1. O SZKOLE

1. Akademia Zamojska została utworzona przez Jana Zamoyskiego w 1594 roku. Początkowo przeznaczona wyłącznie dla młodzieży szlacheckiej i katolickiej miała uczyć studentów myślenia kategoriami obywatelskimi i przygotować ich do służby publicznej. W 1594 r. fakt powołania Akademii zatwierdził stosowną bullą papież Klemens VIII.

Uroczystości otwarcia uczelni odbyły się 15 marca 1595 r. Kanclerz uczynił z akademickiej uroczystości wydarzenie o randze historycznej. Oto trzecia po Uniwersytecie Jagiellońskim i Wileńskim, ale pierwsza kształcąca w obywatelskim duchu uczelnia rozpoczęła pracę. Jej cele zostały przedstawione w specjalnej „Odezwie do Polaków” wydrukowanej na ten pamiętny dzień. Zamojski pisał: „Bez nauk bowiem, acz mogą być niektórzy cnotliwi i światli, gdy lud w ciemności, walą się królestwa, upadają mocarstwa same dostojeństwa ciężarem się stają.” W akcie fundacyjnym z 1600 r. zawarte są natomiast powszechnie znane słowa kanclerza:

„takie są rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

W utworzeniu uczelni pomogli hetmanowi dwaj wybitni poeci: Sebastian Klonowic i Szymon Szymonowic. Szymon Szymonowic skompletował cały zespół profesorski, dbając o dobór ludzi rzeczywiście wybitnych, a także udzielał wskazówek przy układaniu programów naukowych i tworzeniu podstaw organizacyjnych Akademii. Wykładano prawo, filozofię, medycynę i teologię. Językiem wykładowym była łacina i greka. Kanclerz zamierzał uczynić z Akademii prężny ośrodek kultury polskiej i katolickiej, który oddziaływałby silnie na ludność prawosławną, przeważającą w województwach południowowschodnich. Do chwili śmierci hetmana, w ciągu pierwszych jedenastu lat swego istnienia, Akademia zdobyła sobie znaczny rozgłos nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dzięki niej Zamość na przełomie XVI i XVII wieku był najbardziej prężnym ośrodkiem myśli naukowej w Polsce. Godność kanclerza Akademii Zamojskiej przysługiwała biskupowi chełmskiemu. Pierwszym rektorem był Melchior Stephanides. Po śmierci kanclerza Akademia zaczęła jednak powoli tracić na znaczeniu. Wreszcie w 1784 r. po 190 latach funkcjonowania została zamknięta przez władze austriackie.

Od 1916 r. w gmachu Akademii Zamojskiej mieści się I Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Zamoyskiego.

Źródło

2. O Liceum

Nasze liceum istnieje od 1916 roku.
Szkoła z blisko 100 – letnią tradycją, cieszy się dużą popularnością. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
Od momentu swego powstania szkoła zajmuje znaczące miejsce w zamojskiej oświacie.
Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i artystycznych, gdzie wśród laureatów znajdują się uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.
Od 2002 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełni Pan Zygmunt Kamiński.

Nasze Liceum to szkoła o niepowtarzalnym klimacie. Historia splata się tu z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez edukację i wychowanie przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży przygotowano szeroką ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach.

Aktualne profile klas: matematyczno-fizyczna, matematyczno-ekonomiczna, matematyczno-informatyczna, matematyczno-architektoniczna, medyczno-przyrodnicza, psychologiczno-społeczna, humanistyczno-prawnicza, lingwistyczno-turystyczna, dziennikarsko-administracyjna.

Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych i sportowych.
W kołach przedmiotowych:
języków obcych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, politologicznych, literackich, dziennikarskich, teatralnych, filmowych, informatycznych.
W sekcjach sportowych:
piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, pływania, zajęcia rekreacyjne na siłowni, Taekwon-do, Capoeira.

 

Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR – hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni. W okresie zimowym uczniowie korzystają również ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu. Ponadto uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych i dwóch multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu.
Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys. pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego.
Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dbając o zabytkowy gmach Akademii staramy się by był on tętniącym życiem centrum intelektualnym naszego miasta, dlatego organizujemy sesje naukowe, spotkania z ludźmi kultury i polityki, festiwal sztuk teatralnych w językach obcych, konkurs piosenki anglojęzycznej, spotkania poetyckie. Szkoła jest organizatorem Okręgowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów i finalistów m.in.
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Prawie
Olimpiady Chemicznej
Olimpiad i Konkursów Religijno Teologicznych
Konkursach z Języka polskiego
Konkursach Historycznych
Konkursach Matematycznych
Konkursach Językowych
Konkursach Informatycznych
Zawodach sportowych

Strona Liceum
Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge