Po Rajdzie Rowerowym

Blisko 350 oleśniczan na Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

W niedzielne przedpołudnie na trasę wyruszyli uczestnicy XVII Oleśnickiego Rajdu Rowerowego. Na starcie stanęło 337 miłośników rowerowych wycieczek. Start i meta rajdu znajdowały się przy boisku II LO w Oleśnicy. Rajd odbył się na pętli o długości 36 kilometrów na trasie Oleśnica – Nieciszów – Krzeczyn– Ligota Mała – Nowa Ligota – Smolna – Gręboszyce – Świerzna – Oleśnica. W miejscowości Smolna odbył się postój na terenie szkoły podstawowej, podczas którego uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny a także rozegrane zostały konkurencje sprawnościowe i wręczone nagrody. Organizatorami rajdu byli Powiatowy Szkolny Związek w Oleśnicy, OKR „ATOL” w Oleśnicy, międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy „Junior” w Oleśnicy, Powiatowe .

Celem rajdu było:

-popularyzacja jazdy na rowerze jako najbardziej dostępnej formy rekreacji wśród wszystkich grup wiekowych

- promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– rozwijanie pasji rowerowych wśród uczestników

- promowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

- integracja mieszkańców Oleśnicy i okolic

-  Lokalna Akcja Sportowa- namówienie rodziców,rodzeństwa do wzięcie udziału w aktywnym, rodzinnym wypoczynku połączonym z konkursami,wspólną zabawą i piknikiem.

Opłata jest symboliczna,dzięki niej wszyscy uczestnicy otrzymali wodę mineralną, batona regeneracyjnego,znaczek rajdu,na półmetku kiełbaskę,chlebek,musztardę,talon na pizzę, upominki dla najmłodszych,najstarszych uczestników rajdu oraz dla wieloosobowych rodzin. Każdy uczestnik rajdu  był zadowolony i chętnie bierze udział w kolejnych naszych przedsięwzięciach. Uczniowie naszej szkoły rozdają gadżety, znaczki,prowadzą część sportowo-rekreacyjną dla najmłodszych, przeprowadzają tor przeszkód, quiz dotyczący wiedzy o ruchu drogowym wśród uczestników,pokazy udzielania pierwszej pomocy,razem z policją znakują rowery,przeprowadzają pokazy demontażu części roweru,a dla najmłodszych uczestników mają przygotowane plansze  jak prawidłowo poruszać się po drogach.

 

3d196-DAR_4356--Large-40055e861-DAR_4347--Large-5f7fc-DAR_4330--Large-7c1cd-67d2f2-DAR_4301--Large-08fe0-DAR_4326--Large-8e4cf-899f405-DAR_4358--Large-11015027052054056058835f2-DAR_4321--Large-4237a-15rajdrowerowy004rajdrowerowy017rajdrowerowy1205040f-DAR_4281--Large-

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 1

LAS 2

plakat 17 Olesnicki Rajd Rowerowy duzy

Regulamin

 „XVII Oleśnickiego Rajdu Rowerowego”.

Organizatorzy: Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy „Junior” w Oleśnicy, Powiatowy Szkolny Związek w Oleśnicy, OKR „ATOL” w Oleśnicy, II LO w Oleśnicy, oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy i Moje Boisko Orlik 2012.

Rajd współ finansowany jest ze środków własnych oraz z budżetu Powiatu Oleśnickiego, Miasta Oleśnicy, PCEiK w Oleśnicy, Gminy Oleśnica i OKR „ATOL”.

Miejsce i data: Rajd odbędzie się 05 czerwca 2016r. Zbiórka  Rajdu nastąpi  w Oleśnicy na  terenie boiska „Orlika” przy II LO   o godz. 9:30. Start Rajdu  o godzinie 10:00,  meta znajdować się będzie w miejscu startu. Koniec planowany jest około godziny 15:00.

Uczestnicy: W Rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające sprawny rower, pozwalający na jazdę na asfalcie oraz po drogach polnych i lasach oraz mające kartę rowerową  /nie dotyczy osób pełnoletnich/ i kask rowerowy. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu z rodzicami bądź pełnoletnimi opiekunami. Wszyscy chętni powinni zapisać się na listę startujących z imienia i nazwiska oraz podając datę urodzenia. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony indywidualnie na czas Rajdu. Ustala się maksymalną liczbę uczestników Rajdu do 400 osób.

