FILMOWA TRASA SPACEROWA W NASZYM MIEŚCIE – ŚCIEŻKA 3.

https://youtu.be/waUZQRsspCM

Trasa wycieczki to trzy obszary grybowskiego getta.

Spacer rozpoczął się od pomnika na grybowskim rynku, gdzie uwieczniona została data likwidacji getta (1942 rok – dokładnie 20 – go sierpnia). Stamtąd uczestnicy wyruszyli w stronę ulicy Węgierskiej, mijając kamienicę narożną, w której zamieszkiwał kat ludności polsko – żydowskiej z granatowej policji – Bronisław Kubala. Idąc w stronę Przedmieścia, na placu po dawnej synagodze dostrzec można pozostałą po niej bramkę. Kolejno uczestnicy zmierzali do miejsca na „Górkach”, gdzie granatowi rozstrzeliwali napotkanych Żydów. Tam rozpoczynał się pierwszy rejon getta, zamieszkiwany min. przez jedynego ocalonego – Leona Shagrina .Tu retrospekcja przenosi widzów filmu „Grybowski Holocaust” do obozu zagłady w Auschwitz – Birkenau, który udało się przeżyć wspomnianemu Żydowi. Dalszej trasie spaceru, aż do miejsca przecięcia torów kolejowych towarzyszy relacja o formach dyskryminacji i znamionowania wyznawców religii mojżeszowej. Kolejny etap to trasa ulicą Cmentarną, prowadzącą do kirkuta – żydowskiego cmentarza odgrodzonego od „reszty świata” nieprzebytymi chaszczami. Schodząc z wzniesienia w kierunku Grybowa „spacerowicze” wkraczają w drugi obszar getta – od ulicy Anielewicza tu rozpoczyna się krótka relacja dotycząca życia przywódcy w getcie warszawskim. Ulica Ogrodowa to miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się łaźnia rytualna, z której korzystali tak katolicy, jak i przedstawiciele wyznania mojżeszowego. Dawna ulica Różana – dziś Kilińskiego to przede wszystkim zdewastowana synagoga, której grozi zawalenie. W tym momencie uczestnicy wirtualnego spaceru mają szanse obejrzenia przedmiotów sakralnych oraz dorobku artystycznego kultury żydowskiej. Zbliżający się do katolickiej świątyni słyszą wzruszającą historię Pani Suchanowej, piętnowanej przez faszystów za to, że ośmieliła się sprzedawać towar Żydom. Wspomnienie dwóch „Sprawiedliwych”, którzy za ukrywanie ludzi posługujących się językiem jidysz oddali życie to kolejna opowieść słyszana podczas spaceru. Mijając most na rzece Białej uczestnicy wycieczki wkroczyli w trzeci obszar getta. Park Miejski był miejscem egzekucji kolejnych Żydów. Tu pada bolesny wniosek – tablica na pomniku uwieczniła tylko jedno nazwisko zamordowanego. Gdzie wspomnienie pozostałych?Ulica  Armii Krajowej to wstrząsająca historia segregacji „stłoczonych” wyznawców judaizmu. Zdrowym i silnym wydaje się nakaz pieszej wędrówki do Nowego Sącza, skąd nieświadomi przeszłych losów zostają wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu.  Słabsi, chorzy, starsi i dzieci załadowani są na samochody i wywiezieni  w kierunku Białej Niżnej. Tu po „rozładunku” ma miejsce masowa egzekucja 360 Żydów, której na oczach ówczesnego burmistrza Warzechy dokonują granatowi – Krzeszowski i Kubala.Koryto rzeki Białej i Strzylawki to trasa „bezpiecznego” przemieszczania się Żydów. Idący nią uczestnicy spaceru zmierzali ku Muzeum Parafialnemu. Zgromadzone w nim zabytki świadczą o wielokulturowości mieszkańców naszego regionu. Oglądający projekcję filmu „Grybowski Holocaust” podziwiali nieznane dotąd zabytki Dziedzictwa Kulturowego, dostrzegając podobieństwa odmiennych wyznań.

Na tym kończy się filmowa trasa spacerowa „ŚLADAMI GRYBOWSKICH ŻYDÓW”.

20161017_133629 20161017_133656

20161017_133703 20161017_133857 20161017_133936 20161017_134858 20161017_134912

sketch-1481111331489-2 (1)

sketch-1481103092544-2

 

https://filmoteka.ceo.org.pl/dzialy-w-projekcie/grywalizacja