Podsumowanie

W roku szkolnym 2014/2015 zgłosiliśmy chęć udziału w kolejnej edycji W-Fu z Klasą. W listopadzie została zorganizowana ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć wychowania fizycznego, w której udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci zgłaszały różne pomysły, które staraliśmy się zrealizować w ciągu roku szkolnego. Dodatkowymi zadaniami było „zdrowe odżywianie” oraz „ruch na przerwach i innych lekcjach. Lokalną Akcję Sportową zorganizowaliśmy poza szkoła, ze względu na brak sali gimnastycznej, ale o zasięgu powiatowym. Ponadto dzieci brały udział w turniejach sportowych tj.: „Puchar Orlika”, „Z podwórka na stadion”, „Turniej dzikich drużyn”, Świątecznych zawodach pływackich, Gminnym Dniu Sportu, Dniu Patrona Szkoły.

Turniej piłki nożnej i siatkowej z okazji Dnia Patrona Szkoły

12 czerwca 2015 roku Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw był organizatorem turnieju piłki nożnej dla chłopców i turnieju piłki siatkowej dla dziewcząt uczniów klas IV – IV szkoły Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie.
Głównym celem turnieju było zaprezentowanie swoich umiejętności przed rówieśnikami i nauczycielami, integracja młodzieży z różnych klas, pokazanie uczniom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie zasad Fair Play i odpowiedniego zachowania.
Turniej piłki nożnej rozgrywany był systemem każdy z każdym, w polu występowało pięciu zawodników plus bramkarz. Przepisy zostały uproszczone ze względu na wiek uczestników zawodów. Pomimo młodego wieku i braku doświadczenia na piłkarskim boisku wielu zawodników zaprezentowało bardzo wysokie umiejętności. Najlepszą drużyną turnieju okazała się klasa VI, II miejsce zajęła klasa V, a III miejsce klasa IV.
W turnieju piłki siatkowej dziewcząt rozegrany został mecz pomiędzy klasą IV i VI, wygrała klasa VI.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, które wręczył pan Grzegorz Małek skarbnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Krasnystaw działającego przy Zespole nr 3 w Krasnymstawie. W trakcie rozgrywek sportowo-rekreacyjnych rada rodziców zorganizowała wspólne grillowanie oraz napoje dla wszystkich uczestników turnieju.
Była to bardzo dobra zabawa z udziałem dzieci i nauczycieli. Zwyciężyła jedna drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów i bramek, chociaż uważam, że w tego rodzaju rywalizacji sportowej zwycięzcami są wszyscy. Poprzez takie imprezy chcemy promować sport i zachęcać jak największą liczbę dzieci do aktywnego stylu życia.

Gminny Dzień Sportu

2 czerwca w Zespole nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym odbył się Gminny Dzień Sportu, organizowany tradycyjnie dla szkół podstawowych z terenu Gminy Krasnystaw. Udział w nim wzięły: Szkoła Podstawowa w Krupem, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, Szkoła Podstawowa w Jaślikowie oraz gospodarz zawodów – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym. Jak co roku rozegrano trzy konkurencje: drużynowy bieg na 60 m, turniej piłki nożnej chłopców i turniej „czwórek” siatkarskich dziewcząt.
Reprezentanci szkoły podstawowej nr 3 w Krasnymstawie uzyskali następujące wyniki:
Drużynowy bieg na 60m.: V miejsce.
Turniej Piłki Nożnej chłopców: III m-ce
Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt: IV miejsce
Podsumowania zawodów dokonał dyrektor szkoły Pan Wiesław Bojarczuk, który wręczył uczestnikom pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy.
Dzień Sportu został zorganizowany we współpracy Szkoły i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”.

