cze 15

Nasza klasa wypisuje pocztówki ;)

W środę (12 czerwca)  na GDDW cała nasza klasa (kto był wraz z panią Małgosią) wypisywała pocztówki, które pojadą do Azji :) Cała klasa również chciała aby otrzymać zwrotną pocztówkę.Pani dała nam naklejki abyśmy ozdobili nasze pocztówki :) Było bardzo fajnie….To my jak wypisujemy i naklejamy:

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Małgorzata Sawicka

cze 14

Pieniądze :)

Kolejne etapy rozwoju pieniądza wiążą się z powstaniem i rozwojem pieniądza bezgotówkowego, w tworzeniu którego największą role odegrali Fenicjanie. Stworzyli oni namiastki bezgotówkowych form rozliczeń w postaci uwierzytelnionych tabliczek służących do dokonywania operacji finansowych. W późniejszym czasie ludzie nie chcieli trzymać banknotów w domu bo było to niewygodne, dlatego oddawali swoją gotówkę do banku w formie wkładu na rachunek bankowy. Można wyróżnić dwa typy rachunku bankowego na żądanie, gdzie klient mógł w każdej chwili podjąć gotówkę ze swojego rachunku i  terminowe, złożone w banku na określony czas, przed upływem którego nie mogli podjąć gotówki. Następnie pojawiły się takie możliwości, jak polecenie przelewu – gdzie bank przekazywał pieniądze na rachunek innej osoby oraz czek bankowy, za pomocą którego okaziciel czeku mógł wypłacić określoną kwotę z banku. Pieniądz bezgotówkowy spowodował kształtowanie się zaufania społeczeństwa do pieniądza oraz instytucji bankowych.

Weronika

źródła informacji :

Wikipedia

grafika google

 

cze 12

Pieniądze Rzymskie :) cz.3

Na wszystkich monetach umieszczane były stemple. Na miedzianych monetach, z jednej strony umieszczano wizerunek Janusa, zazwyczaj dwugłowego (Janus Geminus), natomiast z drugiej strony monety, widniał dziób okrętu. Na srebrnych monetach, umieszczane były wizerunki zaprzęgów dwukonnych, zwane bigatti lub też czworokonnych, zwane quadrigati.
W okresie republiki, monety ozdabiane były głową boga (Jowisza, Janusa, Junony, Marsa lub Minerwy). Często występowała również wilczyca, a na awersie, znajdowały się dzioby statków.
Monety złote, w okresie cesarstwa były bite zarówno przez senat, jak i cesarzy. Pierwsze z nich zaopatrzone były w napis SC(Senatus Consulta), natomiast, monety bite z polecenia cesarza, mogły mieć na sobie następujące napisy: Imp. (Imperator);Caes (Caesar); P.M. (Pontifex Maximus); Cos (Consul); Tr. p. (tribunicia potestate).
Pierwszym człowiekiem, którego twarz została umieszczona na monecie, był Gajusz Juliusz Cezar. Później stało się to tradycją. Wizerunki władców znajdowały się na jednej stronie, natomiast druga była przeznaczona dla różnego rodzaju personifikacji. Najczęściej były to: Wolność, Łagodność oraz Radość.
Za czasów Konstantyna Wielkiego, coraz śmielej pojawiają się sceny z życia prywatnego. Kolejne zmiany zaszły dopiero pod koniec IV wieku n.e. za Teodozjusza Wielkiego, kiedy to na monetach rozpoczęto wybijanie monogramu Chrystusa i innych symboli chrześcijańskich.
Pogłębiająca się anarchia w państwie rzymskim w okresie III wieku n.e. nie ominęła również pieniędzy. W każdej prowincji wprowadzano nowe monety o różnych wagach. Dopiero za panowania Dioklecjana i jego reform w 294 rok n.e. doszło do uregulowania waluty.
Poniżej przedstawiam przelicznik monetarny obowiązujący w cesarstwie przez cały I i II wiek n.e.
1 aureus = 25 denarów 
1 denar = 4 sesterce 
1 sesterc = 2 dupondiusy 
1 dupondius = 2 asy 
1 as = 2 semisy 
1 semis = 2 kwadranse

