Kampania społeczna

CELE KAMPANII

Cele:

 • Zachęcenie gimnazjalistów do adopcji zwierząt.
 • Zachęcenie do troskliwej opieki nad zwierzętami.
 • Zwiększenie wiadomości gimnazjalistów na temat bezdomnych zwierząt.

Odbiorcy:

klasa I, gimnazjum

Hasło promujące kampanię:

NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI NA LOSY ZWIERZĄT!

 

PLAN DZIAŁAŃ

Działania:

 • Krótką omówię sytuację bezdomnych zwierząt.
 • Zaproszę wolontariuszy ze schroniska.
 • Będę rozdawał ulotki promujące akcję.
 • Będę rozdawał cukierki dla zachęty.

Promocja kampanii:

 • Ulotki promocyjne przygotowane przez klasę.
 • Ogłoszenie w gazecie.

Harmonogram:

 1. Rozdawanie ulotek i promocja akcji.
 2. Kilka słów o sytuacji zwierząt.
 3. Relacje wolontariuszy.
 4. Publiczne podsumowanie akcji.
 5. Miły akcent kończący akcję – rozdawanie cukierków.

Podział pracy:

W realizację zaangażowana jest jedna osoba, pomoc klasy w przygotowaniu ulotek.

 

SAMOOCENA

Realizacja założonych celów:

 • Adopcja zwierząt – niestety niewiele osób zdecydowało się na tak duży krok. Wiem, że to bardzo trudne przedsięwzięcie.
 • Troskliwa opieka nad zwierzętami – wiele uczniów powiedziało, że swoje zwierzęta traktować będzie jak członków rodziny, okazywać im troskę i miłość.
 • Zwiększenie świadomości gimnazjalistów na temat bezdomnych zwierząt – cel zrealizowany, wszyscy byli zainteresowani tym tematem i bardzo ich poruszył.

Realizacja założonych działań:

 • Krótko omówiłem klasie sytuację bezdomnych zwierząt. Posłużyłem się prezentacją multimedialną.
 • Nie udało mi się zaprosić wolontariuszy.
 • Zamiast ulotek promocyjnych w klasie przygotowaliśmy plakat.
 • Zaangażowanie uczniów nagradzałem cukierkami.

Praca zespołowa:

W przygotowanie kampanii była zaangażowana jedna osoba, ale praca nad plakatem pozwoliła się nam (uczniom pierwszej klasy) lepiej poznać i zintegrować.

Trudności w czasie realizacji kampanii:

 • Termin okołoświąteczny.
 • Wbrew pozorom trudny temat.
 • Jednoosobowe prowadzenie kampanii.

Elementy wymagające poprawy w przyszłości:

 • Dłuższy i dogodniejszy termin.
 • Dobór jeszcze bardziej interesującego tematu.
 • Organizacja kampanii przez większą ilość osób.

Materiały z otwartych zasobów

File:President Barack Obama.jpg

Barack Obama

PD-icon.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg

Mapa Paryża

CC BY-SA 3.0

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Mapa_dane_Pary%C5%BC#mediaviewer/File:Paris_arr_jms.gif

Dog by drunken_duck - White dog sitting.

Zwierzę domowe

Informacje o licencji: https://openclipart.org/share

https://openclipart.org/detail/2635/dog-by-drunken_duck-2635

Podkład muzyczny

(cc) Some Rights Reserved - Attribution-NoDerivs CC BY-ND

https://www.jamendo.com/pl/artist/7248/moe2smoke