Zapisy: Zapisy można dokonywać od 18 kwietnia 2016r. do  25  maja 2016r. w Sklepie Rowerowym „WALBI” na ul. Sejmowej w Oleśnicy. Zapis na liście uczestników Rajdu /tylko osobiście/ wiąże się            z akceptacją Regulaminu Rajdu.

Wpisowe: Uczestnicy Rajdu  ponoszą  koszty wpisowego w kwocie 15 złotych, które zostanie przeznaczone bezpośrednio na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu. Zapewniamy  bufet kolarski.

W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane!

Trasa: Rajd odbędzie się na pętli o długości ok. 36,6  km, przy otwartym ruchu samochodowym. Oleśnica – Nieciszów – Krzeczyn– Ligota Mała – Nowa Ligota – Smolna (postój) – Gręboszyce – Świerzna  – Oleśnica.,  kompleks boisk na „Orliku” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy Trasa Rajdu będzie oznakowana białymi strzałkami namalowanymi na powierzchni drogowej   w miejscach zmian kierunku jazdy wraz z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Na trasie Rajdu uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy i zasady kodeksu drogowego i poruszać się po drogach  w kolumnach 10 – 15 osobowych w odstępach 200 metrowych pomiędzy kolumnami. W każdej grupie z przodu i z tyłu jechać będą opiekunowie  grup w oznaczonych żółtych kamizelkach. Rajd przebiegać będzie przy otwartym ruchu kołowym. Miejsca niebezpieczne /w tym skrzyżowania/ zostaną zabezpieczone przez Policję poprzez krótkotrwałe zamknięcia ruchu celem płynnego przejazdu uczestników Rajdu. W miejscowości  Smolna organizator przewiduje POSTÓJ na terenie szkoły podstawowej podczas którego podany będzie posiłek regeneracyjny, rozegrane zostaną konkurencje sprawnościowe , wręczane będą nagrody oraz przeprowadzone pogadanki na tematy związane z promocją zdrowia zasadami zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniu przemocy i nadużywania alkoholu i środków odurzających.

Przypominamy, że jest to Rajd rodzinny, a nie wyścig kolarski. Trasa, jej długość oraz nadawane tempo będzie pozwalać na udział w nim każdemu rowerzyście.

Nagrody: Na początku Rajdu wręczone zostaną pamiątkowe znaczki dla wszystkich uczestników,  oraz woda mineralna i batony energetyczne. Na postoju w  Smolnej  zostaną przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla dzieci, w których wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody  niespodzianki. Dodatkowo przewidziane są nagrody niespodzianki dla uczestników Rajdu.

Zabezpieczenie: Organizatorzy zapewniają na trasie Rajdu pierwszą pomoc medyczną oraz techniczną. Kolumnę Rajdu będzie zamykał samochód techniczny,  który będzie oznaczony napisem   ,,Koniec Rajdu”.

Postanowienia końcowe: Zabrania się podczas Rajdu samodzielnego opuszczania kolumn oraz samodzielnego wyjeżdżania z  postoju. Na trasie Rajdu wszyscy zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń podawanych przez Organizatorów, opiekunów kolumn i Policji.

Opis szczegółowy trasy XVII Oleśnickiego Rajdu Rowerowego

 

Start – boisko „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 ul. Wojska Polskiego 56

Przejazd drogami osiedlowymi do Parku Miejskiego (Stawy Miejskie) – 0,9 km, nawierzchnia asfaltowa – 3 min. (dystans razem 0,9 km), następnie jedziemy wokół stawów – ścieżka rowerowa – do ulicy Wojska Polskiego (przejście dla pieszych na wysokości zakładu wulkanizacyjnego) – 1,2 km, nawierzchnia asfaltowa – 5 min. (dystans razem 2,1 km).

