Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w GOKIS – Wiśniowa

„Róźnie to jest z tymi godkami downymi. Casom so cliwe i strasne, ale zawse jakosik prowdo łone zawierajo. Zawse wiedo ku clowiekowi: ku mondrości, ku  tradycji, ku radości (…)”

 

10.11.2018 r. reprezentacja ZPO w Lipniku w składzie: Grzegorz Olesek kl. VII A i T. Bobowska – opiekun –  uczestniczyli w  Przeglądzie Śpiewaków i Gawędziarzy „Bajania nad Krzyworzeką” – kategoria: Mistrz i Uczeń – Godka miodzy starsym a młodsym.

W skład jury wchodzili: dr hab. M. Rak – Wydział Polonistyki UJ, dr A. Czesak – dialektolog, leksykograf UJ, dr J. Dziadowiec – Greganić – wykładowca akademicki, dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii, kulturoznawca w Instytucie Kultury UJ, mgr Olga Radziszewska – Sekcja Dialektologiczna Koła Językoznawców UJ, mgr A. Dudek – Wargowska – Dyrektor GOKiS w Wiśniowej.

W/w komisja przyznała reprezentacji szkoły II miejsce. Należy podkreślić, iż był to jej  debiut sceniczny we wspólnej  prezentacji języka gwarowego.

Uroczyste wręczenie nagród, statuetek i dyplomów odbyło się 10.11. b.r. w sali teatralnej GOKiS podczas zakończenia projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej”. W trakcie spotkania pracownicy naukowi UJ – dr hab. M. Rak – Wydział Polonistyki UJ i dr hab. Kazimierz Sikora – Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii UJ wygłosili prelekcje na temat dziedzictwa kulturowego. Zaprezentowano także nowo powstały słownik gwary lokalnej, dostępny również w Internecie.

Kolejnym punktem programu był występ regionalnego Zespołu Banda Burek, który zaprezentował pieśni i tańce ludowe.

Akcentem patriotycznym w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości było wspólne odśpiewanie „Roty” pod kierunkiem członków Stowarzyszenia Teatr, Kultura i My.

Zarówno organizatorzy Przeglądu Śpiewaków i Gawędziarzy, jak i jego uczestnicy wyrażają nadzieję, że rozpoczęte w ramach projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” działania będą kontynuowane.

T. Bobowska

„Pytasz mnie”

YouTube Preview Image

Nagrody główne w Centrum Olimpijskim – Warszawa – rozdane

 

23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał ogólnopolskiej kampanii Z T U 2018. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Gospodarzami finału Z T U byli: Piotr Adamski, prezes Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz Krystyna Kubczak, dyrektor biura SPiDR. Uroczystość prowadził dziennikarz Jakub Porada na co dzień prowadzący programy w tvn24, z zamiłowania dziennikarz turystyczny i autor  wielu przewodników, w tym najnowszego  „Porada na Europę 2. Tanie podróżowanie”. Książka ta była dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów.

Laureatką jednej z 36 nagród głównych /za pracę plastyczną nagrodzoną spośród tysięcy prac z całej Polski, jakie napłynęły na konkurs/  została Natalia Dziadkowiec uczennica kl. VII b, reprezentująca ZPO w Lipniku. Natalia została nagrodzona wysokiej klasy sprzętem audio.

Natalia wraz z Mamą oraz koordynatorem szkolnym konkursu miały okazję zwiedzić Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie zakupiły pamiątki. Książka „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” Z. Chmielewskiego wzbogaci zbiory szkolnej biblioteki.

 Kampania  społeczna ZTU promuje działalność wychowawczą prowadzącą do zdrowego trybu życia. Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki, fonoholizm itd.) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań i konkursów.

Dziękujemy UGW za sfinansowanie wyjazdu uczestników do Warszawy i z powotem.

Przed centrum - Kopia

 

„Ojczysty – dodaj do ulubionych”

126.10.2018 r. w ZPO w Lipniku w ramach współpracy z GOKiS w Wiśniowej gościliśmy P. Annę Sałatarow – studentkę V roku filologii polskiej UJ. Wygłosiła ona wykład „O pożyteczności słowników, czyli gdzie znaleźć potrzebne nam informacje?”. Studentka zapoznała uczniów z internetowym słownikiem gwary wiśniowskiej, który jest wciąż wzbogacany o nowe słowa w ramach projektu „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej”.

http://wisniowskogodka.gokis-wisniowa.pl/

Prelegentka podkreśliła wagę pielęgnacji lokalnej gwary jako elementu  dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”.

