Podsumowanie

W roku szkolnym 2014/2015 zgłosiliśmy chęć udziału w kolejnej edycji W-Fu z Klasą. W listopadzie została zorganizowana ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć wychowania fizycznego, w której udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci zgłaszały różne pomysły, które staraliśmy się zrealizować w ciągu roku szkolnego. Dodatkowymi zadaniami było „zdrowe odżywianie” oraz „ruch na przerwach i innych lekcjach. Lokalną Akcję Sportową zorganizowaliśmy poza szkoła, ze względu na brak sali gimnastycznej, ale o zasięgu powiatowym. Ponadto dzieci brały udział w turniejach sportowych tj.: „Puchar Orlika”, „Turniej dzikich drużyn”, „Powiatowej gimnazjadzie dziewcząt w piłce nożnej”, Gminnym Dniu Sportu.

Paintball

05 czerwca 2015 r. klasa II gimnazjum uczestniczyła w ognisku integracyjnym połączonym z zabawą paintballową. W nadleśnictwie Namule 13 uczniów wraz z wychowawcą klasy spędzili ponad 3 godziny na wspólnym ognisku podczas, którego główną atrakcją były gry paintballowe. W urozmaiconym licznymi wąwozami, powalonymi drzewami i bujną roślinnością terenie uczestnicy rywalizowali na celność oraz w grach o flagę. Taktyka, koncentracja, sprawność, a przede wszystkim kondycja to cechy dzięki, którym najlepszym udało się unikać pocisków przeciwników, a samemu zadawać celne trafienia. Zabawa ta jest bardzo ciekawym i zdrowym sposobem spędzenia wolnego czasu, a wspomnienia z „upolowania” wychowawcy lub kolegi z klasy pozostają na długo.

Gminny Dzień Sportu

3 czerwca w Zespole nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej odbył się Gminny Dzień Sportu, organizowany tradycyjnie dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Krasnystaw. Udział w nim wzięły: Gimnazjum w Krupem, Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, gimnazjum w Zakręciu oraz Gimnazjum w Małochwieju Dużym. Jak co roku rozegrano trzy konkurencje: drużynowy bieg na 60 m, turniej piłki nożnej chłopców i turniej piłki siatkowej dla dziewcząt.
Reprezentanci gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie uzyskali następujące wyniki:
Drużynowy bieg na 60m.: III miejsce.
Turniej Piłki Nożnej chłopców: IV m-ce
Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt: V miejsce
Podsumowania zawodów dokonał dyrektor szkoły Pan Mirosław Berbeć, który wręczył uczestnikom pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy.
Dzień Sportu został zorganizowany we współpracy Szkoły i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polana”.

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

22 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Józefowie nad Wisłą odbył się Finał Wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych. Powiat krasnostawski reprezentowało Gimnazjum nr 3
w Krasnymstawie w składzie Klaudia Sadlak, Patryk Niećko oraz Bartosz Daniel (opiekun Paweł Haładyj).
Celem turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem poszczególnych konkurencji pełnili przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Józefowie nad Wisłą.
Uczestnikami zawodów było 18 trzyosobowych drużyn, które reprezentowały swoje powiaty wygrywając wcześniej eliminacje szkolne, międzyszkolne, gminne, miejski oraz powiatowe.
Zawodnicy rozwiązywali test wiedzy z przepisów ruchu drogowego składający
się z 20 pytań oraz test składający się z 10 skrzyżowań, jeździli po miasteczku ruchu drogowego, rowerowym torze przeszkód oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.
W tym doborowym towarzystwie Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie zajęło
XII miejsce w województwie. Drużyna za udział otrzymała dyplom oraz podziękowanie.

Ruch na przerwach oraz innych lekcjach

Uczniowie Zespołu nr 3 w Krasnymstawie w okresie wiosennym mieli możliwość na długiej przerwie na odrobinę ruchu. Pomysł wyszedł od uczniów podczas Szkolnego Okrągłego Stołu, ale ze względu na brak sali gimnastycznej w naszej szkole realizacja ruszyła dopiero na wiosnę. Na samym początku ustalono zasady bezpieczeństwa, korzystania z boisk, sprzętu sportowego oraz opieki nauczyciela dyżurnego. Najczęściej uczniowie grali w: „dziadka” na utrzymanie piłki, „kartofla”, dwa odbicia na kosz, doskonalili odbicia piłki siatkowej w parach i grupach, grali w butelkę, karne, obijanie poprzeczki, doskonalili jazdę po rowerowym torze przeszkód, mobilnym miasteczku ruchu drogowego oraz udzieli pierwszej pomocy na fantomie.
Kolejną formą aktywności fizycznej w szkole było wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Na jednym z apeli szkolnych zaproponowana została forma przerwy lekcyjnej w postaci zestawu ćwiczeń, które prezentują chętni uczniowie, a cała klasa powtarza.
W ramach zajęć z art. 42 a KN „ Koło logiczne” uczniowie poznawali gry i zabawy ruchowe, które były atrakcją dzieciństwa ich rodziców i dziadków. Uczniowie poznawali zasady, a następnie uczestniczyli w grach: hacele, gog, zbijak, dwa ognie, podchody, kapsle, guma czy chowany. Wielu uczniów pierwszy raz spotkało się z niektórymi zabawami, mimo to cieszyły się one dużym powodzeniem.
W zajęciach regularnie uczestniczyło 10-12 uczniów. Oprócz cennych wartości prozdrowotnych zabawy te kształtowały również sztukę negocjacji, podporządkowanie się zasadom czy współpracę pomiędzy uczniami. Uczniowie mieli możliwość poznania ciekawych sposobów spędzenia wolnego czasu nie przed komputerem czy innym urządzeniem multimedialnym ale w miłym towarzystwie i interakcji z kolegami oraz koleżankami.