/ Weronika

Źródło informacji :

pieniądzerzymskie.pl

przepraszam za długie oczekiwanie tego wpisu :)

cze 07

Pieniądze Rzymskie :) cz.2

Solidus Konstansa
Zmiany w pieniądzu zaszły w czasie II wojny punickiej, kiedy to rozpoczęto wybijanie złotej monety zwanej scripulus, która była równoważna 20 sestercom. U schyłku istnienia republiki, rozpoczęto bicie złotego (aureus), którego równowartość wynosiła 100 sesterców. Złoty na stałe do obiegu wszedł dopiero za panowania Augusta i odtąd stał się powszechnie używanym pieniądzem aż do czasów Konstantyna Wielkiego, który w 309 roku n.e. zastąpił ją solidusem.
W 210 roku p.n.e. po raz pierwszy wybito denary (denarius), gdzie jeden denar miał wartość ustaloną na 16 asów. Denary wyszły z użycia z końcem III wieku n.e. Pewne modyfikacje w denarach przypadają na okres panowania Karakalli, który wyemitował monetę zastępującą denara zwaną Antoninianusem. Ze względu na swą wagę Antoninus często nazywano podwójnym denarem. Początkowo był srebrną monetą, później wybijano z brązu i pokrywano cienką warstwą srebra. Z użycia wycofał ją Konstantyn.
Od połowy III wieku p.n.e., podstawową jednostką dla wszelkich obliczeń stał się sesterc, którego wartość równała się 2,5 asa. Sesterc oznaczany był za pomocą liter HS. Dla zapisu większych sum, stosowano następujące skróty:
HSX - 10 sesterców
HSM - 1000 sesterców
W późniejszym okresie, oprócz Rzymu, mennice znajdowały się jeszcze w Tarencie, Benewentum i jakieś innej bliżej nieokreślonej miejscowości. Mennica w stolicy, usadowiona była na Kapitolu, obok świątyni Junony Monety. Za czasów Augusta liczba mennic rosła w zastraszającym tempie. Monety wytwarzano niemal w każdym zakątku Imperium. Dopiero za panowania Flawiuszy, problemowi temu zaradzono, powracając z biciem monet, do obszaru miasta Rzym.
Za wybijanie monet odpowiedzialny był Senat, a konkretniej członkowie kolegium Ill viri aere argento aur flando ferundio. Kolegium składało się z trzech urzędników. W latach 44 – 40 p.n.e. kolegium rozszerzyło swój skład osobowy do 4 członków.
Denar Domicjana

Denar Domicjana

/Weronika
Źródło informacji :
pieniądzerzymskie.pl

cze 05

Podsumowanie projektu;)

Projekt ,,Poznaję świat dzięki pocztówkom,, okazał się bardzo fajny. Cieszę się, że uczestniczyłam w tym projekcie. Dowiedziałam się z niego dużo rzeczy, np. o wyspie Guam, skąd pochodzi ser ;)

 

Staramy się z dziewczynami o odznakę, więc odpowiem na kilka pytań:

 

  • Jaki był temat i cel projektu? Czego chcieliście się dowiedzieć?
Tematem projektu był ,,Poznaje świat dzięki pocztówkom,, Chcieliśmy się dowiedzieć o innych krajach. O ich kulturach, co wiedzą o Polsce….

 

  • Jak podzieliliście się zadaniami?

To było trochę trudne….. na początku wybraliśmy wraz z Ulą co chcemy zrobić. Wszystko akurat dobrze się ułożyło. Co ja chciałam to Ula nie….(jak coś chcę to muszę to mieć :D )

 

  • Jak Wam się pracowało w zespole? Jak czuliście się w swojej roli?

Mi się pracowało nie tak źle……..W swojej roli czułam się bardzoooo dobrze ;)

 

  • Czy w trakcie pracy nad projektem spotkaliście jakieś trudności? Opiszcie jak sobie z nimi poradziliście

Jedna trudność jaką spotkaliśmy to..pisanie adresu na pocztówkach. Niektóre adresy były długie…Gdy wysyłaliśmy pocztówki do Chin to bardzo dziwne były adresy wtedy musieliśmy je drukować

 

  • Pochwalcie się osiągnięciami, sukcesami – co Wam się udało?

Hm…trudno powiedzieć….udało nam się po pierwsze dowiedzieć dużo rzeczy. Wykonaliśmy nasz cel projektu.

cze 05

Pieniądze Rzymskie :) cz.1

Na początku istnienia Rzymu, powszechnym środkiem płatniczym było bydło. Zresztą późniejsza nazwa pieniądza w języku łacińskim, pecunia, wywodzi się od słowa pecus, oznaczającego nic innego, jak właśnie „bydło”.
Następnie, jako środki płatnicze, funkcjonowały prostokątne, nieobrobione sztabki miedzi o wadze około pół kilograma, na których często widniał wizerunek bydła. Po zaprzestaniu używania tego środka płatniczego, około V wieku p.n.e.
Kolejnym punktem na drodze rozwoju środków płatniczych w państwie rzymskim był as miedziany (aes rudae) o wadze 327,45 g, który dzielił się jeszcze na 12 uncji po 27,3 g każda.
Waga asa miedzianego była podstawową jednostką wagi i nazywała się funt rzymski(libra). Ten ciężar, był właściwy na terenie Rzymu i jeszcze w kilku innych miastach. Dla oznaczenia jednego funta, używano dużej litery L.