T. Bobowska

Lipnik – marsz na rzecz trzeźwości

 

 

pizap.com15404085860251

 

„Polski pijanej, ciemnej, próźniaczej i hajdamackiej nie potrzebujemy, ale trzeźwej.
Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie”.
(ks. Bronisław Markiewicz)

 

                               Uczniowie z ZPO w Lipniku przeszli drogą w marszu na rzecz trzeźwości. Był to element Kampanii „No Promil. No Problem” realizowanej przy wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniowej. Zgromadzeni uczniowie, niosąc przygotowane przez siebie transparenty z ostrzegawczymi dla kierowców hasłami, ulotki kampanijne i baloniki pod eskortą czuwającego nad ich bezpieczeństwem policjanta dzielnicowego, przemaszerowali do centrum wsi. Tam na skrzyżowaniu dróg powiatowych obserwowali pracę policjanta – badanie kierowców alkomatem. Następnie  dzieci z wielkim zaangażowaniem uświadamiały kierowcom cele akcji, wręczały profilaktyczne ulotki i baloniki oraz listy dzieci zawierające ostrzeżenie przed wsiadaniem za kierownicę w stanie nietrzeźwym. Uczniowie przekazali ulotki sprzedawczyniom w pobliskim sklepie.

Akcja „ No Promil. No Problem” ma na celu zmianę postawy społeczeństwa niejednokrotnie przyzwalającego na kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym.

Wykład dr hab. Macieja Raka – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr

22.10.2018 r. gościliśmy w klasie VII A SP znamienitego gościa -  dr hab. M. Raka.

http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/dr-maciej-rak

Wygłosił on wykład na temat frazeologii współczesnej i dawnej. Doktor omówił m.in. źródła  polskiej frazeologii ze szczególnym uwzględnieniem frazeologii gwarowej. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy ZPO w Lipniku z GOKiS w Wiśniowej.

T. Bobowska

„Literaturą i sztuką Tobie Ojczyzno służymy”

Janowice 2

„Literis et artibus – Tibi servimus”

– te znamienne słowa odczytamy na tarczach trzymanych przez lwy przed pałacem w Janowicach.

W dniach 18 – 20 X 2018 r. odbyło się drugie szkolenie wyjazdowe uczniów starszych klas ZPO w Lipniku w ramach projektu „Be brave – młodzi w kulturze”. Tym razem pracowano nad budowaniem zespołu i metodami kreatywnej pracy.

Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa. Projekt współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opiekunami grupy szkoleniowej były nauczycielki: p. K. Skiba oraz pedagog szkolny.

Literatura i muzyka – na weekend

Wodecki Książka – wywiad: „Tak mi wyszło”. Zdjęcie własne.

W sieci Empik jest dostępny wywiad ze Zbigniewem Wodeckim w książce „Wodecki. Tak mi wyszło”.

To – jak zamieszczono w notce na okładce biografii – lektura na dwa głosy: „reporterska opowieść Kamila Bałuka o Zbyszku i przebojowym powrocie jego pierwszej płyty po niemal 40 latach od debiutu oraz historia Zbigniewa, którą Wodecki snuje w autobiograficznej rozmowie z Wacławem Krupińskim dosłownie na chwilę przed wybuchem Zbyszkomanii” (…).

Parę „złotych myśli” Zbigniewa Wodeckiego:

O konieczności uczenia się obcego języka w rozmowie z Wacławem Krupińskim (współautorze biografii):

 

„Będąc w Niemczech, wybrałem się z koleżanką na obiad (…), wybrałem skromnie jedno danie; myślałem, że to klasyczny eintopf, a tu dostałem coś różowego w maleńkim dzbanuszku. Rozlało się po zębach i było po obiedzie.Za to kosztowało blisko trzydzieści marek. Przepisaliśmy nazwę. Okazało się, że to była jakaś specjalnie przyrządzana zupa z żółwia. Cóż, trzeba uczyć się języków (…)”.

Cytat za: „Wodecki. Tak mi wyszło” K. Bałuk, W. Krupiński, str.393.

Wodecki o życiu kulturalnym w Polsce:

„Z jednej strony komercjalizacja i totalne zapatrzenie na rynek amerykański, z drugiej – brak edukacji muzycznej. Tylko jak zmusić decydentów, by chcieli pamiętać o potrzebie podnoszenia tego kraju z kulturalnej depresji? Tak zwana kultura wyższa owszem, istnieje, ale coraz bardziej spychana jest na margines. Podobnie, jak zaniechano upowszechniania kultury, bo nie ma pieniędzy na nauczanie muzyki, na sale prób, na chóry, nie mówiąc o orkiestrach. Skutki słychać i w kościele, i na stadionie (…).” Tamże, str.432.