Przejście przez pasy, dalej jazda po ścieżce rowerowej wzdłuż płotu placu targowego do ul. Wrocławskiej – droga asfaltowa 0.3 km – 1 min. (dystans razem 2,4 km). Przejście dla pieszych przez ul. Wrocławską, dalej ścieżką rowerową do Parku Książąt Oleśnickich, aż do ulicy Wały Jagiellońskie – droga utwardzona 1,5 km – 5 min. (dystans razem 3,9 km). Następnie skręcamy w prawo w ul. Wały Jagiellońskie i jedziemy w kierunku ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego – droga asfaltowa 2,2 km – 10 min. (dystans razem 6,1 km). Za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo, wzdłuż ulicy wiejskiej jedziemy do wsi Nieciszów – droga asfaltowa 3 km – 15 min. (dystans razem 9,1 km). Przejazd wzdłuż wsi Nieciszów – droga asfaltowa, a następnie drogą polną (wzdłuż lasu) aż do drogi Bystre – Piszkawa – 3,5 km – 20 min. (dystans razem 12,6 km). Następnie drogą asfaltową w prawo kierujemy się do wsi Krzeczyn – 2,5 km – 10 min (dystans razem 15,1 km), by następnie skręcić w lewo w drogę polną prowadzącą do wsi Ligota Mała – droga polna – 2,4 km – 10 min. (dystans razem 17,5 km). We wsi Ligota Mała skręcamy w prawo i po 50 metrach skręcamy w lewo (za kościołem)      w drogę, w kierunku wsi Nowa Ligota – droga asfaltowa, potem droga polna – 3,3 km 20 min (razem 20,8 km). Potem, przy przystanku autobusowym za wsią Nowa Ligota skręcamy w drogę polną, kierując się do wsi Smolna – droga polna – 2,6 km – 10 min (razem dystans 23,4 km). We wsi Smolna kierujemy się w prawo, drogą asfaltową w kierunku szkoły podstawowej, gdzie robimy postój – droga asfaltowa – 0,9 km – 3 min (razem dystans do przerwy 24,3 km i czas 112 min).

Po odpoczynku (grach rodzinnych, posiłku) wyruszamy w dalszą podróż. Na początku skręcamy w lewo, dojazd do pierwszego skrętu w lewo i dalej drogą asfaltową jedziemy do wsi Gręboszyce, do przejazdu kolejowego Oleśnica – Kluczbork – droga asfaltowa – 2,4 km – 10 min (razem dystans 26,7 km). Za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w drogę polną (wzdłuż torów) i jedziemy do wsi Świerzna – droga polna – 1,3 km – 5 min. (razem 28,0 km). Następnie przejazd przez wieś Świerzna, przejazd kolejowy, do drogi polnej w kierunku Oleśnicy – droga asfaltowa – 2,2 km – 10 min. (razem 30,2 km). Dalej drogą polną do ulicy Wądoły, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy do ulicy Energetyczna, którą przejeżdżamy do ulicy Południowej – droga polna, droga asfaltowa – 3,2 km – 20 min (razem 33,4 km). Dalej skręcamy w prawo, przejazd ulicami Południową (pod wiaduktem kolejowym), 3 – go Maja (rondo w prawo), Reja, 11 – go Listopada, Skłodowskiej do ulicy Wojska Polskiego – droga asfaltowa – 2 km – 10 min (razem dystans 35,4 km). Następnie skręcamy w prawo, po czym (80 m) skręcamy w lewo w ulicę Brzozową, kierując się w stronę OKR ATOL, gdzie skręcamy w prawo i przez drogi osiedlowe dojeżdżamy do mety rajdu – 1,2 km (5 min) (razem dystans 36,6 km).

Zakończenie rajdu boisko „Orlik” przy Liceum nr 2 ul. Wojska Polskiego 56.

Razem długość trasy rajdu – 36,6 km.

Czas przejazdu trasy (bez postojów i usterek)- ok. 172 min. (ok. 3 godz.).

PROGRAM XVII RAJDU ROWEROWEGO

09:30            Zbiórka na terenie „Orlika” przy II LO w Oleśnicy, powitanie przez

organizatorów, instruktaże komandora Rajdu  i przedstawiciela policji

związane z zasadami obowiązującymi podczas Rajdu.

09:45           Wydanie uczestnikom Rajdu wody mineralnej,

i znaczków pamiątkowych przewidzianych regulaminem, sformowanie grup

rajdowych.

10:00           Wyjazd pierwszej grupy na trasę Rajdu.

11:35           Posiłek regeneracyjny i odpoczynek w Smolnej, znakowanie rowerów przez

Policję

12:00          Konkursy sprawnościowe dla dzieci, pogadanki prowadzone przez organizatorów.