Najstarsza moneta okrągła miała wagę 273 g i nazywała się as funtowy (as libralis). W 289 roku p.n.e. dla kontroli spraw monetarnych, została zorganizowana komisja złożona z trzech osób, której podstawowym zadaniem, było wypuszczenie asów i sztab miedzi (aes signatum). Moneta srebrna stała się znana około 340 roku p.n.e., kiedy to słynna mennica w Kapui, zaczęła wytwarzać srebrną monetę dla Rzymu, tzw. dydrachmy, których waga wynosiła 7,58 g, by z czasem obniżyć ją do 6,82 g.
Bicie srebrnej monety przeniesiono do Rzymu w 269 roku p.n.e. Były to denary o wadze 4,55 g srebra. W następnym roku rozpoczęto wybijanie monety o wadze 3,41 g, zwanej wiktoriatem, której nazwa wywodzi się od wizerunku bogini Wiktorii, wybijanej na monecie. Wiktoriat służył jako środek rozliczeniowy w transakcjach międzynarodowych, a ściślej rzecz ujmując, głównie w kontaktach handlowych z państwami greckimi.

Solidus Konstansa

/Weronika

Źródła informacji :

pieniądzerzymskie

cze 04

Archeolodzy i ich odkrycia

Archeolodzy odnaleźli w północnym Egipcie blisko 400 monet z brązu z III w. p.n.e. i inne artefakty. Odkrycia dokonano na stanowisku położonym w oazie Fajum na Pustyni Libijskiej, na północ od brzegów Jeziora Karun, w odległości około 80 kilometrów na południowy zachód od Kairu./Weronika


 źródła informacji :

archeowiesici.pl

dziennik.pl  nauka

cze 03

Festiwal 2.0 za nami :3

Dzisiaj odbył się FESTIWAL 2.0.

Pani Agnieszka zaskoczyła nas jednym gdy przyszliśmy do szkoły…. pani ,,za kare,, że nie zrobiliśmy mapy wędrówek naszych pocztówek kazała nam ułożyć na szybkiego 5 zdań podsumowując nasz projekt. Z Ulą szybko się za to wzięliśmy ;)

Napisaliśmy o pocztówce z Guamu, ponieważ jest to pocztówka jedyna swojego rodzaju. Jest z ,,tajemniczej wyspy,, oraz nie jest jak inne pocztówki, jest troszeczkę większa ;)

Wracając do festiwalu: na małej sali gimnastycznej klasy 4-6 opowiadały o innych projektach, np: 4b miała projekt z polskiego ,,Od glinianych tabliczek do e-book’ów,, , 4d z angielskiego „London – Top 5 Tourist Attractions”(było ich 6)…

Oglądaliśmy:

  • film wykonany przez panią Agnieszkę
  • prezentacje wykonaną prze ucznia klasy 4b.
  • prezentację prezi wykonaną po angielsku przez p.Adama

Mogliśmy także zobaczyć wystawę pocztówek oraz wystawę glinianych tabliczek…Dzisiejszy Festiwal uważam za  udany :)

 

Niedługo moje podsumowanie projektu :3

cze 03

Srebrnik

Starożytni rzymianie posługiwali się także srebrnikami. Były to kawałki srebra, którymi posługiwano się tak, jak monetami. Taka forma płatności dotyczyła jednak tylko osób innej nacji niż rzymska. Srebrnikami zapłacono miedzy innymi Judaszowi za zdradzenie Jezusa.

Źródła informacji :

Monety Rzymskie

Ziemiaswiatwkatechezie.pl

cze 02

Starożytny Rzym

Państwo rzymskie stworzyło doskonałe warunki do wymiany handlowej wewnętrznej i zewnętrznej dzięki utworzeniu jednolitego systemu monetarnego. Monety rzymskie były wysoko cenione również poza granicami imperium wśród ludów, które nie miały własnego systemu pieniężnego, a przyjmowały i chętnie gromadziły rzymskie monety. Pieniądze rzymskie były obiektem wymiany handlowej – przynajmniej dla starszyzny plemiennej.

Rodzaje monet 

Rzymianie wyróżniali kilka rodzajów monet, które miały swoje odpowiedniki w mniejszych nominałach.

Wśród nich znajdował się:
– aureus – moneta złota, której równowartością było 25 drachm lub 25 denarów,
– drachma, denar i obol, które były monetami wykonanymi ze srebra, przy czym drachma i denar odpowiadały sobie co do wartości, a ich waga wynosiła 3,9 g,
– chalk, as, kwadrant, które były monetami z brązu,
– quadrans, wykonany z miedzi, który stanowił 1/64 denara,
– stater, czyli srebrna moneta grecka, której równowartość stanowiły cztery drachmy.

źródło informcji :

Starożytny Rzym

Grafika Google

Starsze posty &laquo

css.php