje multimedialne czy scenki. W ciekawy  sposób przedstawialiśmy zadania TIK uczniom naszej szkoły. Według większości uczniów projekt TIK jest to doskonały sposób na zdobycie nowych umiejętności oraz rozwijanie już posiadanych. Twórczość TIK polega przede wszystkim na własnej wewnętrznej motywacji. Uczestniczymy w nim nie z przymusu, ale z wyboru, bo po prostu chcieliśmy. Nie jesteśmy z tego w żaden negatywny sposób rozliczani.

OLIMPIADA

Wył.

Co roku Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu organizuje Szkolną Olimpiadę Przedsiębiorczości.
W rywalizacji biorą udział maturzyści, rozwiązują oni na e-platformie strony Librus.pl test przygotowany przez szkolną komisję. Do następnego etapu przechodzą uczniowie z najwyższym wynikiem. W tym roku były to 4 uczennice z klasy IV TEK: Magdalena Polak, Karolina Chorąży, Ewelina Jekiełek i Olga Kołacz. W finale należało przedstawić prezentacje na wcześniej wylosowany temat. 1 miejsce zajęła Karolina Chorąży 2 Olga Kołacz a 3 egzekwo Ewelina Jekiełek i Magdalena Polak.

Realizacja TIK

Wył.

Na zajęcia z pracowni ekonomicznej wykorzystujemy projektor do realizacji różnych zadań, a także wykorzystujemy różnego rodzaju programy kalkulacyjne do obliczania. Prace, które realizujemy tworzymy nie tylko na piśmie, ale także w praktyce przy użyciu różnego rodzaju programów. Na historii wykorzystywaliśmy także tablice interaktywną była to bardzo ciekawa forma zajęć, gdyż nikt się nie nudził. Profesor miał dla nas zadania, które rozwiązywaliśmy przy użyciu tej o to tablicy. Moim zdaniem powinno być dużo więcej takich zajęć, a nie tylko na niektórych przedmiotach po raz lub 2 razy.

Część uczniów w naszej szkole korzysta z pracowni informatycznej na przerwach, mają oni możliwość np. szybkiego sprawdzenia czegoś w sieci co potrzebne jest im na zajęcia jak również portali społecznościowych. Jest to chwila na rozluźnienie przed kolejną lekcją, bo zrobimy to co uwielbiamy czyli „sprawdzimy neta”. Jest to pozytywne, ponieważ jak zapomnimy napisać na zadanie jakiej definicji bądź nie mamy , gdzie wydrukować potrzebnych materiałów na zajęcia to mamy tą chwile na to.

Edukator

Klasa III TE wzięła udział w konkursie na portalu edukacyjnym. Wszyscy uczniowie się zalogowali oglądnęli 12 filmików  animacyjnych, z których dowiedzieliśmy się więcej o ekonomii. Następnie rozwiązywaliśmy test i wymyślaliśmy hasło reklamujące. Bardzo byliśmy zadowoleni, ponieważ był to nowy sposób zapoznawania się z  naszym zawodem.

Kafeteria

Głównymi założycielkami bloga są 3 uczennice:
Magdalena Polak z klasy IV TEK
Wioletta Karaś z klasy IIITE
Anna Jasińska z klasy IIITE.

Spotykam się co jakiś czas by zastanowić się co chcemy umieścić na naszym blogu. Miejscem spotkań zazwyczaj jest szkoła.  W zalezności jak duże mamy potrzeby i czym chcemy się podzielić to często się widujemy.

Debata klasowa odbyła się 23,11,2011 roku w klasie IV TEK. Uczniowie tej klasy w grupach odpowiadali na poszczególne pytania. Odpowiedzi, które klasa udzieliła pomogły na dopracowanie kodeksu.
Szczegóły na temat debaty można znaleźć na profilu naszego opiekuna: http://szkolazklasa2zero.nq.pl/dokument_widok?id=1587&t=2&u=t

Od listopada moja klasa czyli III TE jest zalogowana na platformie edukacyjnej, którą jest Kafeteria. Na stronce znajdują się różne działy tematyczne takie jak:
- finansowanie działalności biznesowej
- wzmacnianie przewag konkurencyjnych
- budowanie wizerunku firmy i produktu
- zarządzanie kapitałem ludzkim
- międzynarodowe relacje biznesowe

http://kafeteria.edu.pl/ - strona  internetowa Kafeterii

W tym tygodniu większa część mojej klasy czyli około 10 osób brało udział w wykładach e-learingowych, a później pisała test na temat promocji. Nasze wiadomości mogliśmy sprawdzić rozwiązując quiz punktowany. Flimiki, które były umieszczone na stronie Kafeterii bardzo nam się przydadzą, ponieważ dowiadujemy się dużo z ekonomii. Jest to przydatne, gdyż w czwartej klasie bedziemy pisać egzamin zawodowy, a tam znajduje się dużo przydatnych wiadomości.

css.php