13:00          Uroczyste wręczenie nagród niespodzianek

13:30         Wyjazd pierwszej grupy na metę Rajdu, następne grupy startują co 2 min.

15:00         Zakończenie Rajdu na terenie „Orlika” przy II LO w Oleśnicy.

 

 

 

 

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 1

Tydzień Ruchu zakończony

W dniach 23-29 maj 2016 r. Marlena Waga przeprowadziła wiele działań w ramach Tygodnia Ruchu. Miało uczestniczyć ok. 100 osób,ale mogło wziąć udział dwa razy tyle. Gośćmi Tygodnia Ruchu była młodzież ze szkół podstawowych, pływacy wraz z rodzicami, przypadkowi goście z Wrocławia,którzy wspaniale się bawili całą rodziną oraz uczniowie naszego gimnazjum. Połowa uczestników otrzymała pamiątkowe dyplomy, najlepsi i najbardziej aktywni otrzymali pomarańczowe koszulki z logo akcji. W ramach działań odbyły się: zajęcia na siłowni, turnieje w piłkę koszykową, piłkę nożną, piłkę siatkową, gra w siatkówkę dużą piłką,ćwiczenia aktywizujące, Nordic Walking.

 

Tdzień Ruchu 004Tdzień Ruchu 001Tdzień Ruchu 010Tdzień Ruchu 006Tdzień Ruchu 013Tdzień Ruchu 015Tdzień Ruchu 021Tdzień Ruchu 024Tdzień Ruchu 025Tdzień Ruchu 029Tdzień Ruchu 032Tdzień Ruchu 012Tdzień Ruchu 033Tdzień Ruchu 065Tdzień Ruchu 050Tdzień Ruchu 049Tdzień Ruchu 068Tdzień Ruchu 069Tdzień Ruchu 076Tdzień Ruchu 070Tdzień Ruchu 079Tdzień Ruchu 083Tdzień Ruchu 086Tdzień Ruchu 088Tdzień Ruchu 091Tdzień Ruchu 093Tdzień Ruchu 096Tdzień Ruchu 102za 001za 004za 005za 006za 010za 017za 015za 016za 024za 028za 033za 044za 041za 047za 035za 055za 076za 090za 095za 104za 106aktywnaolesnica_140

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

WF dla mniej wysportowanych

WF dla mniej wysportowanych prowadziliśmy w klasach I-III dziewcząt. Uczennice chętnie wykonywały ćwiczenia, dopytywały się co będziemy robić na następnej lekcji.Podczas lekcji stosowaliśmy następujące metody:

-metoda zabawowa

-metoda opowieści ruchowej

-metoda zadaniowa ścisła

-metoda naśladowczo-ścisła

Takie lekcje prowadziliśmy stosunkowo często 1-2 razy w tygodniu. Osoby miały za zadanie domowe ułożenie układów do wstążki, ćwiczeń z hula hop,przygotowanie podkładów muzycznych,barwnej opowieści,a następnie pod okiem nauczyciela do poprowadzenia takiej lekcji. Sprawdziło się to w 100 %. Zadania domowe były przygotowane, uczennice chętnie ćwiczyły,szukały dalszych inspiracji,frekwencja podczas tych zajęć była wysoka. Dzięki takim  lekcjom udało nam się zachęcić kilka osób do zajęć popołudniowych w ramach programów profilaktycznych. Osoby takie zobaczyły,że ruch to nie tylko gra w gry zespołowe,ale i fajna zabawa :) .

Prowadzenie takich zajęć jest fajne, pozwala na kreatywność dzieci i młodzieży,wystarczy dać im podpowiedź (np. lekcja z balonami, lekcja z kubeczkami plastikowymi i pingpongiem), a one mają wiele inspiracji i wiele ukrytych talentów.

kk 016kk 020kk 030kk 021kk 037kk 029kk 048kk 074kk 046kk 042kk 045kk 047kk 049

kk 070

Chodzenia na drewnianym wałku i szczudłach

kk 018kk 019kk 033kk 034kk 060kk 059

 

kk 035

Kręcenia hula hop

kk 027kk 026kk 039kk 069kk 068kk 071

kk 041kk 040

kk 072

Zabawa ze wstążeczkami

kk 031kk 051kk 050kk 076kk 055kk 054

Żonglerka piłeczkami

kk 038kk 023

kk 024kk 064kk 061

Skoki na skakance

 