II miejsce Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

27 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Krynce gm. Łuków odbył się Finał Wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Powiat krasnostawski reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 3
w Krasnymstawie w składzie Alicja Kulczyńska, Wiktoria Siembiga, Daniel Piętal oraz Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj).
Celem turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem poszczególnych konkurencji pełnili przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, przedstawiciele Klubu Motocyklowego Grom w Białej Podlaskiej oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Krynce.
Uczestnikami zawodów było 19 czteroosobowych drużyn, które reprezentowały swoje powiaty wygrywając wcześniej eliminacje szkolne, międzyszkolne, gminne, miejski oraz powiatowe.
Zawodnicy rozwiązywali test wiedzy z przepisów ruchu drogowego składający
się z 20 pytań oraz test składający się z 10 skrzyżowań, jeździli po rowerowym torze przeszkód oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.
W tym doborowym towarzystwie Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie zajęła
II miejsce w województwie. Drużyna w nagrodę otrzymała Puchar Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz dyplom, a każdy z uczniów nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi zawodnikami województwa Lubelskiego okazali się Daniel Piętal oraz Alicja Kulczyńska uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Krasnymstawie, którzy otrzymali puchary z rąk honorowego prezesa PZM Lublin.
Dodatkowo Daniel Piętal został nagrodzony przez prezesa Klubu Motocyklowego Grom
w Białej Podlaskiej za zajęcie I miejsca w konkurencji „jazda rowerem po torze sprawnościowym”.

Ruch na przerwach oraz innych lekcjach

Uczniowie Zespołu nr 3 w Krasnymstawie w okresie wiosennym mieli możliwość na długiej przerwie na odrobinę ruchu. Pomysł wyszedł od uczniów podczas Szkolnego Okrągłego Stołu, ale ze względu na brak sali gimnastycznej w naszej szkole realizacja ruszyła dopiero na wiosnę. Na samym początku ustalono zasady bezpieczeństwa, korzystania z boisk, sprzętu sportowego oraz opieki nauczyciela dyżurnego. Najczęściej uczniowie grali w: „dziadka” na utrzymanie piłki, „kartofla”, dwa odbicia na kosz, doskonalili odbicia piłki siatkowej w parach i grupach, grali w butelkę, karne, obijanie poprzeczki, doskonalili jazdę po rowerowym torze przeszkód, mobilnym miasteczku ruchu drogowego oraz udzieli pierwszej pomocy na fantomie.
Kolejną formą aktywności fizycznej w szkole było wprowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Na jednym z apeli szkolnych zaproponowana została forma przerwy lekcyjnej w postaci zestawu ćwiczeń, które prezentują chętni uczniowie, a cała klasa powtarza.
W ramach zajęć z art. 42 a KN „ Koło logiczne” uczniowie poznawali gry i zabawy ruchowe, które były atrakcją dzieciństwa ich rodziców i dziadków. Uczniowie poznawali zasady, a następnie uczestniczyli w grach: hacele, gog, zbijak, dwa ognie, podchody, kapsle, guma czy chowany. Wielu uczniów pierwszy raz spotkało się z niektórymi zabawami, mimo to ciszyły się one dużym powodzeniem.
W zajęciach regularnie uczestniczyło 10-12 uczniów. Oprócz cennych wartości prozdrowotnych zabawy te kształtowały również sztukę negocjacji, podporządkowanie się zasadom czy współpracę pomiędzy uczniami. Uczniowie mieli możliwość poznania ciekawych sposobów spędzenia wolnego czasu nie przed komputerem czy innym urządzeniem multimedialnym ale w miłym towarzystwie i interakcji z kolegami oraz koleżankami.

LAS – FINAŁ POWIATOWY XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

13 maja 2015 roku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Krasnymstawie odbył się Finał Powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.
Organizatorem turnieju był pan Paweł Haładyj – nauczyciel z Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji
w Krasnymstawie.
Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pan Sławomir Niepogoda oraz dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Bąk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie sierż. szt. Paweł Sawa oraz sierż. szt. Janusz Konefał.
W turnieju wystartowały 3 drużyny ze szkół podstawowych i 4 z gimnazjów.
Uczniowie ze szkoły podstawowej mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 20 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym oraz 10 pytań z krzyżówek, natomiast gimnazjaliści rozwiązywali test z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, oraz 10 pytań ze skrzyżowań.
Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z dziesięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, pochylnia, slalom z ograniczeniem, łezka, kwadrat, zatrzymanie w miejscu.
Ponadto cała drużyna wykonywała w czasie 5 minut zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniali nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa pani Iwona Karpińska oraz pan Kamil Siwczyński.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.
Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Wiktoria Siembiga, Alicja Kulczyńska, Daniel Piętal, Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie w składzie: Julia Bartczak, Adela Kwiecień, Mikołaj Buk, Damian Kura (opiekun Teresa Stasiak), a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Surhowie w składzie: Weronika Kaczor, Martyna Tokarz, Norbert Malec, Mikołaj Raczkowski (opiekun Grzegorz Małek).
Wśród szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 3
w Krasnymstawie w składzie: Klaudia Sadlak, Patryk Niećko, Bartosz Daniel, (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Kinga Pintal, Maciej Kowalczyk (opiekun Adriana Łysakowska), III miejsce zajęło Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym w składzie: Jakub Szadura, Marcin Sadło, Mateusz Sawa (opiekun Bożena Rybak) , a IV miejsce zajęło Gimnazjum w Siedliskach Drugich w składzie: Laura Zdanowska, Michał Pęcak, Patryk Lipa (opiekun Kamil Siwczyński).
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali ze szkoły podstawowej Daniel Piętal, a z gimnazjum Patryk Niećko, uczniowie z Zespołu nr 3 w Krasnymstawie.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Krasnegostawu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, PZU S.A, OSM Krasnystaw oraz UKS „Trójka” Krasnystaw.
Laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla szkół gimnazjalnych 22 maja 2015 r. w Józefowie n. Wisłą, natomiast dla szkół podstawowych 27 maja 2015 roku w Krynce (powiat Łuków).