Zbigniew Wodecki: „Byłeś w telewizji – istniejesz. A jeszcze jak w niej powiedzą, że coś jest dobre, to musi być dobre. Choć bywa, że to wciskany ludziom kit.”(…)

Wacław Krupiński: I tak psuje się masowy gust, w wyniku czego ludzie oczekują taniej rozrywki, a skoro oczekują, to dostają, bo liczy się oglądalność. Błędne koło. Ambitną rozrywkę zamknięto w getcie TVP Kultura.” (…)

Zbigniew Wodecki:

„A z drugiej strony zdarzają się takie sytuacje: Alicja Majewska śpiewa podczas recitalu swoje piosenki, po czym przychodzą młode dziewczyny – byłem tego świadkiem – i mówią, że im się bardzo podobało. Pytają, czemu tych piosenek nie ma w radiu, w telewizji. Nie ma, bo tam królują głównie zachodnie rzeczy, niektóre więc tragicznie banalne(…) „Tamże, str. 433.

W. Krupiński: Czym jest dla ciebie tradycja?

Zbigniew Wodecki: Nie powiem pewnie nic oryginalnego.

To szacunek i przywiązanie do przeszłości, do tego, co minęło, nieraz bezpowrotnie. To poszanowanie historii, cmentarzy, stare zdjęcia, albumy. Ja akurat jestem ogromnie przywiązany do przeszłości, uwielbiam oglądać stare filmy, uwielbiam dotykać starych przedmiotów, mebli, rękodzieła, białej broni, porcelany.(…)” Tamże, str. 459.

W. Krupiński: Czym jest dla ciebie szczęście?

Z. Wodecki: Świadomość, że masz wokół siebie grupę ludzi i kiedy wyłączą prąd, zamilknie radio, zgaśnie telewizor, to cieszysz się, że będziesz mógł z nimi posiedzieć i nawet pomilczeć.(…) Tamże, str.456.

W. Krupiński: Modlisz się o zdrowie? W ogóle modlisz się, jesteś człowiekiem wierzącym?

Z. Wodecki: Tak. Nie jestem na tyle głupi, żeby się stawiać Wszechmogącemu. Ponadto mam nieodparte wrażenie, że Gość mnie lubi. A poza tym pradziadek wierzył, dziadek wierzył, ojciec wierzył, ja podskakiwać nie będę. Choć oczywiście, parę rzeczy mnie drażni…” (…) Tamże, str.461.

 

FILM DLA STASIA

Premiera telewizyjna !!! Film dla STASIA

Po dwóch latach od pierwszej – prywatnej premiery dla bohaterów filmu, po kilkudziesięciu projekcjach na festiwalach na całym świecie… po kilku nagrodach, pora na emisję telewizyjną Filmu dla Stasia :-)

10.10.2018 godz. 22.25 cykl „Na własne oczy” Tvp1

*******

Malarz Stanisław Kmiecik – bohater filmu – był gościem naszej szkoły w 2015 r.

Film można zobaczyć na stronie

https://vod.tvp.pl/video/film-dla-stasia,film-dla-stasia,39362632

 

„Jeden strzał wystarczy…”

 

 

 

Dziś gościliśmy w szkole starszego sierżanta Dominika Kulę – dzielnicowego.

W prelekcji profilaktycznej o tematyce „Cyberprzemoc, czyli o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu”  omówił on wątek mobbingu elektronicznego, zniesławienia, znieważania, włamań do sieci danych . Przypomniał ,że każdy , kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Prowadzący przypomniał po raz kolejny uczniom, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania lub rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. W sieci dochodzi do licznych zachowań antyspołecznych, a przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Policjant zwrócił się też z apelem do uczniów, by nie bali się informować rodziców i nauczycieli o przypadkach przemocy internetowej.

Ta cenna prelekcja uwrażliwiła młodzież na specyfikę problemu Cyberprzemocy.

 

 

 

„Jeden strzał wystarczy. Cyberprzemoc jest jedną z głównych przyczyn depresji i samobójstw wśród młodzieży szkolnej. Jeśli masz smartfona, używaj go z rozwagą. Nie zabijaj niczyjego poczucia własnej wartości” – brzmi hasło społecznej kampanii UNICEF Chile” – więcej o Kampanii na stronie

https://kobieta.wp.pl/jeden-strzal-wystarczy-zwycieska-kampania-unicef-chile-5982771305493121a

https://rodzinazdrowia.pl/co-to-jest-cyberprzemoc-czy-twojemu-dziecku-zagraza-nowa-forma-przemocy

css.php