 

 

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 2

SIM-zawody sportowo-rekreacyjne

W piątek 29 kwietnia Stowarzyszenie Samodzielna Inicjatywa Młodzieży SIM zorganizowało zawody dla oleśnickich gimnazjów. Z zaproszenia skorzystały 3 gimnazja – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 klasa II C z wychowawcą Panią Małgorzatą i Gimnazjum Gminy Oleśnica. Podczas zawodów było dużo śmiechu i zabawy (szczególnie podczas skoków w workach). Uczniowie naszego gimnazjum  pełnili rolę sędziego, wolontariusza i uczestnika,a przy tym dobrze się bawili.Ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i walkę do samego końca!

13103499_1765089683727532_8338912247267859911_n13124998_1765088817060952_7941585148011456717_n13133353_1765089153727585_3421478875849817747_n13138749_1765089090394258_7086498421065394478_n13138857_1765089333727567_730910899236005558_n13138893_1765089640394203_3207828098888826421_n13151602_1765089563727544_169021947311675784_n13164174_1765088533727647_4692848818122868723_n13164262_1765089437060890_9195067646164837674_n13166006_1765088527060981_8182871797644239651_n13166089_1765089533727547_6997889023115828197_n13173744_1765088840394283_8933718388152637840_n13173846_1765089230394244_8958481683967687910_n13173956_1765089497060884_4164499930590081_n13177794_1765089697060864_3839221641229843222_n13177848_1765089420394225_7233997618753586872_n13178734_1765088617060972_558183795697631012_n13125028_1765088677060966_3688571382021108296_n

Regulamin zawodów (pdf)

Organizator i pomysłodawca-Piotr Stępień

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

Festiwal Sztuki-Różowo i skrzydlaście

II Festiwal Sztuki

Gimnazjum Nr 2 im. Armii Krajowej potrafi bawić się na sportowo i różowo. Byliśmy uczestnikami festiwalu podczas, którego bawiło się ponad 400 dzieciaków ze szkół i przedszkoli. Powiatowy Festiwal Sztuki – Bądź sTwórcą z tegorocznym hasłem przewodnim „Różowo, skrzydlaście” to projekt wieloetapowy, kierowany do uczniów wszystkich etapów kształcenia. Wydarzenie jest organizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Na Pl. Zwycięstwa w Oleśnicy odbywały się animacje, połączone z działaniami twórczymi, ukierunkowanymi na poznawanie kolorów przez dzieci i młodzież. Zabawy prowadzili animatorzy z PCEiK-u mający na sobie różowe skrzydła.

- Łamiemy pewne zasady. W tym roku mamy różowe skrzydła. Przeglądając pewne strony na świecie zauważyłam, że we Wrocławiu są krasnoludki, a w innym mieście są świnie ze skrzydłami. Stoją przed urzędami i bankami i są to naprawdę piękne rzeźby. Pomyśleliśmy, że w tym roku stworzymy taką edycję, aby młodzież zaangażowała się w tworzenie takich rzeźb na terenie miasta. Mamy pierwsze działania z przedszkolami i podstawówkami, a później zorganizowane zostaną spotkania starszych uczniów ze sztuką. Wtedy te rzeźby, które powstaną, zostaną zaprezentowane na Nocy Muzeów w maju – mówi nam koordynująca działania Kamilla Kasprzak z Gimnazjum Nr 2 i PCEiK. Rzeźby świń mają stanąć w różnych częściach Oleśnicy – m.in. na rondach i w innych eksponowanych miejscach.

źródło mojaolesnica.pl

13087892_1598972307097405_1579111127920788006_n

Pomysłodawczyni i organizatorka Kamilla Kasprzak

fastiwal 005fastiwal 006

fastiwal 006fastiwal 002

Uczestnicy festiwali kl. II A

fastiwal 05311217579_1598977547096881_3463992601603674064_n13010629_1598972630430706_1334867272690075488_n13015532_1598972343764068_3669150424737745084_n

WP_20160422_11_54_22_Profastiwal 051

13043487_1598972280430741_8058848012853249040_n13076755_1598975593763743_7394056828700207753_n