Rajd rowerowy na „Górę Ariańską”

W dniu 1 maja wychowawca klasy szóstej szkoły podstawowej zorganizował rajd rowerowy na trasie Krasnystaw – Stężyca Nadwieprzańska – Łopiennik Dolny –Borowica – Bzite – Krynica – Krupe – Wicentów- Siennica Nadolna – Krasnystaw.
Podczas przejazdu uczniowie mieli okazję zwiedzić kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świetęgo w Stężycy oraz modrzewiowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Borowicy.
Najważniejszym punktem wycieczki rowerowej było wjechanie w pobliżu wsi Krynica na wzgórze nazywane „Górą Ariańską” porośnięte gęstwiną leśną, na którym znajduje się wybudowana przed wiekami dość niezwykła na terenie Polski budowla w kształcie piramidy. Piramida w Krynicy uważana jest za najwyższą tego typu budowlę na terenie współczesnej Polski. Jej podstawa została zbudowana w formie kwadratu o długości boku około 6 metrów.
Następnie uczestnicy udali się do miejscowości Krupe, gdzie zostały zorganizowane zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym Orlik, a na koniec wspólne grillowanie.

Zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Na zajęciach pozalekcyjnych z wychowania komunikacyjnego uczniowie przygotowujący się do Ogólnopolskiego Turnieju BRD uczyli się w praktyce udzielania pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Opatrywali rany, tamowali krwotoki, sprawdzali świadomość, udrażniali drogi oddechowe, prowadzili resuscytację krążeniowo- oddechową.

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w Zespole nr 5 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krupem odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W eliminacjach brały udział 4 osobowe drużyny składające się z 2 chłopców i 2 dziewczynek.
Rywalizowano w dwóch konkurencjach: część pisemna – test składający się z 20 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego, test składający się z 10 pytań dotycząch skrzyżowań oraz część praktyczna – jazda rowerem po sprawnościowym torze przeszkód. O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana w poszczególnych konkurencjach przez zawodników. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Daniel Piętal, Patryk Podgórski, Wiktoria Siembiga oraz Alicja Kulczyńska. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, czwarte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krupem, a piąte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Daniel Piętal ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie.
Zwycięscy reprezentować będą gminę Krasnystaw w finale powiatowym.


Wyjazd na mecz Górnik Łęczna – Lech Poznań

W dniu 19.04.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie wzięli udział w wyjeździe na mecz Górnik Łęczna – Lech Poznań. Chłopcy dzielnie dopingowali jedyną drużynę w województwie lubelskim występująca w ekstraklasie piłki nożnej.
Sam mecz przyciągnął na stadion 6143 osoby, co było drugą pod względem wielkości frekwencją w tym roku na meczach Górnika w Łęcznej. W 21. minucie gospodarze objęli prowadzenie – po wykonaniu rzutu rożnego przez Patrika Mraza piłka, wybita z pola karnego poznaniaków, trafiła pod nogi Filipa Rudika, a ten potężnym uderzeniem nie dał Maciejowi Gostomskiemu żadnych szans na obronę. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy piłkarze Lecha stworzyli sobie kolejną okazję i tym razem już ją wykorzystali. Z rzutu rożnego świetnie dośrodkował Gergo Lovrencsics, Mraz zgubił krycie, a pozostawiony samemu sobie napastnik Lecha uderzył z woleja i pokonał Prusaka. Górnika Łęczna zremisowali na własnym boisku z Lechem Poznań 1-1.