LAS – FINAŁ POWIATOWY XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

13 maja 2015 roku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Krasnymstawie odbył się Finał Powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.
Organizatorem turnieju był pan Paweł Haładyj – nauczyciel z Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji
w Krasnymstawie.
Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pan Sławomir Niepogoda oraz dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Bąk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie sierż. szt. Paweł Sawa oraz sierż. szt. Janusz Konefał.
W turnieju wystartowały 3 drużyny ze szkół podstawowych i 4 z gimnazjów.
Uczniowie ze szkoły podstawowej mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 20 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym oraz 10 pytań z krzyżówek, natomiast gimnazjaliści rozwiązywali test z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, oraz 10 pytań ze skrzyżowań.
Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z dziesięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, pochylnia, slalom z ograniczeniem, łezka, kwadrat, zatrzymanie w miejscu.
Ponadto cała drużyna wykonywała w czasie 5 minut zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniali nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa pani Iwona Karpińska oraz pan Kamil Siwczyński.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.
Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Wiktoria Siembiga, Alicja Kulczyńska, Daniel Piętal, Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie w składzie: Julia Bartczak, Adela Kwiecień, Mikołaj Buk, Damian Kura (opiekun Teresa Stasiak), a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Surhowie w składzie: Weronika Kaczor, Martyna Tokarz, Norbert Malec, Mikołaj Raczkowski (opiekun Grzegorz Małek).
Wśród szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 3
w Krasnymstawie w składzie: Klaudia Sadlak, Patryk Niećko, Bartosz Daniel, (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Kinga Pintal, Maciej Kowalczyk (opiekun Adriana Łysakowska), III miejsce zajęło Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym w składzie: Jakub Szadura, Marcin Sadło, Mateusz Sawa (opiekun Bożena Rybak) , a IV miejsce zajęło Gimnazjum w Siedliskach Drugich w składzie: Laura Zdanowska, Michał Pęcak, Patryk Lipa (opiekun Kamil Siwczyński).
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali ze szkoły podstawowej Daniel Piętal, a z gimnazjum Patryk Niećko, uczniowie z Zespołu nr 3 w Krasnymstawie.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Krasnegostawu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, PZU S.A, OSM Krasnystaw oraz UKS „Trójka” Krasnystaw.
Laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla szkół gimnazjalnych 22 maja 2015 r. w Józefowie n. Wisłą, natomiast dla szkół podstawowych 27 maja 2015 roku w Krynce (powiat Łuków).

Zajęcia w-fu na stadionie CSiR

Klasa II gimnazjum uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego na bieżni lekkoatletycznej stadionu miejskiego. Uczniowie ćwiczyli, skakali, biegali na dystansie 60 m. oraz 1000 m. wykorzystując profesjonalną, miękką bieżnię.

Zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Na zajęciach pozalekcyjnych z wychowania komunikacyjnego uczniowie przygotowujący się do Ogólnopolskiego Turnieju BRD uczyli się w praktyce udzielania pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Opatrywali rany, tamowali krwotoki, sprawdzali świadomość, udrażniali drogi oddechowe, prowadzili resuscytację krążeniowo- oddechową.

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w Zespole nr 5 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krupem odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W eliminacjach brały udział 3 osobowe drużyny.
Rywalizowano w dwóch konkurencjach: część pisemna – test składający się z 20 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego, test składający się z 10 pytań dotyczących skrzyżowań oraz część praktyczna – jazda rowerem po sprawnościowym torze przeszkód. O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Wśród szkół gimnazjalnych najlepsze okazało się gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Patryk Niećko, Bartosz Daniel, Klaudia Sadlak. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Małochwieju, trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Zakręciu, czwarte miejsce zajęło Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, a piąte miejsce zajęło Gimnazjum w Krupem.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Niećko ze Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie.
Zwycięscy reprezentować będą gminę Krasnystaw w finale powiatowym.


II MIEJSCE DZIEWCZĄT W GIMNAZJADZIE POWIATOWEJ W PIŁCE NOŻNEJ

Dnia 24 kwietnia 2015 roku na boiskach przy Zespole nr 5 w Krasnymstawie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w piłce nożnej dziewcząt. Do zawodów zakwalifikowało się 7 drużyn, które drogą losowania podzielono na dwie grupy. W fazie grupowej rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”. Po tym etapie zawodów zwyciężyły Gimnazjum w Krupem i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie i to one spotkały się w meczu o I miejsce w turnieju. W finale dziewczęta z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie po bardzo wyrównanym spotkaniu przegrały z dziewczętami z Gimnazjum w Krupem 0:1. Wicemistrzynie wystąpiły w składzie: Badzio Natalia, Urbańska Julia, Gaweł Karolina, Szewczak Weronika, Mazurek Anna, Osina Sylwia, Gawron Martyna, Sadlak Klaudia, Pawłowska Paula . W walce o III miejsce drużyna z Siennicy Różanej pokonała 1:0 drużynę z Siennicy Nadolnej. Piątym miejscem podzieliły się: Gimnazjum Fajsławice i Gimnazjum Izbica. Gospodynie zawodów uplasowały się na VII miejscu.