 

fastiwal 014

13062513_1598972423764060_8766054730322295532_n

fastiwal 02611

Był taniec belgijski, tańce integracyjne, występy cheerleaderek

fastiwal 028WP_20160422_11_55_28_Profastiwal 033fastiwal 034

fastiwal 016fastiwal 012fastiwal 015fastiwal 032

Było malowanie i chlapanie farbami

fastiwal 018fastiwal 029fastiwal 050WP_20160422_11_55_37_Profastiwal 051fastiwal 046

20038

Był kiermasz prac ceramicznych i różowe pieski z balonów

fastiwal 036fastiwal 040fastiwal 042fastiwal 038

Nie zabrakło nagród za konkursy plastyczne dla Basi i Weroniki

13043388_1598976147097021_5965872061768892593_n13062389_1598972373764065_5690810737973608917_n

oraz skrzydlastych świnek,

WP_20160422_11_53_51_ProWP_20160422_11_53_31_Pro

a także różowej i skrzydlastej Liderki WF z Klasą.

 

 

 

 

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

TYDZIEŃ RUCHU!-MOVE Week

DRODZY AGENCI TYGODNIA RUCHU!

WIELKIE ŚWIĘTO AKTYWNOŚCI – MOVE WEEK W TYM ROKU W MAJU

W dniach 23-29 maja, już po raz czwarty, odbędzie się w Polsce wielkie święto aktywności. Oprócz daty akcji nie zmienia się nic. Przez cały tydzień ruszamy się my i staramy się rozruszać nieaktywnych znajomych. W imię zdrowia i satysfakcji!

W poprzednich edycjach Tygodnia Ruchu udało się nam włączyć do akcji setki tysięcy Polaków. Dzięki Waszym projektom i inicjatywom w całej Polsce odbywały się mniejsze lub większe wydarzenia, którym przyświecał jeden cel: promocja ruchu i aktywności.

W tym roku Moveweek zainauguruje również ogólnopolską, sportową rywalizację pod hasłem “Polska Goni Europę”. Organizuje ją firma i-Sport – nowy partner i współkoordynator projektu. Tydzień Ruchu będzie zatem preludium do zabawy, która potrwa wiele miesięcy. Wszystko po to by okazji do ruszania się i aktywności było jak najwięcej przez cały rok.

Więcej informacji już wkrótce. Jak co roku liczymy na Waszą inwencję i zaangażowanie. Liczy się każda inicjatywa, która pozwala wyciągnąć sprzed telewizora choćby jednego człowieka.

Pamiętajmy, że aby czuć się dobrze i zmniejszać ryzyko zachorowań wystarczy ruszać się 20 minut dziennie. Nie ma wymówek, działamy! Zgłoś swoją sportową inicjatywę I bądź częścią Tygodnia Ruchu także w tym roku.

***

MOVE Week jest częścią kampanii NowWeMOVE, w połączeniu z Europejskim Tygodniem Sportu – #BeActive.

Informacje o Polsce: http://www.poland.moveweek.eu
Informacje ogólne: http://www.moveweek.eu/

Kontakt dla Agentów Ruchu w Polsce:
Renata Talarek ( firma i-Sport, kampania Polska Goni Świat)
mail: renata.talarek@i-sport.pl, moveweek@i-sport.pl

nwm-logo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Tydzień Ruchu dla Każdego!”

Podczas moich zajęć chcę zachęcić do ruszania się wszystkich Oleśniczan tych, którzy robią to każdego dnia, ale przede wszystkim tych, którzy od ruchu stronią. Nieważne ile masz lat oraz jakiej jesteś płci. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj wynik nie jest ważny. Liczą się chęci, wytrwałość i dobra zabawa. Ponad 10 dyscyplin sportowych, tych znanych i mniej znanych. Przyjdź i sprawdź się w każdej! Dzieciaki zabierajcie rodziców, dziadków rodzeństwo, ciocie i wujków  i ruszajcie poruszać się! Rodzicu, dziadku, babciu! Weźcie swoje małe pociechy i pokażcie ileż to frajdy sprawia ruch na świeżym powietrzu. Komputery tego dnia odstawiamy na bok i ruszamy na świeże powietrze.

Rusz się Człowieku Duży i Mały!!!

