Kampania społeczna

CELE KAMPANII

Cele:

 • Zachęcenie gimnazjalistów do adopcji zwierząt.
 • Zachęcenie do troskliwej opieki nad zwierzętami.
 • Zwiększenie wiadomości gimnazjalistów na temat bezdomnych zwierząt.

Odbiorcy:

klasa I, gimnazjum

Hasło promujące kampanię:

NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI NA LOSY ZWIERZĄT!

 

PLAN DZIAŁAŃ

Działania:

 • Krótką omówię sytuację bezdomnych zwierząt.
 • Zaproszę wolontariuszy ze schroniska.
 • Będę rozdawał ulotki promujące akcję.
 • Będę rozdawał cukierki dla zachęty.

Promocja kampanii:

 • Ulotki promocyjne przygotowane przez klasę.
 • Ogłoszenie w gazecie.

Harmonogram:

 1. Rozdawanie ulotek i promocja akcji.
 2. Kilka słów o sytuacji zwierząt.
 3. Relacje wolontariuszy.
 4. Publiczne podsumowanie akcji.
 5. Miły akcent kończący akcję – rozdawanie cukierków.

Podział pracy:

W realizację zaangażowana jest jedna osoba, pomoc klasy w przygotowaniu ulotek.

 

SAMOOCENA

Realizacja założonych celów:

 • Adopcja zwierząt – niestety niewiele osób zdecydowało się na tak duży krok. Wiem, że to bardzo trudne przedsięwzięcie.
 • Troskliwa opieka nad zwierzętami – wiele uczniów powiedziało, że swoje zwierzęta traktować będzie jak członków rodziny, okazywać im troskę i miłość.
 • Zwiększenie świadomości gimnazjalistów na temat bezdomnych zwierząt – cel zrealizowany, wszyscy byli zainteresowani tym tematem i bardzo ich poruszył.

Realizacja założonych działań:

 • Krótko omówiłem klasie sytuację bezdomnych zwierząt. Posłużyłem się prezentacją multimedialną.
 • Nie udało mi się zaprosić wolontariuszy.
 • Zamiast ulotek promocyjnych w klasie przygotowaliśmy plakat.
 • Zaangażowanie uczniów nagradzałem cukierkami.

Praca zespołowa:

W przygotowanie kampanii była zaangażowana jedna osoba, ale praca nad plakatem pozwoliła się nam (uczniom pierwszej klasy) lepiej poznać i zintegrować.

Trudności w czasie realizacji kampanii:

 • Termin okołoświąteczny.
 • Wbrew pozorom trudny temat.
 • Jednoosobowe prowadzenie kampanii.

Elementy wymagające poprawy w przyszłości:

 • Dłuższy i dogodniejszy termin.
 • Dobór jeszcze bardziej interesującego tematu.
 • Organizacja kampanii przez większą ilość osób.

Materiały z otwartych zasobów

File:President Barack Obama.jpg

Barack Obama

PD-icon.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg

Mapa Paryża

CC BY-SA 3.0

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Mapa_dane_Pary%C5%BC#mediaviewer/File:Paris_arr_jms.gif

Dog by drunken_duck - White dog sitting.

Zwierzę domowe

Informacje o licencji: https://openclipart.org/share

https://openclipart.org/detail/2635/dog-by-drunken_duck-2635

Podkład muzyczny

(cc) Some Rights Reserved - Attribution-NoDerivs CC BY-ND

https://www.jamendo.com/pl/artist/7248/moe2smoke

Języki mediów

1. Program telewizyjny:

 • Audycja powinna trwać maksymalnie 3 minuty.
 • Przekazywane informacje powinny być dosyć krótkie i ciekawe, aby widz nie zniechęcił się.
 • Audycja powinna zawierać krótki materiał filmowy, grafikę, cytaty i tekst mówiony.
 • Ważny jest wygląd i sposób mówienia prezentera informacji.
 • Odbiorca chce dowiedzieć się ciekawych informacji na dany temat, w             szczególności przedstawionych obrazowo (wykres, grafika, film).

2. Prasa codzienna:

 • Informacja powinna być interesująca i niezbyt długa.
 • Powinna zawierać przykuwający uwagę tytuł i wstęp, a także zdjęcia.
 • W prasie ważne są również wywiady i statystyki.
 • Odbiorca oczekuje wiarygodnych informacji, a także ciekawostek.
 • Autor w tym medium nie odgrywa większej roli. Ważni są bohaterowie wywiadów i osoby ukazane na zdjęciach.

3. Wpis w internecie:

 • Wiadomość powinna mieć nie więcej niż 2-3 akapity.
 • Powinna zawierać filmiki, zdjęcia i linki do innych stron internetowych.
 • Odbiorca zainteresowany danym tematem może poszerzać swoją wiedzę (linki), a ktoś inny może przeczytać tylko najważniejsze informacje.
 • Autor nie odgrywa dużej roli, a jego zadaniem jest napisanie tekstu i uatrakcyjnienie go w sposób odpowiadający odbiorcy.
 • Portale internetowe są bardzo subiektywne, więc zawierają wiele komentarzy.

4. Audycja radiowa:

 • Informacja powinna być bardzo krótka, nie dłuższa niż 30 sekund.
 • Bardzo ważną rolę odgrywa sposób wygłaszania tekstu.
 • Audycję warto uatrakcyjnić wypowiedziami reporterów i innych osób.
 • Wygląd nadawcy nie jest ważny, bo najważniejszy jest głos.
 • W celu przyciągnięcia uwagi słuchacza warto wzbogacić audycję w muzykę.