Do widzenia przyjaciele…..

…..tymi pięknymi słowami piosenki pożegnalnej  zapraszamy na nasze podsumowanie.tlo

Współczesna szkoła ma wiele zadań do realizacji. Jedną z ważnych powinności jest kształcenie umiejętności korzystania z najnowszych informacji i wiedzy za pomocą nowych technologii.

W projekcie medialnym „cyfrowiacy” chodziło o podjęcie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli, uczniów      i  ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji. Praca nad projektem trwała praktycznie od początku roku szkolnego. Trzeba było zaplanować działania, wybrać osoby do współpracy, a potem działać wielopoziomowo.  Z ciekawych wydarzeń promujących bezpieczne korzystanie z Internetu  i krytyczne ocenianie mediów należy wymienić imprezę ostatkową pt. „cyfrowo bezpieczni w ostatki”, gdzie zastanawialiśmy się co możemy zrobić by Internet był lepszy. Następnie szereg lekcji   z  wos, języka polskiego i informatyki na wszystkich poziomach Gimnazjum,  potem szkolenie

z edukatorem rady pedagogicznej, rodziców i uczniów. Masa różnych działań  i chociaż nie wszystkie lekcje  dotyczyły tematyki  medialnej, to jednak wykorzystywały różne media i nowoczesne technologie. Poruszaliśmy tematy  z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzegania prawa autorskiego, reklamy w Internecie,  bezpiecznego wyszukiwania informacji w sieci, wiarygodności informacji, kreowania wizerunku               w Internecie, neetykieta- czyli o kulturze w Internecie i wielu innych.

Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie zyskali ogromną wiedzę na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, poszerzyli wiedzę na temat edukacji medialnej, rozwinęli umiejętności zbierania materiałów do wybranego tematu. Oprócz aparatu i mikrofonu, młodzi reporterzy złapali za kamerę i zrobili z niej użytek. Zabawy wtedy i śmiechu było co niemiara, ale to tylko przez chwilę, bo młodzi adepci dziennikarstwa redagując materiały na blog zrozumieli jak wielką odpowiedzialność niosą   z każdym słowem dziennikarze.  Praca metodą projektu i Web Quest była  idealnym sposobem na wielostronną aktywność. Niestety, była czasochłonna  i wymagała nieraz reorganizacji  pracy  tak uczniów jak  i nauczycieli. Do tego mała przerwa w zajęciach        i rozprężenie gotowe.  Z czasem było to już zwyczajne zmęczenie. Ogromnie ważna była  postawa nauczycieli, którzy wzajemnie pozytywnie nakręcali się, zachęcali               i motywowali  do działania. To właśnie życzliwa postawa stwarzała klimat wzajemnego zaufania oraz bezpiecznych sytuacji ćwiczeniowych,  a także  nawiązywania naturalnego dialogu.

Dziękujemy za pomoc i serce.

W imieniu grupy- koordynator działań Beata Ways

 

Poniżej odsyłamy do naszych prezentacji z różnych działań realizowanych w ramach projektu.

https://blogiceo.nq.pl/wezelmedia/

https://www.facebook.com/gimnazjumwrzgowie

https://www.youtube.com/watch?v=VmRhQ-jXdj8

https://www.youtube.com/watch?v=RvSlLaSwd7E

https://www.youtube.com/watch?v=QTyJy3Rprqw&t=2shttps

https://www.youtube.com/watch?v=26vVrpxisd0

https://www.youtube.com/watch?v=opJYxjDBDus

https://www.youtube.com/watch?v=LGjabgtakEM

Cyfrowobezpieczni

SONY DSC SONY DSC SONY DSCWspółczesna szkoła ma wiele zadań do realizacji. Jedną z ważnych powinności jest kształcenie umiejętności korzystania z najnowszych informacji i wiedzy za pomocą nowych technologii. Technologia  informacyjna towarzyszy nam wszędzie i czy nam się to podoba czy nie, nie uciekniemy od niej.

Szkoła ma sporo do zrobienia w tej mierze, bo o ile młodzież na bieżąco jest w kwestiach nowinek sprzętowych, o tyle zdecydowanie gorzej jest z selekcją, przetwarzaniem i wartościowaniem znalezionych informacji. Dlatego udział w projekcie „cyfrowobezpieczni”.

W akcji tej chodziło o podjęcie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli, uczniów  i  ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

 Z ciekawych wydarzeń na terenie szkoły promujących bezpieczne korzystanie z Internetu należy wymienić imprezę ostatkową pt. „cyfrowo bezpieczni w ostatki”, gdzie zastanawialiśmy się co możemy zrobić by Internet był lepszy. Następnie szereg lekcji dla młodzieży w pierwszym i drugim semestrze z szerokim spektrum edukacji medialnej,  potem szkolenie z edukatorem rady pedagogicznej, rodziców              i uczniów. I tutaj realizacja zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzeganie praw autorskich, ergonomii korzystania z komputera, reklamy w Internecie, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi, ochrona własnej prywatności, bezpieczne wyszukiwanie informacji w sieci, bezpieczne logowanie, wiarygodność informacji w sieci, treści szkodliwe, kreowanie wizerunku  w Internecie        i inne.

Dzięki udziałowi w tym projekcie zyskaliśmy ogromną wiedzę na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, a nasi nauczyciele zdobyli dodatkowa wiedzę i nowe umiejętności na kursach.

IF IF IF IMG_0002 IMG_0006 IMG_0010 IMG_0015