TYDZIEŃ

R OWERY  23 maj

U BAWMY SIĘ NA SPORTOWO- gry i zabawy: koszykówka, siatkówka, piłka nożna  24 maj

C YRK- żonglerka piłeczkami, husteczkami, hula hop, chodzenie na szczudłach, wstążeczka, poiki, moda cyrkowa 25 maj

H ULAJNOGA I ROLKI  26 maj

U BAWMY SIĘ NA WESOŁO-moda sportowa, taniec belgijski, tańce integracyjne, boule  27 maj

                                           28 maj Park Rozrywki

                                           29 maj Basen

Godz. 15.00-16.00

 

Marlena Waga

obóz 940

http://poland.moveweek.eu/events/2016/Ole%C5%9Bnica/tydzien_ruchu_dla_kazdego/1004348/

Kategorie Bez kategorii | Komentarzy: 2

SZS DOLNY ŚLĄSK i medale :)

szswybory_008Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk został nowym Przewodniczącym Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk”. Na przeprowadzonym w sobotę 1w hotelu GEM we Wrocławiu XVI Wojewódzkim Zjeździe Delegatów wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna SZS „Dolny Śląsk” na kadencję 2016-2020.

Do Zarządu wybrani zostali m.in. Mariusz Kiryk z Oleśnicy, Marek Kachniarz z Lubania i Adam Szymczak, którzy zostali wybrani wiceprzewodniczącymi i Bogusław Zawisza z Wrocławia, który ponownie został sekretarzem stowarzyszenia. Osoby te będą stanowić jednocześnie Prezydium Zarządu.

Miłym akcentem zjazdu były nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Za 8 lat bardzo owocnej pracy podziękowano Przewodniczącej SZS „Dolny Śląsk” Beacie Pawłowicz. Kilkanaście osób i instytucji otrzymało także odznaczenia SZS i DFS. Wśród nich byli przedstawiciele naszego powiatu.

Mariusz Kiryk z Oleśnicy otrzymał Medal „Za zasługi w sporcie szkolnym” od Zarządu Głównego SZS w Warszawie. Medal „Przyjaciel Sportu” otrzymał Paweł Olszański z Twardogóry, panie Beata Grzybek, Marlena Waga z Oleśnicy i Waldemar Lizak z Twardogóry otrzymali Medale Dolnośląskiego SZS „Za zasługi w sporcie szkolnym”, oraz MIKS „Junior” w Oleśnicy Zbiorowa Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” nadaną przez Wojewódzki SZS. Odznakę Dolnośląskiej Federacji Sportu „Za zasługi w sporcie szkolnym” otrzymała Anna Szura z Sycowa.

Najważniejszymi problemami o których debatowali delegaci były: uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym szkół, nadzieje związane z możliwością reaktywacji finansowania SKS oraz nowym programem MSiT „Klub”. Najważniejszą jednak sprawą było zaniepokojenie wszystkich Delegatów pogarszającą się niepokojąco sytuacją finansową i organizacyjną SZS. Przed Zarządem delegaci postawili najważniejszy cel; próbę odwrócenia tego trendu.

szswybory_007szswybory_012100_1824 (2)

RED, źródło: PSZS w Oleśnicy

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

Wolontariat podczas Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych

073

Sprawozdanie z pracy wolontariuszy podczas Finału w Dolnośląskich Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Przewodniczącej SZS Dolny Śląsk w dniu 09.04.2016 r.

Impreza skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa dolnośląskiego.

Podczas zawodów, z naszej szkoły było 23 wolontariuszy, którzy godnie reprezentowali szkołę podczas przebiegu zawodów. Bez ich pracy i zaangażowania, zawody nie przebiegałyby tak sprawnie i wspaniale. Organizatorami przedsięwzięcia byli Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk z Wrocławia, WKS Oleśniczanka, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy oraz OKR Atol.

Otwarcia imprezy dokonali burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński oraz starosta Wojciech Kociński, którzy objęli patronat nad wydarzeniem. W zawodach wzięło udział ponad 1900 młodych zawodników. Trasa przebiegała na terenie podzamcza i okolic zamku. Młodzi sportowcy byli gorąco dopingowani przez swoich trenerów, rodziców i organizatorów. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy. Wolontariusze pod okiem Marleny Wagi odpowiadali za: wydawanie bułek, herbat, jabłek, które ofiarował na zawody Polski Czerwony Krzyż z Oleśnicy. Prowadzili bufet, wydawali chrupki każdemu uczestnikowi. Stali na trasie i kierowali biegaczy na odpowiednie pętle, kierowali autokary na parkingi dla pojazdów, wypisywali dyplomy, pomagali przy dekoracjach, a najmłodszych uczestników obdarowywali medalami.

Dziękuję wszystkim za pomoc :)

12938348_1173487439358398_6912032885527928080_n13000117_1173489199358222_8489898459458983820_n

przelajee16105

IBP 2016-2IBP 2016-112990833_1173489286024880_3608427616140041084_n

 

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz

Powiatowa Gimnazjada Chłopców i Dziewcząt

gimreczna_001

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
02.03.2016r.

2 marca w hali sportowej w Dobroszycach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców. Do zawodów przystąpiło 5 zespołów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 z Oleśnicy oraz Gimnazjum Gminy Oleśnica i gospodarz – Gimnazjum Gminne w Dobroszycach. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Aż trzy zespoły zrównały się ze sobą ilością punktów. Wynik bezpośredniego spotkania między tymi zespołami również nie wyłonił zwycięzcy. O końcowej kolejności zadecydowała ilość zdobytych bramek między zainteresowanymi zespołami.
Ostatecznie wygrała drużyna z Dobroszyc, druga była oleśnicka „Dwójka” a trzecie miejsce przypadło w tym roku „Trójce”.

Najlepszym bramkarzem został Jakub Brodnicki (G2), a najbardziej wszechstronnym zawodnikiem – Jakub Lisowski (G3). Najwięcej bramek w turnieju zdobył Sebastian Borowski (GG Dobroszyce).

Wyniki:
G1 – GGD     2 : 11
G3 – G2         6 : 5
GGO – GGD 0 : 6
G1 – G3         5 : 11
GGO – G2     2 : 10
G3 – GGD     2 : 5
G1 – GGO     6 : 2
G2 – GGD      3 : 2
G3 – GGO     9 : 5
G1 – G2         4 :15

Ostateczna kolejność:
1. GG Dobroszyce
2. G2 Oleśnica
3. G3 Oleśnica
4. G1 Oleśnica
5. GG Oleśnica

GG Dobroszyce: Banasik Szymon, Binczycki Łukasz, Borowski Sebastian, Chochół Piotr, Machowski Daniel, Rudzki Michał, Peśla Bartłomiej, Żuraw Szymon, Erhardt Mikołaj, Iwańczyk Bartosz, Głowacki Hubert, Janda Mateusz, Nijak Gabriel, Warszawski Kornel, Zięba Emil. Opiekun: Joanna Dobrzaniecka

Gimnazjum nr 2: Stochalski Piotr, Kozyra Kamil, Luu Mateusz, Możdżeń Jakub, Brodnicki Jakub, Cudzich Jakub, Frąckowiak Kacper, Jenczelewski Kacper, Hajduk Szymon, Gołąb Damian. Opiekun: Marlena Waga, Jacek Malczewski.

Gimnazjum nr 3: Braciszewicz Jan, Cywkowiec Michał, Kos Michał, Lisowski Jakub, Kaszuba Karol, Krasucki Jakub, Owcarz Kamil, Kuras Miłosz, Gierus Remigiusz, Maćkała Szymon, Damasiewicz Dawid, Siworski Paweł. Opiekun: Henryk Żołędziewski.

gimreczna_002gimreczna_004

………………………………………………………………………………………………….

gimrecznadz_001

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
03.03.2016r.

WYNIKI
GGD – G1 18:3, GGO – G2 2:5, GGD – GGO 10:3, G1 – G2 4:0, GGD – G2 15:1, G1 – GGO 2:2

TABELA
1. Gimnazjum Gminne w Dobroszycach 6 pkt. 43:7
2. Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy 3 pkt. 9:20
3. Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy 2 pkt. 6:21
4. Gimnazjum Gminy Oleśnica 1 pkt. 7:17

UKS Dobroszyce: Szramiak, Barańska, Wistuła, Polowczyk, Bernat, Jabłońska, Szymanowicz, Grabarz, Wołoszyn, Sikora, Talarczyk, Baraniak, Dorobiała, Ryng, Dubanicz.

gimrecznadz_050gimrecznadz_051gimrecznadz_052gimrecznadz_016Julia Niczyj Najlepsza zawodniczka G2

Kategorie Bez kategorii | Zostaw komentarz